Fastkursaftale

En Fastkursaftale fastlåser obligationskursen på en bestemt fremtidig dato.

Med en Fastkursaftale får udsving på obligationsmarkedet ikke betydning for dit lån. Det vil sige, at hverken kursstigninger eller kursfald påvirker dit lån. Den dato kursen fastlåses på, vil enten være lånets udbetalingsdato/indfrielsesdato eller refinansieringsdatoen.

Hvornår har obligationskursen betydning for dit lån?

Den kurs, du kan fastlåse obligationen til, afhænger blandt andet af det generelle renteniveau, men også af, hvor langt ude i fremtiden kursen skal fastlåses. Alle realkreditlån bliver udstedet på baggrund af obligationer. Udsving i kursen på den bagvedliggende obligation har betydning for dit lån i tre forskellige situationer. Fastkursaftalen afhænger af, i hvilken situation du benytter den. 

Situation Betydning Fordele
Ved optagelse af realkreditlån Der kan gå forholdsvis lang tid, fra du modtager lånetilbudet, til lånet er udbetalt. Afhængig af hvilket lån du optager, kender du først renten eller det udbetalte beløb, når lånet er udbetalt. Indtil da er renten/ det udbetalte beløb afhængig af kursudviklingen på obligationsmarkedet. Du kender måske både renten på lånet og det beløb, du får udbetalt, så snart du har indgået Fastkursaftalen. Du kan indgå en Fastkursaftale, så snart du har fået lånetilbudet.
Ved indfrielse af realkreditlån Indfrier du et konverterbart realkreditlån hvor kursen på obligationen er over 100, bliver dit lån indfriet til kurs 100. Er obligationskursen derimod under 100, eller er lånet inkonverterbart, bliver dit lån indfriet til obligationskursen. Du kan fastlåse indfrielseskursen. Derved kendes det præcise beløb, som lånet skal indfries til. Du kan  indgå en Fastkursaftale, så snart du har optaget lånet.
Ved refinansiering af tilpasningslån Når renten på et Tilpasningslån tilpasses, sker det ud fra kursen (og dermed renten) på de obligationer, der ligger bag lånet. Tilpasningen sker enten ud fra en gennemsnitlig kurs over en periode eller ud fra kursen på en enkelt dag. Du kan fastlåse Fastkursaftalen med en kontantrente for den næste renteperioede. Du kan fastlåse kursen på obligationen, og dermed renten på lånet, op til 5 måneder før refinansieringsdatoen.

Fastkursaftale eller ej?

Når du indgår en Fastkursaftale skal du være opmærksom på, at hvis kursen stiger eller falder efter, at du har indgået Fastkursaftalen, ville du muligvis have været bedre stillet uden en Fastkursaftale.

Skal du optage et realkreditlån eller refinansiere et Tilpasningslån, er du bedst stillet uden en Fastkursaftale, hvis obligationskursen stiger. Hvis du skal indfri et realkreditlån er du bedst stillet uden en Fastkursaftale, hvis kursen falder.

Du skal derfor kun indgå en fastkursaftale, hvis du ikke ønsker kursrisikoen, eller hvis:

  • Du skal optage et lån og forventer, at obligationskursen falder.
  • Du skal indfri et lån og forventer, at obligationskursen stiger.
  • Du skal refinansiere et tilpasningslån og forventer, at obligationskursen falder.

Svært valg

Hvis du ikke har klare forventninger til, om renten vil stige eller falde bør du træffe valget ud fra risikovillighed: Vil du sikres mod tab mod til gengæld at afskære muligheden for en gevinst? Har du råd til at risikere et tab mod til gengæld at have muligheden for en gevinst?