Nykredit skruer ned for andelen af aktier

Det kan bedre betale sig at skrue på sektorerne i aktieblokken end at være overvægtet i aktier. Det siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, der anbefaler at skrue ned for den overordnede risiko.

2021 har budt på såvel stigninger i aktiemarkedet som i renteniveauerne. Således er det globale aktiemarked steget godt 10%, ligesom de amerikanske statsrenter steg 0,6 procentpoint i årets første måneder. Og det har sendt risikopræmien ved at investere i det amerikanske S&P-indeks længere ned, end den har været i et årti.

”Vi står i en situation, hvor du ikke længere bliver så godt betalt for at være investeret i aktier set i forhold til obligationer. Vi har i et stykke tid været der, hvor kursen på aktierne har ligget højt i forhold til selskabernes fremtidige indtjening. Men fordi renterne har ligget på så lave niveauer, så har aktiemarkedet stadig været et fornuftigt alternativ til det lidt, man kunne forvente at få hjem ved at investere i obligationer. Men nu hvor både aktiemarkedet efter stigningen forekommer dyrere, og renterne samtidig er steget, så vurderer vi, at det er tid til at skrue ned for den overordnede andel af aktier,” siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, og uddyber:

”I stedet for at tage risiko på det helt overordnede niveau, så vil vi hellere tage risiko i selve aktieblokken og positionere os tungere i de dele af aktiemarkedet, der er mere følsomme over for vækst, og de dele af aktiemarkedet, der har det bedre med, at renteniveauerne kravler lidt opad.”

Asymmetrisk afkast i sigte

Nykredit har for nylig skruet på sektorerne i aktieblokken, så vi i højere grad er eksponeret mod sektorer, der får stor gavn af en normalisering af økonomien, og mod value-tunge dele af aktiemarkedet, som altså typisk har det bedre end det brede marked med højere renter. En justering, der afspejler den asymmetri vi ser i risikobilledet – altså at vi ser højere risiko for meget stærk vækst end for meget svag vækst. 

Hvis væksten bliver meget stærkere, er det ikke kun en positiv historie for aktiemarkedet, fordi inflationsfrygten kan komme tilbage.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

”Selvom det ikke er vores hovedforventning, så ligger er der en risiko for overophedning og dermed inflationen med al den stimulans, der er smidt efter særligt den amerikanske økonomi. Hvis væksten bliver meget stærkere, er det ikke kun en positiv historie for aktiemarkedet, fordi inflationsfrygten kan komme tilbage. Og hvis den bliver for udtalt, betyder det, at markedet sender renterne op, og det kan betyde, at vi kommer til at se aktiefald, der måske kan komme til at bide sig lidt mere fast, end det vi oplevede tidligere på året,” siger Frederik Engholm og fortsætter:

”Skulle de nævnte risici blive til virkelighed, har vi nu placeret os med en tungere vægt i selskaber som enten typisk ikke rammes hårdt hvis renterne skulle bevæge sig yderligere op, fx Råvarer/Materialer, eller som måske ligefrem har fordel af det. Det sidste gælder finanssektoren, som er en af vores største favoritter pt.”

Risikoappetitten er stadig stor

Chefstrategen understreger, at der også er en risiko for, at den kommende periode med sandsynligvis overordentlig stærk vækst vil understøtte investorernes risikoappetit yderligere.
”Surveys for både institutionelle og private investorer vidner om høj risikoappetit og et meget positivt syn på aktier, og det har været tilfældet et stykke tid. Den aktuelle situation med lave renter globalt set, hurtigt comeback fra sidste aktienedtur og massiv understøttelse kan betyde, at vi kommer ind i en boble-agtigt miljø, hvor investorerne er villige til at købe aktier, uanset at prisen er høj. Er bobledannelse på vej, så står vi af toget for tidligt. Den risiko lever vi gerne med,” slutter Frederik Engholm.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.
Aktier | 4 min

Nykredit ser potentiale i mangeårig underdog

Øremærkede genopretnings-midler og stor politisk bevågenhed er to af de faktorer, der får Nykredit strategteam til at se potentiale i den europæiske telekom-sektor, som investorerne traditionelt ikke har givet meget for.