Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.

Aktierne i Kina, Brasilien og de øvrige nye markeder har været hårdt presset af bl.a. stigende amerikanske renter og en høj dollarkurs igennem et stykke tid. Og da tilbagefald i såvel renter som dollarkurs ikke har haft den vanlige modsatrettede effekt, og rentepilen fremadrettet peger mestendels opad, vælger Nykredit at skrue eksponeringen mod Emerging Markets-aktier ned på neutral.

Nykredit har siden efteråret anbefalet en overvægt af emerging markets-aktier, og frem til midt i februar 2021 viste det sig også som en særdeles fornuftig strategi med en stigning på knap 30%, mens verdensindekset ”kun” steg 18%. Den stigende kurve knækkede dog, da inflationsfrygt trak såvel dollaren som de amerikanske renter op.

”Helt generelt er der en tendens til, at investorerne har større appetit på markeder som Emerging Markets, når de amerikanske renter ligger lavt, for så er man klar på at tage en lidt større risiko for at opnå afkast. Omvendt lider Emerging Markets også under, at investorerne ofte hopper af skibet, hvis renterne stiger for kraftigt, som vi så det tidligere på året,” siger Frederik Engholm og fortsætter:

”Det er bemærkelsesværdigt, at EM-aktierne ikke steg igen, da dollaren og renterne efterfølgende faldt lidt tilbage. Det virker som om, at markedet for en tid har mistet appetitten på EM-aktier, og vi venter af flere grunde ikke, at den kommer tilbage. Investorer frygter måske, at renterne vil stige igen. Og selv om vi ikke kigger ind i et aggressivt rentescenarie, så kigger vi ind i en tid, hvor rentepilen peger opad,” siger Frederik Engholm.

Udover fornyede stigninger i lange amerikanske renter hviler også usikkerhed om råvarepriserne og kreditstramning i Kina som mørke skyer over Emerging Markets. Derudover er det ikke usandsynligt, at vi i takt med genåbningen kommer til at se et skift i efterspørgslen, hvor det unormalt høje vareforbrug vil blive dæmpet til fordel for styrket serviceforbrug, der igen vil ramme de nye markeder – og måske særligt Kina.

I vores optik kommer vi forventeligt til at se et skifte i det økonomiske lederskab, efter at Europa i en lang periode har haltet bagefter.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Europa får den stærkeste vækst

Mens EM skrues ned på neutral, har Nykredits strategteam valgt at sætte europæiske aktier på overvægt. Europa er generelt en region, der er langt mere robust over for stigninger i de amerikanske renter, og nogle af de andre risici, der hænger over EM. Og da Europa også halter efter i genåbningen, vil det forventeligt også være den region, hvor der er mest at komme efter på den konto.

”Europa ventes at opleve den stærkeste relative vækst over de kommende 6 måneder. Vi er kun i genopretningens spæde start, men USA ligger 3-4 måneder foran os, ligesom vi ser mere forskudte forløb i de nye markeder, hvor bl.a. Kina og dele af Asien er langt fremme,” siger Frederik Engholm og fortsætter.

”I vores optik kommer vi forventeligt til at se et skifte i det økonomiske lederskab, efter at Europa i en lang periode har haltet bagefter. Det skyldes dels, at Europa har mest til gode ift. genåbningen, men også at den type af selskaber, som vi har mange af i Europa, som fx industriselskaber, bilproducenter og banker, har set indtjeningen falde kraftigt i krisen, og nu står til enorm indtjeningsvækst i genopretningen. Modsat har flere amerikanske selskaber tjent ekstraordinært godt i krisen og risikerer at se en mere træg udvikling,” siger Frederik Engholm.

Skatter truer det amerikanske marked

Chefstrategen understreger, at valget af europæiske aktier til dels også afspejler fravalget af aktier i såvel Emerging Markets som USA.

I USA er risikoen for højere renter ikke just vand på møllen i det vækstdominerede amerikanske aktiemarked, der også ser ind i en række skattemæssige risici.

De industritunge G7-lande har senest indgået en principaftale om at indføre globale minimumsselskabsskatter på 15%, som kan ramme det amerikanske aktiemarked særligt hårdt. I dag kan mange tech-selskaber nemlig placere deres aktiver i lande med lavt skattetryk og på den måde kanalisere profitten uden om de højere skatter i de lande, hvor brugen af deres services reelt forgår.

Dertil kommer risikoen for, at Biden hæver amerikanske selskabsskatter og i samme ombæring lukker andre smuthuller i den amerikanske skattelovgivning. Det vil samlet øge skattetrykket for amerikanske selskaber og dermed svække indtjeningen.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 2 min

Bliver du ramt, hvis der kommer en højere aktieskat?

Regeringen har for nylig foreslået at hæve den høje aktieskat fra 42% til 45%. Nykredits privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, giver en hurtig guide til at vurdere, om du er i farezonen, og hvad du potentielt kan justere på.
Aktier | 5 min

Frygten for at købe på toppen kan spænde ben for dit afkast

Vi drømmer alle om at købe på bunden og sælge på toppen, og mange forholder sig aktuelt afventende over at gå ind i et marked, der er steget over lang tid. Ifølge chefstrateg Frederik Engholm kan det dog også koste dyrt at vente på et fald.
Aktier | 6 min

Sådan finder porteføljemanageren de virkelig værdifulde selskaber

Aktiekursen siger ikke særlig meget om, hvad en virksomhed er værd – kun hvad alverdens aktionærer er villige til at betale for en bid af kagen. Porteføljemanager, Anders Rytter Bockhahn, deler sine bedste råd til at finde de virkelig værdifulde virksomheder.