Alternative investeringer i vækst

Usikre tider på aktiemarkedet og kraftige rentestigninger har øget interessen for alternative investeringer. Det fortæller Nykredits chef for området, Henrik Nøhr Poulsen, som her giver et indblik i et marked i kraftig vækst.

”Kun cirka halvdelen af verdens virksomheder er børsnoterede. Hvorfor skal vi som investorer ikke også interessere os for den anden halvdel?”

Ordene kommer fra Henrik Nøhr Poulsen, nytiltrådt Head of Alternative Investments i Nykredit med årtier på bagen inden for feltet alternative investeringer i blandt andet pensionsbranchen. Det var nemlig her – i pensionsselskaberne – man som langsigtede investorer først begyndte at interessere sig for alternative investeringer defineret som investeringer, der ikke er noteret på en børs.

”Alternative investeringer er eksempelvis investering i ejendomme, råvarer, infrastruktur såsom opførelse af broer, vindmøller og veje samt kapitalfonde med unoterede aktier, sidstnævnte betegner vi også som private equity,” uddyber Henrik Nøhr Poulsen .

Siden er også flere banker, herunder Nykredit, begyndt at tilbyde deres kunder muligheden for at investere i alternativer. Og interessen er stærkt stigende, siger Henrik Nøhr Poulsen:

”Nogle alternative investeringer er mere stabile, andre svinger i en anden takt end aktiemarkedet. Nogle giver bedre afkast - andre giver det samme afkast, men er mere stabile. Men det, der først og fremmest kendetegner alternative investeringer er, at investeringen typisk er bundet i mange år, ofte op til 10 år, så vi taler om en meget lang investeringshorisont. Som direkte investor i alternativer skal du altså have råd til og være villig til at binde dine penge i mange år. Til gengæld er det en attraktiv investering, hvis du sammenholder afkast og risiko – så det er den belønning, du får for at binde dine penge i så lang tid.”

Alternative investeringer er eksempelvis investering i ejendomme, råvarer, infrastruktur såsom opførelse af broer, vindmøller og veje samt kapitalfonde med unoterede aktier, sidstnævnte betegner vi også som private equity

Henrik Nøhr Poulsen, Head of Alternative Investments

Alternativer i Nykredits investeringsfonde og plejeløsninger

Det lyder måske som om, at man skal være en temmelig tung investor for at kunne investere i alternative investeringer – men det er heldigvis ikke tilfældet. Ud over aktier og obligationer udgør alternative investeringer nemlig i mange tilfælde en mindre procentdel af sammensætningen i eksempelvis Nykredit Invests investeringsfonde. Det fortæller Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek:

”Som almindelig investor er alternative investeringer bestemt også interessant, og udgør en lille, men vigtig, del af sammensætningen i vores investeringsfonde, og man kan også være med indirekte som kunde i en af vores plejeløsninger. Man behøver altså ikke at være indehaver af den helt store pengepung og kunne undvære sine penge i 10 år.”

Alternative investeringer har været en del af sammensætningen i Nykredits forskellige investeringsfonde og plejeløsninger siden 2014, fortæller Jeanette Kølbek:

”Når vi sammensætter vores fonde er øvelsen altid at balancere mellem afkastforventninger, risici og såkaldt samvariation, det vil sige samspillet de enkelte papirer imellem. Mens ulempen ved alternative investeringer er, at de er illikvide (handles lidt og/eller sjældent) og dermed ikke kan udgøre for stor en del af en portefølje, der skal kunne sælges igen af vores kunder efter behov, er fordelene klare. Der er nemlig en belønning at hente i form af et forventet bedre afkast i forhold til tilsvarende traditionelle likvide investeringer, netop fordi kapitalen bindes for en lang periode.”

Læs mere om Nykredits investeringsfonde her.

