*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 5 min

Forskudsopgørelsen 2024 – det skal du være opmærksom på

Forskudsopgørelsen skal ses som en slags budget over din forventede indkomst og din skat for 2024. Når der sker ændringer i dit liv eller økonomi, skal du tilpasse forskudsopgørelsen. Det kan eksempelvis være, hvis du optager et lån, skifter job eller har fået en ny ejendomsvurdering.

Nykredit

Skattestyrelsen udfylder automatisk forskudsopgørelsen 2024 med de oplysninger, de er bekendt med. Det gøres blandt andet med udgangspunkt i, hvad du tjente og havde af fradragsberettigede udgifter fra årsopgørelsen for indkomståret 2022, de nye ejendomsvurderinger mm.  Forskudsopgørelsen 2024 kan også indeholde oplysninger fra forskudsopgørelsen 2023, hvis du selv har lavet nogle forskudsoplysninger. Det er din opgave at vurdere, om oplysningerne er retvisende for det kommende år, 2024.

Når du holder forskudsopgørelsen opdateret med de rette tal og oplysninger, betaler du løbende den rigtige skat. Det er også vejen til at undgå en ærgerlig restskat, der skal betales senere.

Nye ejendomsvurderinger

Med de nye boligskatteregler, der træder i kraft 1. januar 2024, betyder det, at du skal være særlig opmærksom på din forskudsopgørelse 2024, hvis du har en ejer- eller fritidsbolig.

Skattestyrelsen opdaterer automatisk din forskudsopgørelse med den endelige eller foreløbige ejendomsvurdering, men det er dit ansvar at tjekke op på, at oplysningerne er korrekt indhentet. Er der uoverensstemmelser, skal du rette det til.

De nye boligskatteregler påvirker dig på to måder fra årsskiftet:

 1. Fremover vil alle boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) blive betalt løbende f.eks. gennem den A-skat din arbejdsgiver indeholder ved hver lønudbetaling. Det betyder, at du vil opleve en ændring i din udbetalte løn.
 2. Kommunen vil ikke længere opkræve dig to eller fire gange årligt for grundskyld – den trækkes nu via din arbejdsgivers indeholdelse af A-skat. Det betyder, at hvis du betaler grundskyld fra din budgetkonto i dag, bør du justere det beløb, du indbetaler, fra årsskiftet.
 3. Når du har sikret, at din forskudsopgørelse er opdateret med de rette tal og oplysninger, kan du via dette link se, hvor meget din månedlig udbetalte indkomst ændrer sig –  Regn ud, hvad du får udbetalt - info.skat.dk

Har du gæld?

Er der sket ændringer i din gæld, skal du være opmærksom. Det kan eksempelvis være, hvis:

 • du har fået nyt realkreditlån
 • du har fået en ny rente på dit bank- eller realkreditlån i 2023 eller får det i 2024
 • du har afdraget eller indfriet gæld.

Renteudgifter er fradragsberettiget. Så får du flere eller færre renteudgifter i 2024, er det en god ide at forskudsregistrere det, hvis du ønsker at undgå en restskat eller vil have lidt flere penge udbetalt i indkomst hver måned. En korrekt registrering kan give lidt flere penge hver måned til at betale netop de højere renter.

Særligt nogle boligejere, hvor deres rente på realkreditlånet ændrer sig markant, skal huske at forskudsregistrere det.

”I Totalkredit er der 23.000 boligejere som 1. juli 2023 har fået en ny rente på deres realkreditlån eller får det fra 1. januar 2024. Disse boligejere oplever for første gang en markant stigning i de månedlige udgifter, da de hidtil har haft en meget lav rente, men nu skal have refinansieret til en højere rente,” siger Nykredits formueekspert Jeanette Kølbek.

Har du købt fast ejendom?

Har du købt ny bolig eller sommerhus sidst på året 2023, er det vigtigt at være opmærksom på, at få registreret den nye bolig på forskudsopgørelsen.

”Har du købt ejendom efter 1. september i år, er det særligt vigtigt at få registreret den nye ejendom på forskudsopgørelsen for året, hvor du køber boligen, og for året efter. Får du det ikke registreret, vil Skattestyrelsen tage udgangspunkt i, at du ikke ejer en bolig, og du risikerer en restskat. Boligskatterne løber nemt op i mere end 30.000-40.000 kr. om året, så det vil være en ærgerlig overraskelse at få,” siger Jeanette Kølbek.

Har du skiftet job?

Der er stadig godt gang i jobmarkedet, og meget tyder på, at 2023 bliver endnu et år, hvor rekordmange danskere skifter job. Og er du en af dem, er det vigtigt at få din nye lønindkomst registreret i forskudsopgørelsen. Det gælder ikke mindst, hvis din løn har ændret sig markant, forklarer Jeanette Kølbek.

