ÅOP og formidlingsprovision for investeringsforeninger

Siden den 1. januar 2013 har pengeinstitutter været forpligtet til at oplyse om årlige omkostninger i procent (ÅOP) og formidlingsprovision i procent (FPP) ved investering via investeringsforeninger. Oplysningerne finder du her.

FAQ om omkostninger ved investering

Du møder årlige omkostninger i procent (ÅOP) og formidlingsprovision (FPP) på investeringsbeviser, når du investerer via investeringsforeninger. Det gælder både, når du investerer via netbank og via din rådgiver.

Du møder ikke ÅOP og formidlingsprovision, hvis du investerer i andet end investeringsbeviser - fx aktier eller obligationer.

Nøgletallet Årlig omkostning i procent (ÅOP) viser de samlede forventede omkostninger, når du investerer via en investeringsforening. ÅOP er baseret på visse standardiserede forudsætninger og udtrykker derfor ikke dine præcise omkostninger ved at spare op i en investeringsforening. ÅOP er omkostninger, som investeringsforeningen betaler, inden dit afkast bliver beregnet.

ÅOP oplyses kun for danske investeringsforeninger. ÅOP er den seneste offentliggjorte sats for investeringsafdelingen. Du kan se oplysninger om ÅOP i tabellen længere nede på siden.

NykreditInvest.dk finder du en oversigt over ÅOP på afdelingerne i Nykredit Invest og Multi Manager Invest mv.

Formidlingsprovision i procent (FPP) er den aftalte provisionssats, som investeringsforeningen betaler til Nykredit for formidling af og rådgivning om foreningens produkter. Formidlingsprovisionen beregnes som en procentsats af kursværdien og er en del af investeringsforeningens administrationsomkostninger. Formidlingsprovisionen er derfor en del af ÅOP for investeringsforeningen.

Formidlingsprovision i procent oplyses for de investeringsforeninger, hvor Nykredit modtager formidlingsprovision. Hvis formidlingsprovisionen er variabel, eksempelvis på grund af trappestruktur eller afkastafhængig provision, anvendes den højeste sats.

Du kan se oplysninger om formidlingsprovisioner i tabellen nedenfor.

Indirekte handelsomkostninger (IHO) dækker over de forskelle på købs- og salgskurser, som fondene oplever i forbindelse med handel med værdipapirer. Man kan se det som et udtryk for forskellen på, hvad investoren ønsker at sælge et værdipapir til, og hvad den faktiske handelspris ender på.

Det er således ikke en omkostning i traditionel forstand og effekten er indregnet i afkastet fra dine investeringsforeninger.

NykreditInvest.dk finder du en oversigt over indirekte handelsomkostninger på afdelingerne i Nykredit Invest og Multi Manager Invest mv.

*Formidlingsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvis der ikke er oplyst en provisionssats ud for en investeringsforening, betyder det, at Nykredit Bank ikke modtager provision herfra.

Provisionerne er oplyst brutto og vedrører den samlede betaling til Nykredit. 

Provisionen dækker fx. lønomkostninger, administration, kontorhold, udvikling af systemer mv.