Individuel Investeringsaftale

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Dynamisk og individuel porteføljepleje

Nykredit Individuel Investeringsaftale henvender sig til dig, der har sagt ja til Nykredits tilbud om Private Banking og har en investeringshorisont over 5 år.
Med en Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale, og vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Med en Nykredit Individuel Investeringsaftale vil din portefølje overordnet bestå af to aktivklasser – aktier og obligationer. Fordelingen afhænger af din risikoprofil og vores taktiske allokering. Aktivklasserne suppleres med investeringstemaer afhængig af vores forventning til de forskellige økonomiske konjunkturers påvirkning af de finansielle markeder.

Udgangspunktet for dine investeringer er vores investeringsforslag. Vores investeringsforslag bygger på mange års erfaring med investeringer, og vi sigter efter at bygge et solidt fundament i din porteføljer. Dermed sikres en vis robusthed i porteføljen, og du kan på den baggrund vælge at supplere og ændre forslaget, så det matcher dine ønsker og behov.

Du har mulighed for at benytte vores anbefalinger til køb af enkelte aktier, hvis du ønsker det i stedet for et eller flere investeringsbeviser.

I forhold til en portefølje med færre omlægninger og et mere langsigtet relativt mål, så vil du med en Individuel Investeringsaftale, opleve en højere risiko og højere afkastmuligheder.

OBS!
Nykredit anbefaler, at du investerer for mindst to millioner kroner i en individuel investeringsaftale for at sikre en diversificeret portefølje og mulighed for at udnytte investeringsaftalens øvrige fordele.

OpsparingsRabat til dig som investerer 

Når du investerer via Individuel Investeringsaftale får du 25% rabat på det plejegebyr og det faste kontogebyr du betaler til Nykredit for rådgivning omkring din formue. OpsparingsRabat er en af mange foreningsfordele i Nykredit du som kunde får del i, fordi vi er foreningsejet. OpsparingsRabat gælder fra. 1. april 2021 og foreløbig resten af 2021.

Læs mere om foreningsfordele og OpsparingsRabat.