Investering i aktier - hvad er det?

Kvinde søger på computer

At eje en aktie er det samme som at eje en andel af en virksomhed.

Aktier vil - set over en længere periode - som hovedregel give et højere afkast end obligationer, men samtidig er der også større risiko forbundet med investering i aktier.

I aktieafdelingerne består afkastet af dels aktieudbytte fra selskaberne og dels kursændringer på de aktier, foreningen har købt. Afkastet er derfor afhængigt af udviklingen i de selskaber, der er købt aktier i, og selskabernes udvikling afhænger igen af udefrakommende faktorer, f.eks. lovreguleringer og den aktuelle markedssituation.

Hvad er risikoen?

Kursen på aktier kan svinge afhængigt af, hvordan forventningerne til indtjening i den pågældende virksomhed udvikler sig. Dette afhænger igen af den generelle økonomiske situation samt udviklingen på det marked, hvor virksomheden befinder sig. Typisk siger man, at investering i aktier er mere risikofyldt end investering i obligationer.

Brug en investeringsforening og spred din risiko

Fordelen ved at investere i aktier gennem en investeringsforening fremfor at investere i enkeltaktier er, at risikoen spredes på flere selskaber, end en typisk privat investor selv har mulighed for. Nogle typer værdipapirer svinger nemlig utrolig meget fra år til år.

Hvis du investerer i investeringsforening får du via stordriftsfordelene "råd til" at investere i mere risikobetonede papirer, som samtidig kan give et potentielt højere afkast. For eksempel har aktiekursen på det irske biotek-selskab Elan siden år 2000 svinget fra 60$ til 3$ til 30$ tilbage til 3$ og medio 2007 var kursen ca. 20$. Det kræver stor indsigt og præcis timing at "ramme rigtigt" med sådanne udsving.

Danske, europæiske, japanske og amerikanske

Nykredit Invest tilbyder aktieafdelinger, som hver især fokuserer på et bestemt geografisk område.

Nykredit Invest Danske aktier forvaltes af Nykredit Portefølje, som er Nykredit-koncernens kapitalforvalter. De erfarne porteføljemanagere er tæt på markedet og har fingeren på pulsen. Det har givet gode investeringsresultater.

I Nykredit Invest International, som tæller fondene Europa, USA og Japan, har vi "udliciteret" rådgivningen til de bedste forvaltere, vi på det pågældende marked har kunnet finde i verden.

 

Forskellige fonde til forskellige behov

Nykredit Invest har både aktie- og obligationsfonde - og blandede fonde, som investerer i både aktier og obligationer.

Kom godt videre

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko du er villig til at tage. Få flere tips her på siden.