Individuel Investeringsaftale

En urmager

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Dynamisk og individuel porteføljepleje

Nykredit Individuel Investeringsaftale henvender sig til dig, der har sagt ja til Nykredits tilbud om Private Banking og har en investeringshorisont over 5 år.
Med en Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale, og vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Med en Nykredit Individuel Investeringsaftale vil din portefølje overordnet bestå af to aktivklasser – aktier og obligationer. Fordelingen afhænger af din risikoprofil og vores taktiske allokering. Aktivklasserne suppleres med investeringstemaer afhængig af vores forventning til de forskellige økonomiske konjunkturers påvirkning af de finansielle markeder.

Udgangspunktet for dine investeringer er vores investeringsforslag. Vores investeringsforslag bygger på mange års erfaring med investeringer, og vi sigter efter at bygge et solidt fundament i din porteføljer. Dermed sikres en vis robusthed i porteføljen, og du kan på den baggrund vælge at supplere og ændre forslaget, så det matcher dine ønsker og behov.

Du har mulighed for at benytte vores anbefalinger til køb af enkelte aktier, hvis du ønsker det i stedet for et eller flere investeringsbeviser.

I forhold til en portefølje med færre omlægninger og et mere langsigtet relativt mål, så vil du med en Individuel Investeringsaftale, opleve en højere risiko og højere afkastmuligheder.

OBS!
Nykredit anbefaler, at du investerer for mindst to millioner kroner i en individuel investeringsaftale for at sikre en diversificeret portefølje og mulighed for at udnytte investeringsaftalens øvrige fordele.

OpsparingsRabat til dig som investerer 

Når du investerer via Individuel Investeringsaftale får du 25% rabat på det plejegebyr og det faste kontogebyr du betaler til Nykredit for rådgivning omkring din formue. OpsparingsRabat er en af mange foreningsfordele i Nykredit du som kunde får del i, fordi vi er foreningsejet. OpsparingsRabat gælder fra. 1. april 2021 og foreløbig resten af 2021.

Læs mere om foreningsfordele og OpsparingsRabat.

Kom godt videre

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko du er villig til at tage. Få flere tips her på siden.

Hvilken risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.