Sådan vurderer Nykredit de forskellige aktiesektorer primo 2022

Er din portefølje klar til et nyt år, eller skal der justeres, så dine investeringer er rustet mod alt fra et rekordhøjt smittetryk til renteforhøjelser og (mere) genåbningsvækst? Nykredits senioranalytiker løfter sløret for Nykredits nyeste sektorstrategi.

2021 blev endnu et godt år på aktiemarkedet, men mod årets slutning kom der malurt i bægeret.

Udbredelsen af omikron-varianten og stigende renter har atter øget udsvingene i aktiemarkedet, og investorerne har den seneste måned søgt tilbage mod de defensive lommer af aktiemarkedet. Det fortæller Frederik Romedahl, der er senioranalytiker i Nykredit.

”De nye bekymringer rammer et aktiemarked tæt på all-time high, samtidig med at aktierne forekommer dyre i visse sektorer. Det øger også skrøbeligheden over for den pengepolitiske opstramning, der nu er begyndt i Vesten. Vi fastholder den neutrale allokering mod aktier og forventer, at årets afkast bliver væsentligt mere moderat, end tilfældet har været i 2021,” siger Frederik Romedahl Poulsen.

I store dele af 2021 har Nykredit overvægtet value-sektorerne i genopretningens tegn, og på den lidt længere bane læner strategteamet sig samme vej. Ifølge Frederik Romedahl er det dog ikke usandsynligt, at vi også kommer til at opleve en gentagelse af sidste ås sektorrotation i retning af de mere vækstprægede sektorer i aktier. 

”Som verden og økonomien ser ud lige nu, er en balanceret strategi på tværs af stile og sektorer det rette sted at lægge sig.”

Se herunder, hvordan Nykredits strategteam forholder sig til de enkelte aktiesektorer her i starten af 2022.

OVERVÆGT

IT/Tech (nylig overvægt)

”Sektorens giganter nyder fortsat godt af høj efterspørgsel på mobiltelefoner, hard-/software og cloud-løsninger, der alle har fået et boost under pandemien. 2022 tegner på den front også lovende, fordi forbrugerne fortsat har flere penge mellem hænderne, end de plejer, og fordi restriktionerne vil fastholde det overnormale vareforbrug af bl.a. IT-produkter et stykke tid endnu. De dominerende selskaber i sektoren har generelt stærke balancer, og sektoren er som helhed den mest profitable blandt de sektorer, der indgår i vores strategi (målt på ROE, Return-on-equity, red.). Det er med til at berettige nogle aktiepriser, der ligger i den høje ende ift. det øvrige marked. Sektoren står godt ift. at modstå ny bekymring om genopretningen, som er en risiko, der lurer med den hastige spredning af omikron-varianten i Vesten.”

Finans (fortsat overvægt)
”Finansaktierne har generelt haft et forrygende 2021, men betingelserne er blevet sværere på det seneste. Nye restriktioner og faldende lange renter i Vesten har kostet på performance, og banker i både USA og Europa kæmper fortsat med svag profitabilitet, konkurrence fra FinTech og omkostningspres fra ny regulering. Den seneste regnskabssæson peger dog mod bedring, og finanssektoren er forsat en af de billigste måder at forsikre sig mod inflationen og risikoen for, at der kommer pengepolitiske stramninger hurtigere end ventet. Vi vurderer desuden, at sektoren generelt er positivt eksponeret mod den økonomiske genopretning, som ventes at komme tilbage på sporet, når restriktionerne forventeligt opblødes i 1. halvår.”

Sundhed (fortsat overvægt)
”Sektoren har været udfordret af markedets præference for de mere cykliske dele af aktiemarkedet, og i løbet af de seneste tre måneder, har det resulteret i en lille underperformance. Prisfastsættelsen er dog attraktiv, og sektorens største selskaber opretholder fortsat stærke balancer og høj profitabilitet. Vi vurderer, at sektoren er blandt de mest attraktive værn mod de nye nedlukninger over vinteren samt en fremrykning af de pengepolitiske stramninger i Vesten.”

