Automatisk geninvestering

Du har mulighed for at tilmelde dig automatisk geninvestering, som sikrer, at udbetalte udbytter geninvesteres i samme investeringsforeningsbevis. Så slipper du for at betale kurtage, hvilket du ellers må betale, hvis du geninvesterer på egen hånd.

Automatisk geninvestering af udbytter

Jeg ønsker udbytter fra alle danske investeringsforeninger i depotet automatisk geninvesteret
Jeg ønsker udbytter fra udvalgte danske investeringsforeninger i depotet automatisk geninvesteret