Forsikringsbetingelser - pensionsforsikringer

Familie hænder

Nykredit sender ikke forsikringsbetingelser i papirformat på personforsikringer til vores kunder. Dette er både for at skåne miljøet og for at sikre tilgængelighed til altid opdaterede forsikringsbetingelser.

Du er velkommen til at kontakte Nykredit Kundeservice på telefon 70 10 90 00, hvis du har brug for hjælp eller ønsker at få tilsendt forsikringsbetingelserne i papirformat.

Herunder kan du finde de gældende forsikringsbetingelser.

Gruppelivsforsikring, Basislivsforsikring, Restgældsforsikring, Låneforsikring (begunstigelse)

Er din forsikring etableret før 01.01.2008, så er dine begunstigelsesbestemmelser omfattet af særlige regler, uanset de nævnte regler i nugældende forsikringsbetingelser.

Dette gælder indtil du aktivt vælger at ændre dine begunstigelsesbestemmelser. De særlige regler kan findes i de forsikringsbetingelser, der var gældende da din forsikring trådte i kraft, eller du kan kontakte Nykredits kundeservice og få oplyst reglerne, samt få rådgivning omkring valg af begunstigelse.

Tab af erhvervsevne-/ Præmiefritagelsesforsikring

Modtager du udbetalinger fra din Tab af erhvervsevne- eller Præmiefritagelsesforsikring, så gælder de forsikringsbetingelser som var gældende da din forsikring trådte i kraft.