*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investering | 8 min

Udbytteaktier – en mulighed for løbende passiv indkomst

Hvad er udbytteaktier? Hvornår giver det mening at investere i dem? Og hvad skal du være opmærksom på? Formueekspert Jeanette Kølbek har set nærmere på de populære udbytteaktier, der giver aktionærerne mulighed for løbende passiv indkomst.

Nykredit

En udbytteaktie er en aktie i et selskab, der kontinuerligt udbetaler udbytte til selskabets aktionærer. Det ses ofte som en måde, hvorpå selskabet belønner aktionærerne ved at udbetale eksempelvis en del af selskabets overskud til dem.

Udbytte kommer som oftest i form af kontant udbetaling – i nogle tilfælde i form af yderligere aktier. Det mest almindelige er dog kontant udbytte, som udbetales enten kvartalsvist, halvårligt eller årligt, afhængigt af selskabets politik.

Nogle selskaber foretager også aktietilbagekøb. Det betyder, at selskabet køber sine egne aktier tilbage og på den måde belønner aktionærerne, da det ofte medfører aktiekursstigninger. Det er positivt for det samlede aktieafkast, som jo består af både udbytter og kursavancer.

Et aktietilbagekøb giver ikke, som ved kontant udbytte, rede penge på kontoen. Årsagen er, at aktien skal sælges, for at man kan få glæde af kursstigningen ved aktietilbagekøbet. Ved et kontant udbytte opnår man derimod en løbende indkomst, uden at man skal sælge aktien – heraf navnet løbende passiv indkomst.

Investerer du i en investeringsfond som er udbyttebetalende (også kaldet udloddende investeringsfond), vil du også modtage et udbytte, når investeringsfonden opnår indtægter i form af renter, udbytter og gevinster fra salg af værdipapirer. Disse indtægter tilfalder investeringsfonden som helhed, men som investor i investeringsfonden har du ret til at modtage din andel af indtægterne i form af udbytte.

Udbytte fra både aktier og investeringsfonde kan variere fra år til år, da det typisk afhænger af det forgangenes års indtjening i hhv. selskabet eller investeringsfonden.

Hvem kan have fordel af at investere i udbytteaktier?

Udbytteaktier er populære blandt investorer, der ønsker en løbende passiv indkomst.

Det kan være attraktivt for forskellige typer af investorer at modtage udbytte, afhængigt af deres individuelle økonomiske mål og præferencer. Det kan eksempelvis være:

 • Indkomstorienterede investorer der søger regelmæssig indkomst. Udbytteaktier kan fungere som en kilde til løbende indkomst og bidrage til at dække et udgiftsbehov eller supplere andre indtægtskilder, såsom pensioner.
 • Konservative investorer som sigter efter mere stabilitet og mindre udsvingene aktier. Udbytte kan nemlig give en vis grad af forudsigelighed og stabilitet i form af regelmæssige kontante betalinger. Kendetegnet ved udbytteaktier er ofte, at de er mere stabile sammenlignet med cykliske aktier, som er mere konjunkturfølsomme.

Hvornår kommer udbyttet – og hvilke datoer er særlig vigtige?

Det er på selskabets og investeringsfondens generalforsamling, at det endeligt vedtages, hvor meget udbyttet skal være pr. aktie. For at få udbyttet er det vigtigt at være aktionær på nogle bestemte datoer, da de afgør, om du er berettiget til udbyttebetalingen eller ej. Børsnoterede selskaber og investeringsfonde meddeler normalt disse datoer tydeligt til deres aktionærer gennem meddelelser eller offentliggørelser på f.eks. hjemmesiden.

Datoer, der er relevante for udbyttebetaling.

 • Ex-dato: Den første dag, hvor aktien handles uden retten til udbyttet. Hvis du køber aktier efter ex-datoen, vil du normalt ikke være berettiget til at modtage det pågældende udbytte.
 • Generalforsamlingsdatoen: Dagen for generalforsamling er dagen inden ex-datoen, og er den dato, hvor aktionærerne skal være registreret som ejere af aktierne, for at have ret til at modtage udbyttebetalingen. Generalforsamlingsdagen bruges til at bestemme, hvem der er berettiget til at modtage udbyttet. Du skal senest eje aktien på generalforsamlingsdagen og til børsen er lukket, hvis du skal have ret til udbyttet.
 • Udbetalingsdato: Dette er den faktiske dato, hvor virksomheden udbetaler udbyttet til aktionærerne. Det er den dag, hvor pengene overføres til aktionærernes konti.
 • Direkte afkast: Direkte afkast ved udbytte – også kendt som udbytteprocent – er en måling af det årlige udbytte, der udbetales til aktionærer i forhold til den aktuelle aktiekurs. Det giver en indikation af den procentdel af investeringen, som aktionæren kan forvente at modtage i form af udbyttebetaling. Husk dog også tage højde for den samlede risiko, vækstpotentiale og andre faktorer ved en aktie investering.

