Følg forbruget på dit kreditkort

I MitNykredit kan du følge med i det løbende forbrug på dit kreditkort.

Du vil en gang om måneden, hvis dit kreditkort har været brugt, modtage en kontoudskrift med de posteringer, der er blevet foretaget på din konto de seneste 30 dage. Er du tilmeldt e-Boks modtager du kontoudskriftet der.

Du skal løbende følge med i dit forbrug. Skulle der være trukket et beløb, som du ikke kender til, skal du henvende dig til Nykredit Bank snarest muligt. Vær opmærksom på, at der gælder en absolut sidste forældelsesfrist på 13 måneder i forhold til din eventuelle indsigelse. Da du løbende skal følge forbruget, forventer vi normalt, at du opdager et evt. misbrug langt tidligere.

Læs mere om dine muligheder for at få tilbageført en betaling 

Afregning af dit forbrug

  • Opgøres altid den 15. i måneden, hvis det er en bankdag, ellers bankdagen inden den 15.
  • Afregnes altid den 1. bankdag i måneden.

Bemærk, hvis kreditten ikke bliver betalt til tiden, opkræves en pålydende rente på 18,00% p.a. med en månedlig rentetilskrivning.

Mastercard-reservationer

I netbanken kan du se reservationerne på dit Mastercard ved at logge på MitNykredit og vælge menupunktet "Konti og kort". Under fanen "Kontooversigt" vælger du Mastercard-kontoen for at se kontobevægelserne. I den lyserøde boks i øverste højre hjørne vælger du "Reservationer", og her kan du se reservationerne på Mastercard-kontoen.