”Har man fået nyt job og i den forbindelse gået væsentligt op eller ned i løn, fx fordi man er gået fra SU eller dagpenge til en stilling med en højere løn, er det vigtigt at få rettet sin lønindkomst til i forskudsopgørelsen. Man skal også være opmærksom på, om ens mulighed for kørselsfradrag har ændret sig, enten fordi man har skiftet job, eller fordi man arbejder mere eller mindre hjemmefra end tidligere,” siger Jeanette Kølbek.

Vil du undgå restskat, er det i nogle tilfælde bedre at sætte lønindkomst højere eller lavere:

1. Tjener mindre end 35.700 kr. pr. måned før skat

En god regel er, at det er bedre at forskudsregistrere for lidt end for meget. Ellers vil man få for meget i beskæftigelsesfradrag og dermed udsigt til restskat.

2. Tjener mere end 53.400kr. pr. måned før skat

Her kan det være en fordel at budgettere med en lidt højere løn, da al indkomst over topskattegrænsen udløser topskat på ca. 52,7 procent. Er der forskudsregistreret for lav en løn, vil trækprocenten ligge lavere, og det udløser en restskat.

Tjener du mellem 35.700 kr. og 53.400 kr. om måneden, kan man have mere ro i sindet. Man betaler som udgangspunkt den skat, man skal.

Investerer du i værdipapirer?

Sidst men ikke mindst bør man tjekke Skattestyrelsens estimat for aktieindkomsten efter i sømmene, lyder det fra Jeanette Kølbek.

”Skattestyrelsens informationer baserer sig på historik, så det er en god idé at tjekke disse tal igennem og forholde dig til Skattestyrelsens estimat for, hvad du forventer at tjene på dine værdipapirer i 2024. Det gælder ikke mindst, hvis du modtager ydelser fra det offentlige, hvor en for højt sat indkomst kan blive modregnet i din ydelse,” slutter Jeanette Kølbek.

Nyt fra 1. januar 2024

Er du fortsat i arbejde, men berettiget til at få folkepension?

Så vil du fra årsskiftet modtage fuld folkepension uden modregning af din arbejdsindtægt. Vær opmærksom på, at modtager du løbende udbetalinger fra dine pensionsordninger, fx fra en ratepension eller livsvarig livrente, så kan det give modregning i folkepensionstillægget. Det betyder, at du skal huske at ændre din indkomst på forskudsopgørelsen, så du sikrer at betale det korrekte skat.

Du vil også blive efterreguleret for 2023, hvis du havde været i arbejde og berettiget til folkepension. Du kan læse mere om ændringen her.

Huskeliste – vigtigst på forskudsopgørelsen

 • Renter: Renten på især boliglån er steget markant. Særligt for dem, der har rentetilpasningslån, der har været låst i en bindingsperiode. Derudover er renten på banklån, kassekreditter og billån generelt steget.
 • Boligkøb og-salg: Sørg for at registrere det på forskudsopgørelsen, hvis du har købt eller solgt en bolig, så du betaler den rigtige ejendomsskat.
 • Transport: Har din afstand til jobbet ændret sig, eller arbejder du mere eller mindre hjemmefra, så husk at registrere det på forskudsopgørelsen.
 • Aktieindkomst: Tjek, at Skattestyrelsens estimat for aktieindkomsten er realistisk.
 • Velgørenhed: Giver du penge til velgørenhed? Så husk at få det på forskudsopgørelsen. Der er skattefradrag for de første 18.300 kr.
 • Ejendomsskatter: Fremover opkræves både ejendomsværdiskat og grundskyld af Skattestyrelsen via forskuds- og årsopgørelsen, og det betyder, at den månedlige lønudbetaling kan ændre sig. Der skal ikke længere betales grundskyld på et girokort til kommunen, men der skal fortsat betales for eksempelvis renovation til kommunen.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
12. juli, 2024

Inflationen i USA falder mere end ventet

Amerikansk inflation faldt i juni til 3%, og også for kerneinflationen peger pilen den rigtige vej, nemlig nedad. Det er dermed endnu en god nyhed for dem, der går og håber på lavere renter, da det isoleret set øger den amerikanske centralbanks muligheder for at sætte renten ned.
Artikel Investeringsmarkeder
9. juli, 2024

Frankrig: Politisk usikkerhed efter mudret valgsejr til centrum-venstrepartierne

Som ventet gav valgresultatet intet klart flertal i Nationalforsamlingen, men strategien med at ”inddæmme” højrefløjen må siges at være lykkedes over forventning. Regeringsforhandlingerne bliver dog svære, og en ny regering er således næppe lige om hjørnet.
Artikel Investeringsmarkeder
8. juli, 2024

USA: Lavere job- og lønvækst understøtter rentenedsættelser til efteråret

Jobvæksten falder i juni til 206.000, mens maj måneds tal nedrevideres stort til 218.000. Dagens tal rykker ikke på Federal Reserves kurs, men understøtter forventningen om rentelempelser til efteråret.