Sæsonen for udbytter nærmer sig – sådan får du mest ud af dem

Jeanette Kølbek

Årets første kvartal byder på udbyttekroner fra mange aktier og investeringsforeninger, og som investor skal man i den forbindelse tage stilling til, om man vil geninvestere sine udbyttekroner. Renters rente-effekten gør, at det ofte betaler sig, lyder det fra formueekspert Jeanette Kølbek.

Udbytte fra enkelte aktier er en måde for et selskab at belønne sine aktionærer på, ved at udbetale en del af selskabets overskud til dem. Har du investeret i en udbyttebetalende investeringsfond, vil du desuden også modtage et udbytte, når investeringsfonden har indtægter i form af renter, udbytter og gevinster fra salg af værdipapirer. Disse indtægter tilfalder investeringsfonden – men som investor i fonden vil du modtage din andel af indtægterne i form af udbytte.

Udbytte fra både aktier og investeringsfonde kan variere fra år til år, da det typisk afhænger af det forgangenes års indtjening i hhv. selskabet eller investeringsfonden.

Udbytte er ikke noget, man får ”ekstra”

Mange tror fejlagtigt, at udbytte er noget, man får ”ekstra” – men det er ikke tilfældet.

”Det er en udbredt misforståelse, at udbyttet fra ens investeringer er noget, man får ekstra. Udbyttet er nemlig en del af den samlede investering, der bliver udbetalt til en selv, fratrukket skat. Derfor er udbytte i de fleste tilfælde ikke en fordel. Din investerede formue bliver nemlig mindre værd, når udbyttet bliver udbetalt, og dermed er der mindre at få afkast af. Her kan geninvestering være en god ide”, siger Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

Skal man ikke bruge pengene her og nu, og har man en lang tidshorisont, kan det være en fordel at geninvestere udbyttet, da man på den måde får glæde af renters rente-effekten.

To eksempler:

Novo Nordisk er en af de mest folkekære aktier i Danmark, så lad os se lidt nærmere på den.

Den lyseblå graf nedenfor viser effekten af geninvesteret udbytte i Novo Nordisk-aktien i en 15-årig periode.

Den mørkeblå graf viser udviklingen i Novo Nordisk-aktiekursen, hvor udbytterne er udbetalt og ikke geninvesteret.

Købte man en Novo Nordisk aktie tilbage i starten af 2009 og geninvesterede udbytterne i samme aktie, vil den samlede værdi være 972 kr. 15 år senere.

Til sammenligning vil man, hvis udbyttet ikke var geninvesteret, have en samlede værdi på 861 kr. (Aktiekursen på 720 kr. og udbytter på i alt 141 kr.)

Så ved at aktivere udbytterne igen vil renters rente-effekten bidrage med et ekstra afkast på ca. 13 procent.

novo1.png

Gevinsten ved at geninvestere udbytte fra Novo Nordisk-aktien og få renters-rente effekten er ikke et enestående eksempel. Tager vi et kig på det amerikanske aktieindeks, S&P500, er det langsigtede afkast også begunstiget af geninvestering af udbyttern

S&P1.png

Investerede man i S&P500 indekset  tilbage i 2009 og brugte årenes udbytter på at geninvestere i samme indeks, vil den samlede værdi være 43.219 kr. 15 år senere (lyseblå graf). Havde man derimod ikke geninvesteret udbyttet, vil den samlede værdi være 36.141 kr. (Kursen på 32.173 kr. og udbytter på i alt 3.968 kr.)

Renters rente-effekten har altså bidraget med et ekstra afkast på ca. 20 procent i den 15-årige periode.

”Ved at geninvestere og udnytte renters rente-effekten forøger man altså formuen, man får renter af. Se det som snebolden, der bliver ved med at rulle rundt. Med årene bliver snebolden endnu større, jo længere tid den ruller rundt”, siger Jeanette Kølbek.

Få udbyttet geninvesteret – uden at du skal røre en finger

Mange private investorer har intentionen om at få geninvesteret deres udbytte, men får det ikke lige gjort. Det er her en automatisk geninvesteringsaftale kan være en god løsning. Og så er det uden betaling af kurtage.

I Nykredit tilbyder vi sådan en geninvesteringsaftale på en bred vifte af investeringsforeninger , og har man først oprettet en, vil udbytterne automatisk blive geninvesteret fremover. Du kan nemt tilmelde dig her.

Tilbydes automatisk geninvestering ikke på en investeringsforening eller aktier, kan det give rigtig god mening at geninvestere investere udbytterne selv. Er det nogle mindre beløb, man får i udbytte, kan det af omkostningsmæssige årsager være en fordel at spare lidt op, inden der investeres igen.

Brug udbyttet til spredning - det kan være din redning

Har man mange penge i en aktie eller en fond, kan udbyttet være en kærkommen lejlighed til at investere pengene i en anden aktie eller fond. Det kan øge diversifikationen i porteføljen, og dermed gøre investoren mindre sårbar overfor en enkelt aktie eller fond.

”Vi ser ofte, at danske private investorer har en forkærlighed for bestemte brancher - fx medicinalindustrien, den finansielle sektor eller noget tredje. Det kan både være bevidst og ubevidst. Uanset hvad, kan udbytte være en kærkommen lejlighed til at se sig om efter en fond eller en aktie i en anden branche, så man spreder risikoen lidt mere. Der findes som bekendt ingen garantier i investeringsverdenen, og derfor er spredning din redning”, siger Jeanette Kølbek.

Regneeksempel: Udbytternes indflydelse på din investerede formue

Du har en investeret i en investeringsforening til en værdi af 100.000 kr.

På generalforsamlingen besluttes det at udbetale 10.000 kr. i udbytte til dig.

Udbyttet tages direkte fra din investering, så du vil opleve, at dit depot falder til en værdi af 90.000 kr. dagen efter generalforsamlingen.

Der tilbageholdes automatisk en aconto skat på 27 procent af udbyttet – uanset om udbyttet kommer ind på kontoen til forbrug eller geninvesteres.

Dit udbytte, efter aconto skat, vil være 7.300 kr. (10.000 kr. – 27 pct.).

Geninvesteres udbyttet, vil den samlede depotværdi blive 97.300 kr. (90.000 kr. + 7.300 kr.)

BEMÆRK, der kan gå nogle dage inden udbyttet geninvesteres.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

Rapport om samfundsansvar 2023 – bæredygtige investeringer

I Nykredit er vi overbeviste om, at bæredygtige investeringer er uløseligt forbundet med vores mål om at levere stærke og langsigtede investeringsresultater til vores kunder. Ambitionerne er store - men hvad gør vi helt konkret? Det kan du læse alt om i Nykredit Rapport om samfundsansvar 2023.
Investeringsmarkeder | 8 min

Har du styr på din risiko?

Mange investorer tænker ikke så meget på risiko som en sandsynlighed for at tabe penge, men snarere som en risiko for at gå glip af afkast. Men det kan være risikabelt at jagte de aktier, der giver de største forventelige aktieafkast, uden at forholde sig til, om aktiens udsving (volatilitet) passer til ens risikotolerance. Formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd om risikostyring.
Investeringsmarkeder | 2 min

Husk at fylde aktiesparekontoen op efter skattetræk

Skatten på aktiesparekontoen trækkes 15. februar – husk, at du gerne må indbetale et beløb svarende til skattebetalingen, uanset om du har nået indbetalingsloftet eller ej.