Refinansiering af F-kort

Skal du have refinansieret dit F-kort lån den 1. juli 2018, kan du læse om den nye obligation her. Du kan også følge med i Nykredits forventninger til rentetillæg og din nye rente.

Sådan forløber refinansieringen

  • Det nuværende rentetillæg på 0,35% udløber 1. juli 2018 og bliver erstattet af et nyt.
  • Herudover får du pr. 1. juli reguleret din rente på sædvanlig halvårlig vis
  • Renten for det næste halve år kender vi først kort tid inden den træder i kraft 1. juli 2018.​

Udsigt til fortsat lave rente

Med de aktuelle markedsforhold forventer vi, at din nye rente vil være på niveau med den rente du betaler i dag. 

Forventninger til F-kort

   Nu  1. juli 2018
 Rentetillæg (fastsat 23 maj 2018)  0,35 0,32 
 Rente/ renteforventning  -0,15 -0,15 
 Obligations udløb  01-07-2018 01-07-2022 

Der regnes med et kursfradrag på 0,2. Bidragssatsen for både det nye og det nuværende F-kort lån er på 0,90% (1,22% uden afdrag). F-kort lånene er beregnet på baggrund af et eksisterende lån med en restgæld på 1 mio. kr. og en restløbetid på 27 år. Den nuværende rente på F-kort er på -0,15%. Jf. den aktuelle Cita6-rente og et rentetillæg på 0,32%, er den forventede rente for den nye F-kort -0,15%. Renter og ydelser for juli 2018 er baseret på det aktuelle renteniveau d. 23. maj 2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.