Disse aktier bør du overveje at sælge inden årsskiftet

Kvinde sidder i vindueskarm og kigger på sin computer

Ejer du aktier noteret på vækstbørsen First North, og har dine aktier leveret negativt afkast? Så kan der være god grund til at sælge dem inden årsskiftet. Ny lovgivning forringer nemlig investorers tabsfradrag på aktier, der handles på vækstbørser. Det gælder fra 1. januar 2024.

I dag er aktier noteret på First North underlagt reglerne for unoterede aktier. Det betyder, at i tilfælde, hvor disse aktier sælges med tab, kan skatteværdien modregnes i skatten af anden indkomst.

”Realiserer du et tab på aktierne, kan du fratrække tabet i anden aktieindkomst. Har du tabt mere, end hvad der kan fratrækkes i anden aktieindkomst, kan du modregne værdien af det resterende tab i din øvrige skat,” siger formueekspert i Nykredit Jeanette Kølbek.

Med den nye lovgivning vil aktierne fra årsskiftet blive skattemæssigt behandlet som børsnoterede aktier. Her gælder det, at tab ved salg kun kan modregnes i anden aktieindkomst.

»Forskellen er, at tab på børsnoterede aktier kun kan fratrækkes i udbytte og gevinst på andre børsnoterede aktier. Så har du et tab på disse aktier, og ikke noget at modregne tabet i, så kan tabet fremføres til efterfølgende år. Har man aktier noteret på en vækstbørs, kan det derfor være interessant at sælge dem i år og dermed udnytte det tabsfradrag, der gælder i år” siger Jeanette Kølbek.

Eksempel

Du har købt aktier i et First North-selskab for 10.000 kr. i 2021. De er i dag 1.000 kr. værd.

Sælger du dem inden årsskiftet, kan du modregne dit tab på 9.000 kr. i anden aktieindkomst - fx hvis du har solgt børsnoterede aktier med gevinst eller modtaget et udbytte.

Har du ikke anden aktieindkomst, kan du modregne 27 pct. af tabet på 9.000 kr. i øvrige skatter – fx din personlige indkomstskat. Og det er netop dette, som ikke vil være muligt efter 1. januar, hvor den nye lov træder i kraft.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

Rapport om samfundsansvar 2023 – bæredygtige investeringer

I Nykredit er vi overbeviste om, at bæredygtige investeringer er uløseligt forbundet med vores mål om at levere stærke og langsigtede investeringsresultater til vores kunder. Ambitionerne er store - men hvad gør vi helt konkret? Det kan du læse alt om i Nykredit Rapport om samfundsansvar 2023.
Investeringsmarkeder | 8 min

Har du styr på din risiko?

Mange investorer tænker ikke så meget på risiko som en sandsynlighed for at tabe penge, men snarere som en risiko for at gå glip af afkast. Men det kan være risikabelt at jagte de aktier, der giver de største forventelige aktieafkast, uden at forholde sig til, om aktiens udsving (volatilitet) passer til ens risikotolerance. Formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd om risikostyring.
Investeringsmarkeder | 2 min

Husk at fylde aktiesparekontoen op efter skattetræk

Skatten på aktiesparekontoen trækkes 15. februar – husk, at du gerne må indbetale et beløb svarende til skattebetalingen, uanset om du har nået indbetalingsloftet eller ej.