Tidens marked kræver en delikat balancegang i porteføljen

Der er usædvanligt mange faktorer, der skal balanceres i tidens nervøse marked. Chefstrateg Frederik Engholm fortæller, hvorfor Nykredit på den baggrund vælger af skrue ned for industriaktierne og op for sundhedsaktierne.

Investorerne har nok at bekymre sig om i øjeblikket.

Kigger man mod USA, kæmper amerikanerne aktuelt med, at der er alt for mange arbejdsløse, og der bliver skabt alt for få nye jobs, fordi delta-varianten har bremset amerikanernes lyst til at gå ud på fx restaurant og bar. Kigger man mod øst, har delta-varianten også haft negativ afsmitning pga. benhårde restriktioner i Kina, ligesom den vaklende kinesiske ejendomsgigant Evergrande sender nervøse vibrationer ud i markedet. Og hele verden rundt lyder sangen om ubehageligt høj inflation på udvalgte varer, råvaremangel, problemer i forsyningskæderne og eksplosive energipriser.

Den udvikling får nu Nykredits strategteam til at skrue ned for de cykliske industriaktier.

”Der er et tiltagende omkostningsmæssigt pres, som kan tynge virksomheder særligt inden for Materialer og Industri. Det drejer sig fx om flaskehalse i de globale forsyningskæder, om mangel på komponenter, som bremser produktionen og/eller fordyrer den voldsomt og på det seneste – ikke mindst i Europa – om en voldsom stigning i prisen på el og gas, som rammer hårdt i energitunge sektorer som Industri og Materialer,” siger chefstrateg, Frederik Engholm og tilføjer, at industrisektoren heller ikke handler til en særlig attraktiv pris, hvis man ser den i et 10-årigt perspektiv.

Sundhed som buffer

Dækning mod den kommende tids usikkerhed søger Nykredits strategteam ved at skrue op for den defensive sundhedssektor.

”Sektorens høje kvalitet i form af stærke balancer, solidt cashflow og stabil indtjening er en god egenskab i et lidt mere usikkert makromiljø. Sektoren ikke er blandt de billigste, defensive sektorer, men prisen berettiges af en solid underliggende indtjening, som er boostet af salget af covid-vacciner og et stærkere vækstpotentiale relativt til andre defensive sektorer,” siger Frederik Engholm og tilføjer:

”Sundhed er mindre udfordret af en eventuel stigning i de lange renter i forhold til de andre defensive sektorer, og er derfor knap så udsat, hvis inflationsfrygten pludselig også griber centralbankerne. En risiko for sektoren er regulatoriske indgreb i USA, hvor prissætning af medicin i årtier har været i politikernes søgelys. Men et opgør med sektoren lader ikke til at være Bidens højeste politiske prioritet netop nu, og mange demokrater har desuden forbindelse til sektoren, hvilket gør det opgør relativt mere vanskeligt med den spinkle overhånd, partiet har i senatet. En mere sandsynlig modvind er vedtagelse af ændringer i skattesystemet i USA, som lukker nogle huller i skattelovgivningen, der kan ramme Sundhed hårdere end mange andre sektorer.”

Finans og Materialer hører stadig til blandt de sektorer, du kan købe billigt ift. markedet – også set i en historisk kontekst, som de røde prikker markeder.

Usikkerheden vil forventeligt lette

Sundhed er den eneste defensive sektor, som strategerne vælger at opprioritere, og aktieandelen bliver der heller ikke rokket. Det skyldes grundlæggende, at Frederik Engholm – trods alle usikkerhedsmomenterne – tror på, at vi kommer tilbage på vækstsporet.

”Vi forventer, at den usikkerhed, der præger markedet lige nu, vil dale fremadrettet. I første omgang har vi en forventning om en moderat bedring i de amerikanske nøgletal – og efterfølgende også i de kinesiske. Det sidste skyldes særligt, at antallet af lokale nedlukninger, der har svækket Kinas efterspørgsel på det seneste, synes at være aftagende. Og vi venter generelt, at Kinas strategi for coronahåndtering vil gå i retning af Vestens med mildere indgreb ved begrænsede udbrud,” siger Frederik Engholm.

Derfor vælger Nykredits strategteam også at fastholde et cyklisk tilt i sektorsammensætningen med sundhedssektoren som usikkerheds-forsikring:

”Vi tror på, at stemningen i markedet bør lette. Det er baggrunden for, at vi overordnet mener, at et tilt i retning af det cykliske og value i vores aktieeksponering bør opretholdes. Det sidste understøttes i øvrigt af vores forventning om moderat stigende renter. Blandt andet på den baggrund foretrækker vi at opretholde sektoreksponeringen mod Materialer og Finans, som er blandt de billigste relativt til markedet – også når man ser dem i lyset af den discount, som disse sektorer historisk har handlet til i forhold til markedet,” siger Frederik Engholm og tilføjer:

”Vi ser materialer som bedre positioneret til vores hovedscenarie, hvor vi ser modvinden lette igen. Også selvom usikkerheden om Kina og ejendomssektoren udgør en risiko for materialesektoren. Den seneste underperformance i sektoren afspejler for os at se netop den udvikling.”

 

 

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Chefstrateg: Pas på med at være for ensidigt eksponeret mod stigende renter og inflation

Stigende renter og de højeste inflationstal i mere end 10 år presser visse dele af aktiemarkedet. Men som investor er det fornuftigt fortsat at være eksponeret mod, at udviklingen kan vende, fastslår chefstrateg.
Rådgivning | 5 min

Guide: Det skal du tjekke inden jul og nytår

Der er nok at holde styr på i december, men det kan også godt betale sig at give privatøkonomien et tjek, inden året går på hæld. Få de gode råd her.
Økonomi | 3 min

Markedet ramt af ny corona-frygt: De næste uger bliver afgørende

Den nye corona-variant, omikron, har skabt nervøsitet og kursfald på aktiemarkedet. De næste ugers nyheder fra især Sydafrika og vaccineproducenterne bliver afgørende for stemningen på de globale markeder frem mod årsskiftet.