Kvinders formue er mindre end mænds: Sådan kan du øge den

Kvinde arbejder og kigger på sin telefon

Kvinder har mindre formue end mænd. Det kan der være mange årsager til, men formueekspert Jeanette Kølbek har i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag set nærmere på, hvad du som kvinde selv kan gøre for at øge din formue.

Kvindernes Internationale Kampdag sætter fokus på kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, og et af de områder, hvor vi faktuelt kan se, at kvinder halter efter mændene her i Danmark, er, når det kommer til størrelsen på formuen. Det viser grafen nedenfor med al tydelighed.

Diagram_over_mænd_og_kvinders_formue.JPG

Formueopgørelsen dækker over: Indestående i pengeinstitutter, obligationer, aktier, medarbejderaktier, andele i investeringsfonde, pantebreve i depot samt virksomhedsordning. Ekskl. unoterede aktier. Pensionsformuer (ikke-beskattede indgår med 60%). Reale aktiver som helårsboliger, ejerboliger, udlejningsejendom og biler. Fra og med 2020 inkluderes unoterede aktier i opgørelsen. Det er markeret med den stiplede linje.

Som grafen viser, er der en markant forskel mellem mænds og kvinders formuer, her opgjort i perioden fra 2014 til 2022. Og forskellen er kun blevet større, siden Danmarks Statistik i 2020 også begyndte at inkludere værdien af unoterede aktier i opgørelsen.

I Nykredit kan vi også se, at det er mændene, som har de største beholdninger af værdipapirer - men vi ser også geografiske forskelle på kvindernes formuer, fortæller Jeanette Kølbek.

”Ser vi på kvinder bosiddende på Fyn, Jylland, København/Frederiksberg samt Sjælland, så er det kvinderne i Jylland, som har mest af formuen investeret. Vi ser også, at kvinderne i og omkring de større byer påtager sig en større risiko i deres investeringer - og vi kan se, at særligt kvinderne i København/Frederiksberg løber den største risiko i deres investeringsporteføljer. Risikovilligheden spiller meget ind på, hvordan formuen udvikler sig. Derfor skal man hele tiden overveje, hvor lang en tidshorisont man har, for jo længere tid man kan undvære pengene, desto mere risiko kan man med fordel påtage sig, da der er mere tid til at indhente de udsving, som kommer undervejs”.

Der kan være mange årsager til den store forskel på mænds og kvinders formuer, og der er de senere år kommet et større fokus på, hvad der skal til for at udligne forskellene. Men mens der på et politisk og strukturelt niveau arbejdes for at udligne løngabet mellem mænd og kvinder, er der også mange ting, du som kvinde selv kan gøre for at øge din formue. Jeanette Kølbek fremhæver her fem områder, du med fordel kan kigge på, hvis du ønsker at øge din formue:

Forhandl løn

Lønforskellen mellem kønnene er en af de primære årsager til forskellen på mænds og kvinders formuer. Og da kvinder generelt er dårligere til at bede om lønforhandling end mænd, og ofte møder op med et lavere lønkrav end deres mandlige kolleger, er der god grund til at sætte ind her, siger Jeanette Kølbek.

”Kvinder skal blive bedre til at bede om en lønforhandling. Bid skammen i dig, når du skal tale dine egne kvalifikationer op, og hav modet til at bede om den lønstigning, du har fortjent. For det siger sig selv: Jo mindre du tjener, jo færre penge har du til at spare op og investere. Har du mod på et jobskifte, kan det være en god vej til at booste lønchecken, da de største lønstigninger ofte sker i den forbindelse”, siger Jeanette Kølbek.

Afdrag dyr gæld

Har du overtræk på kontoen, forbrugsløn eller kviklån, bør du prioritere at få nedbragt - og gerne afviklet - gælden hurtigst muligt, lyder rådet fra Jeanette Kølbek:

”Inden du overhovedet overvejer at investere, bør du sørge for at få afviklet, hvad du måtte have af dyre lån. Rationalet er, at det er meget svært at opnå et afkast gennem investeringer, som er lige så højt som den rente, du betaler på dyre lån”.

Spar op

Det er en rigtig god idé at vænne sig til at betragte opsparing som en post på lige fod med fx husleje og telefonabonnement. Og jo før, jo bedre, lyder anbefalingen fra Jeanette Kølbek:

”Det er min klare anbefaling, at man lægger opsparing ind i budgettet som en fast udgift. Tænk på din opsparing som din løn til senere i livet, som på samme måde som din arbejdsindkomst kan give dig en løbende indkomst. Og husk på, at mens du selv skal arbejde for din arbejdsindkomst, så er det pengene, der arbejder for dig, når du sparer op. Derfor er det dumt at lade være”, siger Jeanette Kølbek.

