Ejendomshandel i Spanien

I forbindelse med en ejendomshandel i Spanien bør du være opmærksom på følgende:

Lånevilkår

 • Ved køb af ny bolig: Lån op til 80% af ejendomsværdien eller købspris, eksklusive handelsomkostninger - altid den laveste værdi.
 • Ved friværdibelåning og omlægning: Lån op til 60% af ejendomsværdien
 • Minimumlån: 100.000 EUR, uden for Nýkredits primære låneområde er minimumslånestørrelsen 500.000 EUR.
 • Løbetid: Op til 30 år

Andre oplysninger

 • Nykredit anbefaler altid, at man hyrer en advokat i Spanien i forbindelse med køb af ejendom i Spanien
 • Bestil de spanske N.I.E. numre til dig og din ægtefælle/samlever i god tid inden notarmødet (det kan tage op til 2 måneder)
 • Bemærk, at vilkår og omkostninger til optagelse af lån i Spanien er ikke som i Danmark
 • Omlægning af lån er dyrt i Spanien, da der ikke er stempeloverførsel på spanske lån. Overvej derfor grundigt hvilken lånetype I vælger
 • Lånetilbud kan først udfærdiges når der foreligger købsaftale og kan maksimalt være op til 80% af skødeprisen ekskl. spanske handelsomkostninger. Ved friværdibelåning og omlægning kan lånestørrelsen, grundet spansk forbrugerbeskyttende lovgivning, ikke overstige 60% af ejendommens værdi.
 • Når accepteret lånetilbud returneres overgår sagen til Nykredit International i København, der så har kontakten til vores spanske advokat og til dig og din rådgiver/advokat
 • Lånet i Nykredit etableres 1 uge før notarmødet, såfremt alle dokumenter er modtaget på dette tidspunkt. Det betyder at følgende skal foreligge inden lånet kan etableres:
  - Alle juridiske godkendelser, registreringer og tilladelser på den spanske ejendom skal være på plads
  - Alle N.I.E. numrene (på køberne og sælgerne samt deres ægtefæller/samlevere)
  - Spansk brandforsikringspolice med en minimums forsikringsdækning iht.
  lånetilbud og med Nykredit som rettighedshaver/ beneficient
 • Hvis det ikke er muligt at deltage på notarmødet i Spanien, så lav en fuldmagt til jeres rådgiver/advokat i Spanien. Husk at sikre at den giver tilladelse til køb af ejd., optagelse af lån og pantsætning på jeres vegne
 • Nykredits advokat tilbageholder de spanske handelsomkostninger på ca. 10-12% af skødeprisen
 • Nykredits advokat tilbageholder 3% ekstra af skødeprisen, hvis sælger ikke er resident i Spanien, men da det er en udgift som sælger skal afholde, så reduceres restkøbesummen også med 3%
 • Lånesagen tager ca. 6-8 uger fra start til slut