Du beregner det direkte afkast (udbytteprocent) således:

Årligt udbytte pr. aktie / Aktuel aktiekurs * 100

Indvirkning på aktiekursen

Når udbyttet er udbetalt, kan det have en indvirkning på aktiekursen. Normalt falder aktiekursen på den første handelsdag efter udbyttebetalingen med cirka det samme beløb, som det udbetalte udbytte. Det skyldes, at når virksomheden udbetaler udbytte, reduceres virksomhedens kontanter på bankkontoen (egenkapitalen), hvilket påvirker dens værdi.

Eksempel: Lad os antage, at en aktie handles til 100 DKK, og selskabet beslutter at udbetale et udbytte på 5 DKK pr. aktie. Når udbyttet er udbetalt, vil aktiekursen sandsynligvis falde tilsvarende, til kurs 95 DKK. Det sker, fordi investorerne nu har modtaget de 5 DKK pr. aktie som kontant udbytte, og værdien af aktien er reduceret med tilsvarende beløb.

Det er helt normalt og forventet, at aktiekursen falder tilsvarende med udbyttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har lidt et tab, da du har modtaget et kontant udbytte, der kompenserer for faldet i aktiekursen. Samlet set bør du have den samme værdi.

Samtidig kan aktiekursen påvirkes af mange faktorer ud over udbytteudbetalingen, herunder selskabets præstation, markedsforhold, makroøkonomiske faktorer og investorernes generelle opfattelse af aktien. Derfor kan effekten af udbyttebetaling på aktiekursen variere fra selskab til selskab og fra marked til marked.

Geninvestering, diversificering eller opsparing?

 • Geninvestering er muligheden for at få udbyttet til at arbejde for dig igen. Hvis udbyttet geninvesteres, kan det betyde, at du får et endnu større udbytte næste år, som du kan geninvestere det efterfølgende år. Det er altså en enkel og smart strategi for dig, der tænker langsigtet, når du investerer. - I Nykredit tilbyder vi automatisk geninvestering for danske investeringsfonde. Det betyder, at der automatisk vil blive investeret i nogle - på forhånd aftalte – investeringsfonde, helt uden handelskurtage. Læs mere her om geninvestering af udbytter
 • Diversificering til porteføljen kan udbyttet også bidrage med, hvis du eksempelvis investerer udbyttet i andre aktier eller investeringsfonde. Det kan hjælpe med at sprede risikoen og skabe en mere robust portefølje.
 • Opsparing eller investering uden for aktiemarkedet er også en mulighed, hvis du ønsker lidt mere stabilitet i økonomien. Her kan et godt supplement være en opsparingskonto eller investering i andre aktiver som eksempelvis obligationer. Læs mere her om vores opsparingskonti og læs mere her om investering i obligationer.

Skat og udbytte

Når du modtager et udbytte fra en dansk børsnoteret aktie eller investeringsfond, tilbageholdes som udgangspunkt 27 procent i acontoskat. Når pengene lander på din konto er det således et nettoudbytte. Den endelige skat opgøres ved årsopgørelsen.

Har du aktier eller investeringsfonde der er hjemmehørende i udlandet, afhænger evt. acontoskat af udenlandske skatteregler. Det gælder eksempelvis, hvis du har investeret i amerikanske Apple eller tyske Daimler.

Som hovedregel sikrer en aftale mellem Danmark og det land, hvor selskabet er hjemmehørende, at det pågældende udland kun har ret til at beskatte aktieudbyttet med 15 pct. Har du en aktie i et af de lande, som opkræver mere end 15 procent, kan du som udgangspunkt tilbagesøge forskellen ned til 15 procent, ved at kontakte skattevæsenet i det pågældende land. Nykredit kan, mod et gebyr, også være behjælpelig med at tilbagesøge for meget tilbageholdt udbytteskat i udlandet.

Det er altid en god idé at søge hjælp og yderligere rådgivning om skattemæssige forhold og konsekvenser hos egen skatterådgiver.

Selskaber der typisk udbetaler udbytte

Selskaber med stabil indtjening i de defensive sektorer.

Det kan eksempelvis være selskaber indenfor følgende sektorer:

 • Forsikring som Tryg og Topdanmark
 • Sundhed som Coloplast og Novo Nordisk
 • Bryggerier som Royal Unibrew og Carlsberg

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at de historiske udbytter er ikke er en garanti for fremtidige udbytter.

Denne artikel er udarbejdet som inspiration og er ikke en personlig anbefaling. De omtalte aktier er ikke et udtryk for Nykredits holdning, men udelukkende benyttet som eksempler.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
3 min

Bekymret for at købe på toppen? Det kan koste dyrt

Artikel Investeringsmarkeder
4 min

Risiko for handelskrig mellem Kina og EU

Hvis EU beslutter sig for at beskytte europæiske virksomheder i konkurrencen med statsstøttede kinesiske virksomheder, kommer Kina næppe til at se passivt til. Risikoen for en handelskrig er derfor reel, vurderer chefstrateg Frederik Engholm.

Artikel Investeringsmarkeder
4 min

Hvad sker der med mine investeringer, hvis der udbryder storkrig?

Mange frygter, at den højspændte geopolitiske situation, verden står i nu, kan eskalere til en større global krig, og som investor overvejer du måske, om den risiko bør påvirke din investeringsstrategi? Vi har spurgt chefstrateg Frederik Engholm.