Gaskrise dæmper forventningerne til ECB’s renteforhøjelse

Mens efteråret og kulden nærmer sig, truer Putin fortsat med at stoppe de russiske gasleverancer til EU. Det skaber øget bekymring for den europæiske økonomi i Nykredit, som derfor dæmper forventningerne til den Europæiske Centralbanks renteforhøjelser. Federal Reserve forventes at stramme pengepolitikken yderligere frem mod slutningen af 2022.

Centralbankerne og markedet har svært ved at finde balancen mellem den meget høje inflation og de mørke skyer over den økonomiske vækst. Ifølge Nykredits chefstrateg Klaus Dalsgaard Hansen, er der fortsat udsigt til store, kortsigtede udsving i markedsrenterne, mens både ECB og Federal Reserve forventes at stramme pengepolitikken yderligere frem mod slutningen af 2022.

“Specielt i eurozonen er vækstudsigterne forværrede, efter Rusland har reduceret gasleverancerne til EU. Stærkt begrænsede eller ophørte gasleverancer er hovedscenariet lige nu, og de stigende gas- og strømpriser har allerede skubbet til inflationen,” siger Klaus Dalsgaard Hansen.

Samtidig er der i efteråret overenskomstforhandlinger i EU’s største økonomi, Tyskland. Udfaldet af disse forhandlinger samt udviklingen i inflationsforventningerne er ifølge Klaus Dalsgaard Hansen afgørende kardinalpunkter for ECB i de kommende måneder.

“Vi får et nyt inflationstal inden næste møde den 8. september, mens overenskomstforhandlingerne med fagforeningen IG Metall først afsluttes derefter. Renteforhøjelsen på 50 basispoint i juli var dobbelt så stor som annonceret, men vi finder det klart mest sandsynligt med en stigning på ekstra 50 basispoint på mødet i september, så indlånsrenten vil blive 0,5 procent. Den forhøjelse forventer vi, at Nationalbanken matcher,” siger Klaus Dalsgaard Hansen.

ECB strammer, men indhentes snart af afmatningen

Ifølge Klaus Dalsgaard Hansen bliver billedet for ECB derfra mere sløret, afhængig af hvor hurtigt den ventede afmatning i væksten sætter ind. Her spiller den såkaldte basiseffekt ind, nemlig opfattelsen af hvor meget og hvor hurtigt priserne er steget i en given periode. Denne opfattelse vil i sig selv have effekt på den økonomiske aktivitet.

“Vi forventer, at inflationen snart når sit højeste, og at basiseffekten forholdsvis hurtigt vil trække inflationen ned. Vi fastholder dog forventningen om, at ECB forhøjer indlånsrenten fra 0,50 til 1 procent inden ultimo 2022 efterfulgt af en længere pause.”

Tidligere forventede Nykredit, at renten ville blive forhøjet til 1,5 procent medio 2023. Der er to kommende møder i ECB - et i oktober og et i december - og nu vurderer Nykredit, at det er mest sandsynligt, at møderne ”kun” ender med en forhøjelse på to gange 25 basispoint, hvorefter renten vil være 1 procent. Herefter vil renten være tæt på den pengepolitiske neutralzone, som ECB har angivet til at være mellem 1 og 2 procent.

Markedet har allerede taget højde for, at ECB-renten forhøjes til cirka 1 procent i december, og Klaus Dalsgaard Hansen mener ikke, det er oplagt, at markedet kommer til at spekulere i rentenedsættelser fra ECB i 2023.

Stigning i tyske renter

Markedsrenterne er generelt faldet kraftigt i løbet af de seneste uger. Også i Tyskland, hvor den tyske 2-årige rente er faldet knap 100 basispoint siden midten af juni til aktuelt 0,5 procent, mens den 10-årige rente også er faldet med omkring 100 basispoint til 0,88 procent - understøttet af faldende amerikanske renter.

Ikke desto mindre vurderer Nykredit, at de tyske renter kommer til at stige igen i år.

“Selv med vores nyreviderede ECB-scenarie in mente ser vi en stigning i den tyske 2-årige rente til mellem 0,75 og 1 procent. Hvad angår den 10-årige tyske rente, forventer vi, at den stiger til omkring 1,5 procent,” fortæller Klaus Dalsgaard Hansen.

Forventer højere amerikanske renter

På kort sigt er Klaus Dalsgaard Hansen mindre bekymret over den amerikanske økonomi end eurozonens. Selvom væksten var negativ i både 1. og 2. kvartal, ser Nykredit endnu ikke nogen klare tegn på så stor en opbremsning, at inflationsproblemet løser sig selv i USA.

“Vi fastholder forventningen om en forhøjelse til 3,5 procent, og det er langt fra sikkert, at det er nok til at tvinge inflationen ned mod 2 procent igen. Derudover forventer vi, at den 10-årige rente vil peake i 3,5 til 4 procent-zonen, inden året går på hæld, for derefter at falde i løbet af 2023,” siger Klaus Dalsgaard Hansen.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Klaus Dalsgaard

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i samspillet mellem makroøkonomi og kapitalmarkederne med særligt fokus på renter og valutakurser.

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

Stor risiko for gasrationering i Europa

En gradvis forværring af forsyningssituationen i Europa gør gasrationering til vinter mere og mere sandsynlig. Allerede sidste år begyndte de russiske gasleverancer til Europa at vige, og siden er det stort set kun gået én vej. Senest er der siden starten af juni skruet yderligere ned, og i weekenden annoncerede Rusland, at man lukker for den vigtige gasrørledning Nord Stream 1. Det betyder, at europæerne kan havne i en vinter, hvor der ikke er gas nok. Særligt hvis vinteren bliver kold.
Økonomi | 6 min

Ny strategiupdate sætter ord på svingende aktiekurser og den raserende gaskrise

Nykredit har netop udgivet sin seneste strategiupdate, der ser nærmere på sommerens svingende aktiekurser samt hvor kurserne nu er på vej hen. Nykredits chefstrateg Klaus Dalsgaard sætter også ord på konsekvenserne af gaskrisen, og hvordan en vedholdende amerikansk centralbank underminerer væksten i vesten og presser selskabers indtjening.
Økonomi | 5 min

Derfor giver de økonomiske udsigter anledning til undervægt på aktier

Nykredits nuværende undervægt på aktier bunder i historisk data, hvor særligt det amerikanske jobmarked spiller ind. Hvordan det hænger sammen med aktiemarkedet og din formue, fortæller chefstrateg i Nykredit, Karsten Vagn Hansen mere om her.