Forventning til formål og omfang af engagement

For at Nykredit kan overholde lovgivningen, i dette tilfælde loven vedrørende Hvidvask af penge, er det nødvendigt, at vi modtager og opbevarer information om forskellige økonomiske og personlige forhold fra alle kunder. Den information vi har brug for, fremgår af nedenstående. Dine svar påvirker ikke prisen på dine ydelser hos Nykredit.

Forventet brug af Nykredit som bank

De følgende spørgsmål skal omhandler, hvordan du forventer at bruge Nykredit som bank.

Forventer du at bruge Nykredit som din primære bank
Primær bank forstås ved, at du samler dine daglige bankforretninger i Nykredit
Forventer du at bruge andre banker?
Informationen giver os et billede af, om du jævnligt vil have behov for at overføre penge mellem banker
Hvordan forventer du at bruge Nykredit?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Hvad er din beskæftigelse?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Skriv her hvis du har en anden beskæftigelse
Hvorfra kommer de penge, der løbende bliver indbetalt på dine konti i Nykredit?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Skriv her hvis der kommer penge ind fra andre steder
Forventet gennemsnitlig beløb, der indbetales om måneden?
Har du en samlet formue på mere end 100.000 kr.?
Hvis ja, hvor kommer dine penge fra?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder eller skriv i tekstfeltet nedenunder

Hvad er forventningerne til dine overførsler?

Vi har behov for information om dine overførsler for, at vi kan danne os et billede af, hvordan du normalt bruger Nykredit.

Forventer du at overføre penge til udlandet?
Tilføj land
Forventer du at modtage penge fra udlandet?
Tilføj land
Har du brug for at hæve eller indsætte kontanter?
Har du behov for valuta til andet end ferie?

Data til Nykredit sendes krypteret

Vær opmærksom på, at Nykredit iht. MiFID lovgivning kan være forpligtet til at logge dialoger. Du kan finde mere information i Basisaftalen på nykredit.dk.