Etableringskonto

Vil du være selvstændig? Med en Etableringskonto får du mulighed for at få økonomiske fordele ved opstart af din egen virksomhed.

Hvis du har en drøm om i fremtiden at blive selvstændig, giver en Etableringskonto hos Nykredit dig mulighed for at få en økonomisk fordel, den dag du vælger at starte din egen virksomhed. Med en Etableringskonto kan du nemlig få fradrag for dine indbetalinger.

En Etableringskonto giver dig flere økonomiske fordele

Der kan være mange omkostninger ved at være selvstændig og opstarte egen virksomhed. Disse omkostninger bliver dog ofte opvejet af glæden ved at starte egen virksomhed op fra bunden, men det er altid rart med en hjælpende hånd på vejen. Med en Etableringskonto hos Nykredit får du flere økonomiske fordele. En Etableringskonto er til dig, der ikke betaler topskat i Danmark, og som gerne vil spare op.
Et indskud på en Etableringskonto er fradragsberettiget. Når pengene skal hæves igen, skal du ikke være bekymret. Der er nemlig stadig et skattefradrag på de udgifter eller investeringer, som pengene skal bruges på.
Der vil ske en efterbeskatning i det tilfælde, at du bliver nødt til at afgive drømmen om at etablere selvstændig virksomhed. Det vil være til en årlig procentsats.

Hvem kan oprette en Etableringskonto?

  • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark og ikke have nået folkepensionsalderen.
  • Du skal i indkomståret have haft almindelig lønindtægt eller have haft overskud eller lønindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed indtil fem år efter etableringen af selvstændig virksomhed.
  • Indbetalingen skal minimum udgøre 5.000 kr. og maksimum 60% af din nettolønindtægt for et indkomstår. Du kan dog altid indbetale op til 250.000 kr.

Hvornår skal indskuddet hæves?

Du skal hæve dit indskud senest ni år efter det indkomstår, hvor du har startet din virksomhed eller inden det indkomstår, hvor du når pensionsalderen.
Du kan hæve fra din Etableringskonto ved at udfylde en blanket, som du får af din rådgiver hos Nykredit Bank.

Etableringskonto eller Iværksætterkonto?

Indbetalinger på en iværksætterkonto kan trækkes fra i din personlige indkomst og kan på den måde være med til at reducere en eventuel topskat. Betaler du ikke topskat, kan etableringskonto være mere relevant for dig. Indbetalinger på en etableringskonto kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst.
Læs mere om Iværksætterkontoen her!

Få en revisor med på råd

Du kan vælge at tage en revisor med på råd, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til dine fremtidige drømme om at blive selvstændig.
Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at finde det nærmeste Nykredit Center og høre nærmere om dine muligheder.