OpsparingsInvest

OpsparingsInvest er til dig, der ønsker at investere dine opsparede frie midler, og som forventer professionel pleje af din investering.

Tidshorisont og risikoprofil

Med investeringen i OpsparingsInvest bliver der taget højde for, hvornår du skal bruge pengene og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Nemt og hurtigt

Det gode ved OpsparingsInvest er, at du kan starte i det små. Selvom du ikke har en stor portion penge at investere her og nu, kan du lave en opsparing fra 500 kr. pr. måned. Hver gang din opsparing når 5.000 kr. investerer vi automatisk beløbet. Alternativt kan du starte med at indskyde min. 10.000 kr. som et engangsbeløb. Du kan selvfølgelig altid indbetale ekstra på kontoen.

Optimér afkastet på din opsparing

Afkast er særligt vigtigt i forbindelse med langsigtet opsparing. Når kontantrenten, som nu, er nul, er det vigtigt at overveje en placering i værdipapirer for på lang sigt at opnå en forrentning af din opsparing. Blot nogle få procent i afkast om året kan fordoble din opsparing på sigt.

Med vores unikke investeringsmetode i OpsparingsInvest kan du forvente et større afkast.

Professionel pleje af din opsparing

Vi plejer løbende din investering, så den passer til din ønskede risiko og tidshorisont. Vi ændrer for eksempel løbende sammensætningen af din investering, så du får mindre risiko i takt med, at du nærmer dig tidspunktet, hvor du skal bruge pengene.

OBS! Nykredit anbefaler, at du kun investerer i Nykredit OpsparingsInvest, hvis der er mere end 3 år til opsparingen skal bruges samt, at saldoen er minimum 10.000 kroner eller, at der løbende indbetales svarende til 500 kroner om måneden. Du bør herudover have et beløb svarende til 1-2 måneders nettoløn stående kontant til dækning af uforudsete udgifter.

Regn på dine muligheder

I Nykredit har du mulighed for at vælge den placering, der passer bedst til dig.

I tabellerne herunder kan du se gebyrer og kurtager for OpsparingsInvest.

 

Årligt plejegebyr fra 1. juli 2017
Tidshorisont over 5 år

Tidshorisont under 5 år

Af de første 0-500.000 kr. 
0,30%

Af de første 0-500.000 kr. 
0,15%

Af beløb over 500.000 kr. 
0,20%

Af beløb over 500.000 kr. 
0,10%

 Kurtage** på Balance Defensiv, Moderat og Offensiv, samt Obligationer er 0.00% pr. nota.

*Der betales herudover et fast årligt gebyr på 250 kr. pr. ordning. Kontogebyret er ikke momspligtigt.

** Kurtagefriheden gælder alene for handler med værdipapirer, der indgår i formueforvaltningen. Realisation af værdipapirer i forbindelse med etablering af denne aftale afregnes til de kurtagesatser, der er gældende i internetbanken.

I tabellen herunder kan du se, hvor meget Nykredit OpsparingsInvest har givet i bruttoafkast siden 1. januar 2003.

År Risikoprofil Lav Risikoprofil Middel Risikoprofil Høj Risikoprofil Høj Plus
2003 7,40% 8,00% 8,50% -
2004 8,80% 9,20% 9,60% -
2005 14,50% 18,80% 23,10% -
2006 4,60% 6,00% 7,40% -
2007 0,90% 1,10% 1,20% -
2008 -16,10% -21,60% -27,00% -
2009 18,40% 21,30% 24,20% -
2010 8,70% 11,20% 13,80% -
2011 1,90% 0,10% -1,70% -
2012 7,80% 8,30% 8,80% -
2013 4,70% 7,70% 10,70% 14,00%
2014 9,6% 10,7% 11,9% 12,8%
2015 3,6% 5,3% 6,9% 8,6%
2016 5,6% 5,8% 6,0% 5,9%
2017 6,3% 7,0% 7,8% 8,6%
2018 -2,4% -4,0% -5,6% -8,0%
2019 11,1% 14,4% 17,7% 22,5%
2020 -1,5% -2,6% -3,8% -5,4%

Opdateret den 11. marts 2020.

OpsparingsInvest blev etableret den 1. juni 2010. De underliggende investeringsforeningsafdelinger og specialforeningsafdelinger har dog eksisteret i en længere årrække. Figuren viser realiserede afkast for de fire risikoprofiler ved en horisont på mere end 10 år.

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. 

Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt. Afkast for Nykredit OpsparingsInvest er baseret på data fra Fundcollect og IFR. Afkast siden start er gældende for perioden 31. december 2003 til ultimo hvert år. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og at gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning.

Kom godt videre

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.