NEUTRAL VÆGT

Cyklisk Forbrug (NY: Fra undervægt til neutral)
”Den stigende smitte i Europa og fremkomsten af omikron har løftet udsigterne for sektoren, der er domineret af de internetbaserede detailkæder (bl.a. Amazon), producenter af luksusvarer (bl.a. LVMH) og bilproducenterne. I den seneste regnskabssæson kom der fokus på det stigende omkostningspres i sektoren, der ud over højere fragt- og engrospriser skyldes det stigende lønpres i USA. Omvendt betyder højere lønninger også stigende indkomster, hvilket er godt for selv samme sektor. I autosektoren forbliver manglen på chips den dominerende udfordring, men udmeldinger fra de store chipproducenter tyder på lysere tider. Samlet forventer vi på den korte bane, at de cykliske forbrugsaktier får medvind fra den høje vareefterspørgsel i samfundet, men på lidt længere sigt bør den ekstraordinære medvind aftage med samfundets normalisering.”

Råvarer/Materialer (nylig neutral vægt)
”Kraftigt aftagende priser på industrimetaller (bl.a. som følge af uroen på det kinesiske ejendomsmarked) har siden sommer kostet på materialeaktiernes relative performance ift. MSCI AC World. Priserne har på det seneste stabiliseret sig pga. høj aktivitet i industrien, men for materialesektoren har en stærkere USD og stor usikkerhed igennem efteråret neutraliseret effekten heraf. Kemiselskaberne får medvind pga. tegn på bedring i bl.a. autosektoren, hvor aktiviteten ventes at stige i takt med, at chipmanglen løses. Aktiepriserne er både relativt til markedet og historisk set attraktiv, men udfordringerne ift. bl.a. Evergrande har øget risikoen for sektoren markant. Kina har ganske vist signaleret vilje til at hjælpe økonomien om nødvendigt, men byggeriet vil blive holdt i stram snor for at undgå opbygning af nye ubalancer.”

Energi (fortsat neutral vægt)
”2021 blev energiaktiernes år, og i den seneste uge er medvinden fortsat. Højere oliepriser løftede i 2. halvår sektorens indtjening tilbage i positivt terræn, og i tråd med de senere års tendens, bliver størstedelen af de frie pengestrømme kanaliseret mod aktietilbagekøb og højere udbytter. Investeringslysten forbliver dog moderat, hvilket er ret logisk set i lyset af den omfattende reguleringsrisiko, der som minimum vil omgærde de amerikanske oliegiganter frem til november måneds midtvejsvalg. OPEC+ spiller fortsat en afgørende rolle for oliemarkedet, og hvis efterspørgslen dæmpes pga. omikron vil vi sandsynligvis se kartellets produktionsmål blive tilpasset. Geopolitik (bl.a. usikkerheden om Ukraine/Rusland) og vejret er andre faktorer, der kan få betydning for prisen i den næste tid.”

Industri (fortsat neutral vægt)
”Industriaktierne er i løbet af det sidste halve år sakket bagud ift. det brede marked. De globale forsyningsproblemer har været den dominerende udfordring i industrisektoren, og regnskaberne har båret præg af høje råvarepriser, forlængede leveringstider og mangel på komponenter til produktionen. Vi venter som udgangspunkt, at presset letter væsentligt igennem 2022, men fremkomsten af omikron risikerer at kaste grus i forsyningskæderne og forstærke pandemiens indvirkning på vores adfærd. Særligt flyselskaberne står for skud, hvis vores rejseaktivitet atter sættes på hold. De sociale restriktioner vil til gengæld forlænge perioden med ekstraordinært højt vareforbrug, som er en gave til industrisektorens transportselskaber. Industrisektoren hører på de fleste mål for prisfastsættelse til i den dyre ende af sektoruniverset, men historisk set er niveauet ikke skræmmende.”

