Boligkøb

Kreditvurdering

Nykredit baserer sin långivning på din kreditværdighed, der defineres som din evne og vilje til løbende at overholde indgåede aftaler og forpligtelser af økonomisk art med Nykredit.

Kreditværdigheden er bestemt af finansiel styrke, herunder robustheden af den fremtidige indtjening, kapital og likviditet samt evnen til at modstå udefrakommende faktorer.

Sådan kigger vi på din økonomi

Vurdering af din kreditværdighed og bevilling af de enkelte faciliteter sker på baggrund af en hel-hedsvurdering af husstandens samlede økonomiske forhold og styrkeprofil samt eventuelle faresignaler målt i forhold til Nykredits samlede engagement med husstanden, og ud fra en standardfinansiering. Følgende indgår i vurderingen:

 • Nuværende og forventede fremtidige indtægtsforhold (alder, uddannelse, jobforhold mv.)
 • Forbrugsmønster og betalingsadfærd
 • Nuværende og forventede fremtidige rådighedsbeløb
 • Nuværende og forventede fremtidige gældsforpligtelser målt i forhold til indtægtsforhold (gældsfaktor) samt gældssammensætning
 • Husstandens formueforhold og –udvikling
 • Eventuelle faresignaler fx registrering i kreditoplysningsbureau, overtræk/restancer, overtræksrenter, restskat, kontokort, uhensigtsmæssig gældssammensætning, løbende gældsoptagelse mv.

Standardfinansiering indebærer fast defineret rente og afdrag samt en bestemt afdragsperiode. For bolig omfatter standardfinansieringen et realkreditlån som 30-årigt obligationslån med afdrag og forrentet med mindst den faste rente, og efterfinansiering uden for realkreditlånegrænsen som boliglån med afvikling over maksimalt 30 år.

I forbindelse med kreditvurdering vil Nykredit indhente følgende oplysninger:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Seneste årsoversigt fra pengeinstitutter og øvrige långivere
 • Skattemappen
 • BS-oversigten
 • Lønseddel/lønsedler
 • Nykredit budget
 • Kundens eget budget
 • Posteringsoversigter fra andre pengeinstitutter
 • Indfrielseskvitteringer
 • Købsaftaler
 • Provenu beregninger
 • Lejekontrakter ved udlejet boliger
 • Bodelingsoverenskomster ved skilsmisse
 • Gældsbreve mellem børn og forældre
 • Dokumentation for formueopgørelse, herunder bilpriser, kontooversigter, ejendomsvurdering
 • Evt. årsregnskab og aktuel periodebalance (hvis ansøger og/eller ægtefælle er selvstændig)
 • Forskellig korrespondance fra kunden
 • Entreprisekontrakt
 • Specifikation af byggeudgifter

Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende og at det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Nykredit kan også indhente information fra Experian RKI A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S) og registeret over misligholdte engagementer ved den franske Nationalbank.

Det er nødvendigt, at du indsender præcise og fyldestgørende oplysninger til brug for kreditvurderingen.
Nykredit kan ikke yde lån, hvis Nykredit ikke kan foretage en behørig kreditvurdering og det skyldes, at du ikke indleverer relevant information til brug for kreditvurderingen.