Lånegebyrer ved optagelse af lån i Nykredit

Nedenfor har vi nævnt de gebyrer, du betaler i forbindelse med lånets oprettelse.

Sagsekspedition

Sagsekspedition dækker det grundlæggende arbejde med din boligfinansieringssag. Det, du betaler for, er vurdering af din ejendom og dig som kunde, sædvanlig lånesagsbehandling og rådgivning. I forbindelse med udbetalingen af lånet varetager vi yderligere tinglysning af det/de nye lån (sikkerheder i forbindelse med banklån), indfrielse af fremmede lån, oprettelse og afregning af lånafregningskonto og én rykning af efterstående panthaver. Aftalerne om sagsekspeditionen laves i form af en Tinglysningsaftale. Skal du bygge om, er færdigmelding af byggearbejdet også inkluderet.

  • Gebyret opkræves kun, hvis lånet bliver udbetalt. Ved samtidig oprettelse af flere lån i samme ejendom (FriværdiKonto, Andelsboliglån, Boliglån eller realkreditlån) betales kun for én sagsekspedition.

Lånoptagelse

Gebyr for lånoptagelse dækker omlægningsberegning, udarbejdelse af lånedokumenter og afgivelse af lånetilbud. Du betaler gebyret én gang, hvis du optager realkreditlån, og yderligere én gang, hvis du optager banklån i samme ejendom samtidig. Gebyret opkræves kun, hvis lånet bliver udstedt.

  • Ved acontoudbetaling af lån og ændring af allerede afgivet lånetilbud kan opkræves yderligere gebyr for lånoptagelse.

Afregningsprovision

Afregningsprovision er en omkostning, som du betaler i forbindelse med kursfastsættelse af obligationer.

Kursfradrag

Kursfradrag er en omkostning, som du betaler, når Nykredit kursfastsætter obligationer i forbindelse med, at dit realkreditlån bliver udbetalt, rentetilpasset eller indfriet.
Ved udbetaling af obligationslån fratrækkes kursfradraget i låneprovenuet. Det betyder, at du betaler kursfradraget med det samme. Ved udbetaling af kontantlån indregnes kursfradraget i kontantlånsrenten. Det betyder, at du betaler kursfradraget via din rentebetaling.

Tinglysningsafgift til staten

Du skal betale tinglysningsafgift til staten i forbindelse med tinglysning af et pantebrev.

Tinglysningsafgiften består for det første af en bestemt procentdel af pantebrevets pålydende. Herudover betales et fast beløb, uanset pantebrevets størrelse. Tinglysningsafgiftens størrelse fremgår af prisbladet.
Hvis du i forbindelse med optagelsen af et nyt lån, indfrier et eller flere eksisterende realkreditlån, kan du under nogle bestemte betingelser overføre den procentvise tinglysningsafgift fra det eller de gamle lån til det nye lån. Dette gælder uanset om, de eksisterende lån er optaget i Nykredit eller et andet realkreditinstitut.

Efterstående panthavere

Hvis der er andre pantebreve i ejendomme skal kreditor tage stilling til, om han vil respektere et nyt realkreditlån. I givet fald skal pantebrevet have en påtegning, der skal tinglyses. Der skal i dette tilfælde ofte betales et gebyr til panthavere sammen med tinglysningsafgiften.

Andre rådgivere

Hvis du bruger andre rådgivere (f.eks. revisor, advokat eller bank) i forbindelse med optagelsen af et Nykredit-lån, tager de normalt et gebyr. Det kan eksempelvis være for at stille en garanti og/eller gebyr for håndtering af tinglysning.

Kom godt videre

BoligLån

Du kan bruge et Nykredit BoligLån til fx at finansiere et nyt køkken, renovere dit ældre bad eller købe en ny bil.

Skal du omlægge dit lån?

Som boligejer har du mulighed for at omlægge dit lån.

Guide til boligkøbets faser

Der er flere faser i et boligkøb - fra de første indledende tanker om, hvor du gerne vil bo, og hvad boligen må koste, til du får nøglerne til dit nye hjem.