Børneopsparing

Med en Børneopsparing i Nykredit giver du dine børn og børnebørn en god økonomisk ballast.

Børneopsparingen kan for eksempel komme dine børn og børnebørn til gode den dag, de skal flytte hjemmefra.

Skattefrie fordele

De renter, der bliver tilskrevet i bindingsperioden, er skattefrie. Renten er variabel og tilskrives én gang årligt.

Se den aktuelle rentesats på Børneopsparing

  • Du kan maksimum indbetale 6.000 kr. pr. år og maksimalt 72.000 kr. i alt.
  • Du kan kun oprette én Børneopsparing pr. barn, og skal ved oprettelsen medbringe legitimation på barnet.

Opret kontoen i tide

Pengene er bundet i mindst 7 år. De kan dog tidligst blive udbetalt, når dit barn eller barnebarn fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år. Sidste chance for at oprette en Børneopsparing er altså i det år, hvor dit barn eller barnebarn fylder 14 år.

Invester i værdipapirer

Du har mulighed for at investere hele eller dele af det indestående beløb i værdipapirer. Det kan ske ved at tilknytte et depot, hvor du selv investerer, eller du kan vælge at få Nykredit til at investere børneopsparingen for dig via BørneInvest.
Læs mere om Nykredit BørneInvest