Hvorfor investere via en investeringsforening?

Jeanette Kølbek portræt

Mere end 800.000 danskere har valgt at investere ved hjælp af en investeringsforening. Måske du selv har overvejet den mulighed?

Formueekspert Jeanette Kølbek fortæller her om fordelene ved at lade en investeringsforening hjælpe dig med dine investeringer.

En investeringsforening administreres af professionelle porteføljeforvaltere, som har ekspertise og erfaring i at vælge og forvalte investeringer. Forvalterne har desuden adgang til ressourcer og værktøjer til at analysere markederne og dermed træffe kvalificerede beslutninger på vegne af dig som investor.

Investering i en investeringsforening giver også adgang til en bred vifte af aktiver, såsom aktier, obligationer, råvarer og ejendomme, hvilket muliggør såkaldt diversificering af din portefølje – og det reducerer risikoen ved din investering, forklarer Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit:

Diversifikation - spredning er redning

”Når du investerer via en investeringsforening, bliver dine investeringer spredt over forskellige aktiver, regioner og  sektorer, som fx teknologi, energi og sundhed. Jeg plejer at sige, at spredning er redning. For ved at diversificere din portefølje beskytter du den mod de negative virkninger af enkeltbegivenheder eller markedsudsving. Et tab i én investering kan opvejes af en gevinst i en anden”, siger Jeanette Kølbek.

Professionelle forvaltere bruger desuden en bred vifte af strategier, herunder teknisk analyse, fundamental analyse, momentumhandel og andre tilgange for at tilpasse investeringstilgangen til forskellige markedsforhold.

En anden fordel ved at investere via en investeringsforening er, at det kræver mindre tid og engagement af dig som investor, fortæller Jeanette Kølbek:

”Ved at investere via en investeringsforening overlader du den daglige forvaltning og overvågning til professionelle. Så slipper du for selv at følge markederne og træffe beslutninger om køb og salg”.

Stordriftsfordele og gennemsigtighed

I en investeringsforening kan du investere både små og store beløb – du opnår de samme fordele uanset, fortæller Jeanette Kølbek.

”En investeringsforening forvalter alle investorer som en samlet enhed, og du drager dermed fordel af stordriftsfordele og adgang til professionel forvaltning, uanset størrelsen på din investering. De fleste investeringsforeninger tilbyder desuden likviditet, hvilket betyder, at du kan købe eller sælge dine investeringer på daglig basis, uden først at skulle finde købere på markedet. Det giver dig mulighed for at realisere dine investeringer og få adgang til dine penge, når du har brug for det”, siger Jeanette Kølbek.

Som investor i en investeringsforening får du desuden adgang til regelmæssige rapporter og opdateringer om dine investeringer og i det hele taget et indblik i, hvordan dine penge investeres.

 

Aktiv versus passiv investering

Ved aktiv investering forsøger investorer aktivt at slå markedet ved at vælge individuelle aktier eller andre værdipapirer, fx obligationer, baseret på forskellige strategier og analyser. Det indebærer typisk omfattende analyse og løbende beslutningstagning for at udnytte muligheder og undgå risici. Som investor kan man vælge selv at prøve kræfter med aktiv investering, eller man kan  overlade det til professionelle investorer fx via en investeringsforening.

Ved passiv investering forsøger investorer at opnå et afkast ved at kopiere præstationen af et bredt markedsindeks eller en bestemt sektor i stedet for aktivt at forsøge at slå markedet ved at vælge individuelle aktier eller andre værdipapirer. Den mest almindelige form for passiv investering er indeksinvestering.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

Stigende oliepriser – vil det påvirke markedet?

Konflikten i Mellemøsten er med Israels angreb på Irans ambassade i Damaskus og Irans gengældelsesangreb mod Israel eskaleret de seneste uger. Eskaleringen har medført stigende oliepriser, men spørgsmålet er, om de stiger til et niveau, hvor det vil påvirke den globale økonomi.
Investeringsmarkeder | 2 min

ECB holder renten uændret – men forventes at lempe i juni

Den europæiske centralbank holdt helt som ventet renten uændret på torsdagens møde. Forventningen er fortsat, at ECB vil sænke renten i juni, mens prognosen for amerikansk rentenedsættelse skubbes fra juni til slut juli.
Investeringsmarkeder | 2 min

USA: Forventning om stort fald i jobvæksten fortoner sig

Den amerikanske jobvækst overrasker igen positivt. Dagens tal er dog ikke nødvendigvis en hovedpine for den amerikanske centralbank, som i højere grad har fokus på inflation.