UNDERVÆGT

Forsyning (NY: Fra neutral til undervægt)
”Efter betydelige kursfald i starten af 2021 er markedets fokus begyndt at rette sig mod sektorens stærke, grønne historier, og det har givet aktierne tiltrængt medvind. Midlerne fra EU’s grønne genopretningspakke (NextGen) flyder nu mod medlemslandene, og i USA vil Biden-administrationen med sin sociale infrastrukturpakke ”Build Back Better” bl.a. forlænge skatterabatten til grønne energiformer frem til 2027 samt udvide ordningen til også at omfatte solenergi. De grønne energireformer er en afgørende faktor for flere af de tunge forsyningsselskabers pipeline i de kommende år. ”Build Back Better” er endnu ikke godkendt i Senatet pga. intern uenighed hos Demokraterne, hvilket åbner for en nedskaleret pakke med mindre rundhåndede støtteordninger. Forsyningssektoren er historisk set forholdsvist dyrt prissat, og samtidig er afhængigheden af ekstern projektfinansiering stor. Begge dele gør i vores optik forsyningssektoren følsom over for nye rentestigninger. Medvinden fra klimaomstillingen vil bestå, men på den korte bane ser vi ikke oplagte kurstriggere for den defensive forsyningssektor.”

Stabilt Forbrug (fortsat undervægt)
”De stabile forbrugsaktier har de seneste 6 måneder performet på linje med det brede aktiemarked. Udviklingen dækker dog over meget forskelligartede bevægelser på tværs af brancher. Medvinden til sektoren er primært kommet fra de større dagligvarekæder samt dagligvareproducenter. Disse undersektorer af Stabilt Forbrug har generelt klaret sig effektivt igennem lange leveringstider og et stigende omkostningspres. Selskaberne har indtil nu generelt afholdt sig fra at sende prisstigningerne videre til slutbrugerne, og sammen med genindførsel af sociale restriktioner har det medvirket til at opretholde forbrugernes høje efterspørgsel på basis- og luksusvarer. Det er dog vigtigt at notere sig, at selskaberne typisk hedger omkostninger 6-12 måneder frem. Spotpriser på centrale inputvarer (bl.a. fødevarer/plastik) er steget betydeligt igennem 2. halvår, men pga. de føromtalte hedges vil afsmitningen på indtjeningen komme gradvist. Vi er usikre på, om sektoren vil lykkedes med at tilpasse deres priser uden større tab af efterspørgsel. Det kan gøre prisfastsættelsen mindre attraktiv, end den lige nu fremstår.”

Kommunikation (fortsat undervægt)
”Sektoren har budt på en markant underperformance ift. markedet over de seneste 6 måneder. Flere af sektorens største selskaber som Meta (tidligere Facebook), SNAP m.fl. blev ramt af Apples skærpede vilkår for selskabernes adgang til brugerdata, der er afgørende for, at selskaberne kan levere målrettede annoncer. Det er en klar understregelse af risikoen forbundet med ny politiske regulering i bl.a. USA og EU. Dertil kommer generel kurssvækkelse i Telekom, hvoraf flere af sektorens største selskaber er udfordret af aggressiv priskonkurrence på det amerikanske telemarked. Prisfastsættelsen er afdæmpet set ift. det øvrige aktiemarked, men hører ikke desto mindre stadig til i den høje ende af vores univers. Renterisikoen er derfor en risiko for flere af sektorens dyreste selskaber, der ikke som fx IT/Tech-sektoren berettiges af høj profitabilitet.”

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktier | 6 min

Energikrisen med investor-briller

Hvad er op og ned i energikrisen? Hvad er udsigterne til at gøre Europa uafhængig af russisk gas? Og hvor stiller hele miseren dig som forbruger – og som investor? Læs med her.
Aktier | 3 min

Aktiemarkedet er i stormvejr - sådan skal du forholde dig som investor

Krig i Ukraine, coronafrygt i Kina og kraftige rentestigninger har været med til at sende aktiemarkederne ud et kraftigt stormvejr. Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl Poulsen, tager temperaturen på aktiemarkedet og formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd til, hvordan du skal agere som investor.
Aktier | 5 min

Farvel til den allersidste russiske aktie

Nykredit og Sparinvest har solgt sin sidste russiske aktie - men hvorfor først nu? Hvem køber egentlig de russiske værdipapirer, som hele verden står i kø for at sælge? Nykredits direktør for Asset Management, Ralf Magnussen, giver svar på tiltale.