Lad din opsparing arbejde for dig

Opsparing stående på en almindelig indlånskonto er sjældent en god investering. Renten er nemlig typisk lavere end inflationen, og opsparingen står derfor blot og bliver mindre værd med tiden. Derfor kan det være en god idé at investere i fx aktier, obligationer, fast ejendom eller andre alternativer.

Men selvom billedet er ved at ændre sig, så er det et faktum, at mænd investerer en større andel af deres opsparing end kvinder. Samtidig er mænd også typisk mere risikovillige og investerer i højere grad i aktier, som giver et højere afkast over tid og dermed større formue. Udviklingen går dog i den retning, at flere kvinder kaster sig ud i at investere, fortæller Jeanette Kølbek.

”Vi ser både, at flere kvinder har fået appetit på at investere, og at de også bliver mere risikovillige.  Og da kvinder tilmed ofte investerer med en lang tidshorisont, hvilket giver et større afkast, vil det bidrage til en mere ligelig formuefordeling på sigt”, siger Jeanette Kølbek, og fortætter:

”Man skal altid investere på en måde, så man har ro i maven, og her er tidshorisonten for investeringen helt afgørende. Jo længere tid der er til, at pengene skal bruges, desto større risikovillighed kan man tillade sig at have. Et andet princip er, at man skal sørge for at sprede sine investeringer. Gør man det, er man mindre eksponeret  over for et enkelt selskab, og man undgår at tabe hele formuen, hvis en eller få virksomheder drejer nøglen om. Derfor siger vi, at ”spredning er redning””, siger Jeanette Kølbek.

Øg indkomsten

Det siger sig selv: Jo højere indkomst, jo bedre muligheder for at øge din formue. Derfor er det en god idé at se på, om der kan være indtægtsmuligheder, du har overset, siger Jeanette Kølbek.

”Måske har du mulighed for at leje din bolig, et værelse eller sommerhuset ud via Airbnb? Eller måske kan du tjene ekstra på at udleje din bil, din ladcykel eller din båd? Den ekstra indkomst kan bidrage til at betale det dyre lån af, investere i aktier eller indbetales på din opsparing eller pension”, siger Jeanette Kølbek.

Og da det jo, som bekendt, er sådan, at hvad der er sparet, er tjent, er det altid en god idé at se alle dine omkostninger igennem, siger Jeanette Kølbek:

”Overvej at lægge dine vaner om, så du kan prioritere investeringer eller opsparing. Det kan fx være at rejse mindre eller billigere, købe stort ind fremfor klatindkøb i løbet af ugen etc. Du kan også overveje at sælge dine ting fremfor at smide dem ud, ligesom du selv i højere grad kan begynde at købe genbrug”, siger Jeanette Kølbek.

Økonomisk ligestilling er en fordel for alle

”Økonomisk ligestilling er ikke en kamp, der udelukkende bør interessere kvinder. Økonomisk ligestilling er også godt for samfundsøkonomien, og kommer dermed i sidste ende os alle til gavn. Jeg ønsker alle – både mænd og kvinder -  en god kampdag 8. marts”, slutter Jeanette Kølbek.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

Stigende oliepriser – vil det påvirke markedet?

Konflikten i Mellemøsten er med Israels angreb på Irans ambassade i Damaskus og Irans gengældelsesangreb mod Israel eskaleret de seneste uger. Eskaleringen har medført stigende oliepriser, men spørgsmålet er, om de stiger til et niveau, hvor det vil påvirke den globale økonomi.
Investeringsmarkeder | 2 min

ECB holder renten uændret – men forventes at lempe i juni

Den europæiske centralbank holdt helt som ventet renten uændret på torsdagens møde. Forventningen er fortsat, at ECB vil sænke renten i juni, mens prognosen for amerikansk rentenedsættelse skubbes fra juni til slut juli.
Investeringsmarkeder | 2 min

USA: Forventning om stort fald i jobvæksten fortoner sig

Den amerikanske jobvækst overrasker igen positivt. Dagens tal er dog ikke nødvendigvis en hovedpine for den amerikanske centralbank, som i højere grad har fokus på inflation.