*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Bolig | 3 min

Sommerhus: Hvor meget kan du købe for?

For mange af os er sommerhusferier en del af vores barndomsminder. Det er ikke så sært, for i alt ligger der ca. 220.000 sommerhuse spredt langs kysterne i Danmark. Drømmer du om et sommerhus, så læs med og få et bud på, hvor meget du kan købe for.

Nykredit

I en årrække var sommerhuse ikke så populære herhjemme, fx i tiåret op mod corona-pandemien. Her var udbuddet stort og priserne lave – og man talte om, at den yngre generation foretrak frihed til at rejse i stedet for at være bundet af et sommerhus. Dengang lå sommerhuse til salg i årevis og gik i forfald, fordi de ikke blev vedligeholdt.

I pandemiårene steg interessen – og salget – til rekordniveau. Og selvom antallet af handler er faldet igen, har priserne holdt stand, fordi mange fortsat drømmer om at købe sommerhus.

Men hvad skal der egentlig til for at kunne købe et sommerhus? Og hvad kan du regne med at kunne købe for? Det ser vi lidt nærmere på her.

Hvad kan du købe sommerhus for?

For at kunne købe sommerhus, skal du have en opsparing på minimum 5% af sommerhusets værdi – og gerne mere. Du kan finansiere et sommerhus med realkreditlån med op til 75% af ejendommens værdi, og 20% kan finansieres med banklån. Ligesom ved helårsboliger kan der optages lån med op til 30 års løbetid, med fast eller variabel rente. Der er også mulighed for at få afdragsfrihed i op til 10 år, hvis altså sommerhuset og du som låntager kan blive godkendt til det.

Gældsfaktor og rådighedsbeløb

Når du køber sommerhus, skal du leve op til krav om både gældsfaktor og rådighedsbeløb ligesom ved andre boligkøb. Det betyder – som tommelfingerregel – at du må have en samlet gæld, der er fire gange så høj som husstandens samlede, årlige indkomst før skat. Derudover er der som udgangspunkt et krav om et rådighedsbeløb på minimum 12.000 kr. pr. måned for et par uden børn. Kravet til rådighedsbeløbet gælder også efter, I har købt et sommerhus. Har I børn, skal I være opmærksomme på, at kravet til rådighedsbeløb stiger med 2.500 kr. pr. barn.

Et par med 2 børn ønsker at købe sommerhus. Hvor meget kan de købe for?

Familiens samlede, årlige indkomst før skat er på 1,2 mio. kr.
Det betyder, at familien kan have en samlet gæld på 4,8 mio. kr.
Familien købte et gennemsnitligt hus (for 3,1 mio. kr.) i en omegnskommune til København tilbage i 2014, og der er i dag knap 1,9 mio. kr. gæld tilbage i boligen.
Det betyder som udgangspunkt, at familien maksimalt kan købe sommerhus for omkring 2,9 mio. kr. i ekstra gæld. Derover skal familien naturligvis komme med en passende egenbetaling i forhold til sommerhusets værdi.

Stor forskel fra familie til familie

Der er her tale om et meget forsimplet eksempel, der ikke tager højde for de store forskelle, der kan være i familiers forbrug. Har I fx en, to eller slet ingen biler, spiller det ind. Det kan også være, der er en dyr hobby, som stadig skal dyrkes, selvom der kommer et sommerhus ind i billedet. Hvor meget du kan købe sommerhus for, afhænger til syvende og sidst af en individuel vurdering. Derfor bør du som det første tage fat i din bankrådgiver og få regnet lidt på situationen, så du kan drage ud i sommerlandet og vide, hvad der er inden for din rækkevidde.