Fastforrentet obligationslån

Et fastforrentet obligationslån er til dig som vil kende renten og afdraget i hele lånets løbetid. Her kan du se dine muligheder med et obligationslån.

Et Fastforrentet obligationslån er et lån, hvor du får fast rente og afdrag i hele lånets løbetid, og hvor du samtidig kan tjene på din restgæld, hvis renten stiger. Låntypen er en af de mest udbredte. Et obligationslån har en løbetid op til 30 år, og du har samtidig mulighed for at vælge, om du vil have den første periode med afdragsfrihed. Et fastforrentet obligationslån er en god mulighed for dig, som vil købe bolig eller vil omlægge lån i din nuværende bolig.

Hvad er et Fastforrentet obligationslån?

Når du står overfor valget mellem forskellige låntyper, er der nogle overvejelser, du med fordel kan gøre dig. Alle lån kan have fordele og ulemper, og det er vigtigt at optage et lån, som er tilpasset dig, din økonomi samt dine behov. Vi anbefaler, at du altid tager en grundig snak med din rådgiver omkring valg af lån.

Med et Fastforrentet obligationslån får du:

  • En fast rente i hele lånets løbetid
  • Mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed
  • Den bedste beskyttelse af friværdien i din bolig, hvis renten stiger.

Med en Fastkursaftale kan du låse obligationskursen på dit lån til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Din rådgiver kan vejlede dig om, hvilke fordele og ulemper, der er ved at låse kursen fast.

Låntype  Fastforrentet obligationslån
Rente Fast rente i hele løbetiden
Refinansiering Lånet skal ikke refinansieres, da de bagvedliggende obligationer løber i hele lånets løbetid.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Afdragsfrihed Mulighed for op til 10 års indledende afdragsfrihed
Indfrielse Du kan indfri lånet ved at opkøbe lånets bagvedliggende obligationer til markedskurs. Du kan også altid indfri lånet til kurs 100 med to måneders opsigelse til en termin, uanset hvad markedskursen på lånets obligationer er. Det er den såkaldte konverteringsret. Du er ikke skattepligtig af en eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene.
Friværdibeskyttelse Et fastforrentet obligationslån giver en høj beskyttelse af friværdien, da kursen falder relativt meget, hvis renten stiger.

Aktuelt

Obligationkurser - udbetaling

Her finder du en oversigt over Nykredits udbetalingskurser.
Se aktuelle kurser

Renteudvikling og forventninger

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Se renteprognose

Beregn omlægning af lån

Se omlægningsberegner