Refinansiering af F-kort

Skal du have refinansieret dit F-kort lån den 1. januar 2020, kan du læse om den nye obligation her. Du kan også følge med i Nykredits forventninger til rentetillæg og din nye rente.

Sådan forløber refinansieringen

  • Det nuværende rentetillæg på 0,21% udløber 1. januar 2020, hvor det bliver erstattet af et nyt.
  • Desuden bliver din rente reguleret på sædvanlig halvårlig vis pr. 1. januar 2020
  • Renten kender vi først kort tid inden den træder i kraft 1. januar 2020.​

Udsigt til fortsat lave rente

Med de aktuelle markedsforhold forventer vi fortsat lave renter. Vi forventer dog, at din nye rente vil være lidt højere end den rente, du betaler i dag.

Forventninger til F-kort

   Nu  1. januar 2020
 Rentetillæg  0,21 0,35 
 Rente/ renteforventning  -0,40 -0,24 
 Obligations udløb  01-01-2020 01-01-2024 

Der regnes med et kursfradrag på 0,2. Bidragssatsen for både det nye og det nuværende F-kort lån er på 0,90% (1,22% uden afdrag). F-kort lånene er beregnet på baggrund af et eksisterende lån med en restgæld på 1 mio. kr. og en restløbetid på 27 år. Den nuværende rente på F-kort er på 633275,60%. Jf. den aktuelle Cita6-rente og et rentetillæg på 0,35%, er den forventede rente for den nye F-kort -0,37%. Renter og ydelser for juli 2018 er baseret på det aktuelle renteniveau d. 05. september 2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.