Kunder bosat i udlandet - Indsendelse af lovpligtige oplysninger og samtykkeerklæring

Loven stiller krav om, at vi som finansielt institut opbevarer kopi af legitimation på alle vores kunder. Disse krav gælder både nye og eksisterende kunder og er særligt skærpede, når vores kunder bor i udlandet. Desuden skal vi kende til dit forventede forretningsomfang og formålet med dit engagement hos os, uanset hvor længe du har været kunde.

1. Kundeoplysninger

Oplys TIN-nr. (skatteidentifikationsnummer) eller fødeland, fødested og fødedato

Du kan læse om TIN-nr. her

2. Indberetning af skat til udlandet

Danmark indgår i et internationalt samarbejde for at undgå skatteunddragelse. Hvis du har modtaget en skatteerklæring fra Nykredit kan du uploade og sende den her. Eller hent indberetning af skat til udlandet erklæringen her. Når du har underskrevet og gemt erklæringen på din pc, kan du vedhæfte dokumentet nedenfor.

Vedhæft skatteerklæringen her
3. Samtykke

Med samtykkeerklæringen giver du os lov til at dele dine oplysninger internt i Nykredit-koncernen. Dette er en vigtig forudsætning for, at vi kan yde den bedste service, når du søger rådgivning hos os. Hent samtykkeerklæringen her. Når du har underskrevet og gemt erklæringen på din pc, kan du vedhæfte dokumentet nedenfor.

Vedhæft underskrevet samtykkeerklæring
4. Ophold i udlandet
Har du taget ophold i USA?
Er dit ophold i USA fastsat til en tidsbegrænset periode?
Er du eller har du søgt om at blive amerikansk statsborger (U.S. citizen)?
Har du eller har du søgt om Green Card eller anden form for permanent opholdstilladelse i USA?
5. Legitimation
Tydelig billedlegitimation
Vedhæft billedlegitimation
Vedhæft billedlegitimation
Vedhæft billedlegitimation
Vedhæft billedlegitimation
Vedhæft billedlegitimation
Adresselegitimation
Vedhæft adresselegitimation
Vedhæft adresselegitimation
Vedhæft adresselegitimation

Du kan sende billedlegitimation og adresselegitimation i samme fil, men du har også mulighed for at sende to separate filer.

Vedhæft legitimation

Filen må maksimalt være 1MB. Vi accepterer følgende filtyper: jpg, gif, tiff, bmp, pdf, doc, docx.

6. Kunde i Nykredit bank?

Forventet brug af Nykredit som bank

Forventer du at bruge Nykredit som din primære bank
Primær bank forstås ved, at du samler dine daglige bankforretninger i Nykredit
Forventer du at bruge andre banker?
Informationen giver os et billede af, om du jævnligt vil have behov for at overføre penge mellem banker
Hvordan forventer du at bruge Nykredit?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Hvad er din beskæftigelse?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Skriv her hvis du har en anden beskæftigelse
Hvorfra kommer de penge, der løbende bliver indbetalt på dine konti i Nykredit?
Vælg en eller flere af ovenstående muligheder
Skriv her hvis der kommer penge ind fra andre steder
Forventet gennemsnitlig beløb, der indbetales om måneden?
Har du en samlet formue på mere end 100.000 kr.?

Hvad er forventningerne til dine overførsler?

Vi har behov for information om dine overførsler for, at vi kan danne os et billede af, hvordan du normalt bruger Nykredit.

Forventer du at overføre penge til udlandet?
Forventer du at modtage penge fra udlandet?
Har du brug for at hæve eller indsætte kontanter?
Har du behov for valuta til andet end ferie?
7. Realkreditlån i Nykredit?

Behov for realkreditlån?

Det følgende afsnit omhandler, hvorfor du har optaget realkreditlån.

Har du, eller forventer du at få realkreditlån i Nykredit?
Jeg købte bolig?
Jeg finansierede om-/tilbygning af min bolig?
Jeg købte bil?
Jeg brugte pengene til pension/investering?
Jeg betalte anden gæld?
Jeg brugte pengene til andet forbrug?

Data til Nykredit sendes krypteret

Vær opmærksom på, at Nykredit iht. MiFID lovgivning kan være forpligtet til at logge dialoger. Du kan finde mere information i Basisaftalen på nykredit.dk.