Legitimation

I lighed med alle andre finansielle virksomheder skal Nykredit kræve legitimation, når der indledes et nyt kundeforhold. Du kan indsende legitimation via nedenstående formular. Det er vigtigt, at det er et billede af dit fysiske kørekort eller sundhedskort. Det er ikke godkendt som legitimation at tage screenshot af hverken kørekort-appen eller sundhedskort-appen. Vi skal bruge både billedlegitimation i farve og legitimation for din aktuelle adresse

1. Upload af legitimation

Felter markeret med * skal udfyldes.

Billedlegitimation
Vedhæft pas billedlegitimation
Vedhæft kørekort billedlegitimation
Adresselegitimation
Vedhæft sundhedskort
Vedhæft seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT
Vedhæft dokumentation for udenlandsk adresse
Vedhæft dokumentation for dansk adresse ved adressebeskyttelse

Her kan du indsende billedlegitimation og adresselegitimation i samme fil, hvis du har indscannet begge dele i samme dokument eller taget billede af dem sammen

Billede og adresselegitimation
Billede og adresselegitimation
2. Samtykke

Samtykkeerklæring

Med samtykkeerklæringen giver du os lov til at dele dine oplysninger internt i Nykredit-koncernen. Dette er en vigtig forudsætning for, at vi kan yde den bedste service, når du søger rådgivning hos os.

Hent samtykkeerklæringen her.

Skatteerklæring

Danmark indgår i et internationalt samarbejde, og vi er derfor forpligtet til i henhold til den danske lovgivning at spørge ind til, hvorvidt der betales SKAT i andre lande end i Danmark.

Hent skatteerklæringen her

Vedhæft underskrevet samtykkeerklæring
Vedhæft underskrevet skatteerklæring
3. Erhverv

Til erhvervskunder:

Her kan du vedhæfte relevante dokumenter.

Skatteerklæring
Vedhæft tegningsudskrift fra CVR
Vedhæft generalforsamlingsreferat
Vedhæft seneste regnskab
Vedhæft vedtægter
Vedhæft dokumentation af ejerskabsoplysninger (Ejer bog)
Vedhæft stiftelsesdokument

Data til Nykredit sendes krypteret

Vær opmærksom på, at Nykredit iht. MiFID lovgivning kan være forpligtet til at logge dialoger. Du kan finde mere information i Basisaftalen på nykredit.dk.