Private Equity og Infrastruktur

I Nykredit ligger fokus inden for alternative investeringer på Private Equity og Infrastruktur. Private Equity dækker som nævnt ovenfor over unoterede aktier. Her investeres gennem fonde specialiseret i at købe virksomheder, fx familieejede virksomheder. Som investorer vil man som oftest eje en kontrollerende post i virksomheden og kan på den måde påvirke virksomhedens udvikling og den vej søge at præge en positiv udvikling i sin investering. Infrastruktur dækker over investeringer i fx fibernet, broer, veje, havne, lufthavne, og social infrastruktur som fx skoler, hospitaler eller lignende, som man investerer i for at eje og ofte også stå for driften i mange år.

Fund of funds og Feeder fund

Inden for både Private Equity og Infrastruktur er hovedproduktet i Nykredits såkaldte ’fund of funds’.

”En ’fund of funds’ er en investeringsstrategi, der går ud på at holde en portefølje af andre investeringsfonde i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. Her investerer man i fx 10 fonde, som hver investerer i 10 virksomheder. På den måde er der hurtigt 100-150 selskaber nede i maven på den her fond, så det giver en god risikospredning. Det er den strategi, vi også anvender i vores investeringsfonde, hvor man som almindelig investor således indirekte investerer i alternative investeringer. Fund of funds-strategien har skabt rigtig høje afkast gennem de sidste 20 år,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

En anden mulighed for at investere i alternative investeringer i Nykredit er gennem en såkaldt feeder fond, forklarer Henrik Nøhr Poulsen - et produkt, der tilbydes Nykredits Private Banking Elite-kunder.

”Gennem en feeder fond er det muligt at investere i nogle private equity-fonde, som ellers er forbeholdt store investorer såsom pensionsselskaber. Her samler vi Nykredits kunder i en feeder fond, således at de kan investere i private equity, som kræver, at man investerer minimum 100 eller 200 mio. kr. for at få adgang til fonden,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

Stigende interesse

”Vi har store forventninger til det her område, og vi oplever en stor og stigende interesse fra vores kunder – en interesse som den nuværende markedssituation helt sikkert skubber yderligere til. Jeg kan sagtens forestille mig, at alternative investeringer med tiden bliver tilgængelige for en langt bredere kreds af kunder, hvor det bliver muligt at investere direkte i alternative investeringer ned til fx. 50.000 kroner. Men det er vigtigt, at man som direkte investor forstår, hvad man investerer i, og alternative investeringer vil derfor få en høj risikomærkning på vores produktskala - fordi man ikke bare lige kan sælge i morgen. Som direkte investor i alternative investeringer, skal man kunne undvære de penge, man investerer, i rigtig mange år,” slutter Henrik Nøhr Poulsen.

 

Disse plejeløsninger indeholder alternative investeringer

BoligBanken

Investering af frie midler

·        Investeringskonto Fri

·        Opsparingsinvest

Investering af pensionsopsparing

·        Nykredit Puljeinvest

·        Pensionsinvest

Private Banking Retail

Investering af frie midler

·        Privat Portefølje

·        Investeringskonto Fri

·        Opsparingsinvest

Investering af pensionsopsparing

·        Privat Portefølje

·        Nykredit Puljeinvest

·        Pensionsinvest

Private Banking Elite

Investering af frie midler

·        Portfolio Investor

·        Investeringskonto Fri

·        Opsparingsinvest

Investering af pensionsopsparing

·        Portfolio Investor

·        Nykredit Puljeinvest

·        Pensionsinvest

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Investering | 3 min

Morningstar Fund Awards 2023: Hattrick til Nykredit

Nykredit Invest og Sparinvest vinder i år tre ud af otte mulige priser til Morningstar Fund Awards. Det er sjette år i træk, at Nykredit er blandt vinderne.
Formue | 1 min

Eurozonen: Inflationen falder markant

Inflationen i eurozonen tog som ventet betydeligt af i marts med et fald fra 8,5% til 6,9%, hvilket er det laveste niveau siden februar 2022.
Formue | 6 min

Sådan påvirker bankuroen renten på dit boliglån

Manges øjne er i disse dage rettet mod banksystemet, hvor uroen de seneste uger har været ganske markant. Men hvordan påvirker den egentlig boligrenterne, og hvordan skal man forholde sig som boligejer? Chefstrateg i Nykredit, Klaus Dalsgaard, giver sit bud her.