Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring uden helbredsoplysninger til børn og voksne.

Vi dækker:

  • I hele verden
  • Behandlingsudgifter i forbindelse med en skade til fysioterapi, kiropraktik, psykolog og visse alternative behandlinger
  • Alle former for sport inkl. skisport
  • Tand- og tyggeskader
  • Varigt mén fra 5%
  • Dobbelt ved varige mén på 30% eller derover
  • MC-/knallertkørsel
  • Personskade sket under dykning
  • Kritisk sygdom til børn (tilvalg)

Køb din forsikring online og få rabat

Du får altid 5% i onlinerabat det første år, når du køber forsikring online.
Læs mere om vores rabatter på forsikringer

Prisen på ulykkesforsikringen afhænger bl.a. af, hvor riskikofyldt din beskæftigelse er vurderet til at være.

Nykredit anbefaler

Nykredit anbefaler, at din ulykkesforsikring tegnes med dækning hele døgnet - altså når du er på arbejde og holder fri. Vores basisdækning Ulykke Mén+ dækker skade, der medfører varigt mén fra 5 % plus behandlingsudgifter, udgifter efter tandskade og erstatning ved død.

Herudover kan du tilvælge følgende dækninger:

Ulykke Ekstra
Få kompensation ved indlæggelse på hospital i mindst 5 sammenhængende dage, hjælp til rengøring og transportudgifter samt erstatning ved skade på briller, kontaktlinser og tøj.

Ulykke Straks
Få udbetalt 1% af din dækningssum ved visse brud, overrevet korsbånd eller akillessene, samt menisklæsion i knæ eller 10% af summen ved alvorlig brand- eller hjerneskade.

Ulykke Sygdom
Udvid forsikringen, så den også dækker ulykkestilfælde, som er sket pga. sygdom og/eller dækker forværring af mén i forbindelse med en skade som er opstået pga. sygdom.

Ulykke Forhøjet mén
Få ekstra god dækning ved varigt mén på arme, hænder, fingre, øjne og ører.

Kritisk Sygdom barn - forsikringssum 120.000 kr.
Få økonomisk hjælp, hvis dit barn bliver ramt af en af de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen.

Kontakt os

Er du kunde, og har du spørgmål? Kontakt os på 70 15 60 10.

 

Forsikringsbetingelser

Se produktinformation

Formidlingsprovision
Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager forsikringsprovisioner og vederlag fra vores samarbejdspartner Nykredit Forsikring i forbindelse med salget af skadesforsikringer.

Se oversigt over provisioner

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager forsikringsprovisioner og vederlag fra vores samarbejdspartner Nykredit Forsikring i forbindelse med salget af skadesforsikringer.
Se oversigt over provisioner

Funktionsattester anvendes i forbindelse med vurderingen af varige mén. Normalt foretages vurdering omkring årsdagen for skaden, eller når man er færdigbehandlet, og helbredstilstanden ikke forbedres yderligere.
Find og download funktionsattester