Rentesænkninger nærmer sig: Det kan du forvente

Alt tyder på lempelser i renterne fra både ECB og Federal Reserve her i foråret, men hvornår? Hør chefstrateg i Nykredit Frederik Engholms analyse af det komplicerede spil, hvor store rentesænkningerne bliver, og hvad der kan forstyrre planerne.

Lyt til podcasten ovenover, eller læs et resume her.

Endnu en runde centralbankmøder i USA og euroområdet uden rentesænkninger blev passeret i januar. Det betyder, at den amerikanske rente siden juli sidste år har ligget fast i spændet 5,25 til 5,5 procent og den europæiske siden september i 4,0 procent. Ikke underligt begynder spørgsmålet at lyde med større og større kraft: Hvornår kommer rentenedsættelserne?

Svaret fra chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm, er, at rentenedsættelserne er på vej, og når de kommer, falder de slag i slag, men også at vi skal et stykke hen på foråret, inden det sker.

I USA mangler centralbankchef Jerome Powell og resten af styringsrådet tilstrækkelige beviser og data, der viser, at inflationen bevæger sig i den rigtige retning, og at den nuværende opbremsning i økonomien er stabil, uden at der nødvendigvis sker store forbedringer, siger Frederik Engholm.

Det amerikanske arbejdsmarked er præget af stærke jobtal, og generelt ser Federal Reserve arbejdsmarkedet som værende en anelse for ”varmt”. Også det er ifølge Frederik Engholm med til at holde rentenedsættelserne hen.

På den baggrund vurderer han, at Federal Reserve er klar til at sænke renten i starten af maj. Det er en fremrykning i forhold til december, hvor Nykredit vurderede, at rentesænkningerne først ville komme på mødet sidst i juli. Den prognose er altså på kort tid rykket to møder frem, og det skyldes blandt andet de udmeldinger, centralbankens nøglepersoner i styringsrådet er kommet med, hvor flere har flyttet deres holdninger til at være mere positive overfor en lempelse af renterne.

Der er fortsat meget stor usikkerhed om det, men vi forventer, at rentenedsættelsen vil ske over 4-5 møder i centralbanken, og at vi ved årets udgang kan se en samlet rentenedsættelse på 1,5 procent, så vi når ned på 4-procents rente i år, siger Frederik Engholm.

Europæisk forsigtighed

Mens den amerikanske økonomi er vokset solidt i løbet af 2023, står den europæiske økonomi stille. Det taler for en hurtig rentesænkning. Men Frederik Engholm vurderer, at Den Europæiske Centralbank, ECB, lige nu afventer flere indikationer på udviklingen i den europæiske økonomi, især at lønningerne ikke stiger for meget.

ECB frygter, at lønstigninger skal sætte sig fast i ny inflation, især i servicevirksomhederne, der så hæver deres priser. Så kræver arbejdstagerne bagefter kompensation for det, og så har man den spiral, man er bange for.

Frederik Engholm forventer dog, at ECB vil sænke renten til deres møde i april, og at man fra ECB’s side sandsynligvis vil følges med Federal Reserve fra møde til møde, så renterne i euroområdet inden årets udgang vil falde lige så meget som i USA.

Den fælles takt kan påvirkes af, at ECB’s hovedopgave om at holde inflationen på 2-procent-målsætningen adskiller sig fra den amerikanske centralbanks mere holistiske mandat om også at sigte mod fuld beskæftigelse. Derfor kan ECB arbejde med en længere tidshorisont.

ECB er mere forsigtige i forhold til at risikere noget på inflationssiden. På den måde kan man frygte, at de bliver for konservative i deres tilgang og holder renterne for højt for længe, hvilket i sidste ende kan gøre skade på økonomien, siger Frederik Engholm.

Geopolitiske spændinger kan gøre sig gældende

Krigen mellem Israel og Hamas og senest Houthiernes angreb på den internationale skibstrafik kan også få konsekvenser for renternes udvikling. Fragtpriserne til Europa er allerede blevet påvirket, og det kan gå ud over varepriserne, som igen kan føre til stigende inflation.

Det kan gøre ECB lidt usikre på, om vi nu når helt så langt ned, som de gerne vil. Men det er ikke vores forventning at, det revolutionerer inflationsbilledet. Dertil er effekten for lille.

Mere afgørende vil det være, hvis vi ser flere eksempler på, at olieforsyningen bliver ramt. For eksempel hvis Iran bliver en større del af konflikten, og et direkte angreb på Iran påvirker landets olieproduktion.

Det kan sende energipriserne op og i sidste ende gøre det svært for centralbankerne at agere. Der er dog ikke så meget på oliemarkedet, der tyder på, at den risiko er stor lige nu, siger chefstrateg Frederik Engholm.

De førstkommende møder i ECB finder sted den 7. marts og 11. april. Federal Reserve mødes den 19.-20. marts og igen den 30. april – 1. maj.

Få nyheder fra Investor Insights direkte i din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrev fra Nykredit Invest her

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 21 min

Optimisme efter rentemøder, men pas på mulig aktieboble

Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, afkoder centralbankernes og markedets signaler. Hør hvilke forventninger han har til fremtiden, inklusive hvor renten ligger henne, når året er omme, og om AI-hypen er ved at føre os ind i en ny aktieboble.
Investeringsmarkeder | 3 min

Den hellige treenighed: Sådan påvirker de tre vigtigste nøgletal aktiemarkedet

Som investor bliver man præsenteret for et hav af forskellige nøgletal. Men hvilke er egentlig de vigtigste, og hvad betyder de for markedet og dermed for dig som investor? Chefstrateg i Nykredit, Klaus Dalsgaard, gennemgår i denne video ’Den hellige treenighed’ - væksten, inflationen og renten - og hvordan de hænger sammen.
Investeringsmarkeder | 2 min

Stigende oliepriser – vil det påvirke markedet?

Konflikten i Mellemøsten er med Israels angreb på Irans ambassade i Damaskus og Irans gengældelsesangreb mod Israel eskaleret de seneste uger. Eskaleringen har medført stigende oliepriser, men spørgsmålet er, om de stiger til et niveau, hvor det vil påvirke den globale økonomi.