*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 2 min

USA: Forventning om stort fald i jobvæksten fortoner sig

Den amerikanske jobvækst overrasker igen positivt. Dagens tal er dog ikke nødvendigvis en hovedpine for den amerikanske centralbank, som i højere grad har fokus på inflation.

Nykredit

I marts kom der 303.000 flere i beskæftigelse - pænt over forventningen i markedet (214.000) – en stigning ift. februar måned (270.000). Forventningen om en stor nedgang i jobskabelsen i USA begynder således efterhånden at fortone sig. Det skyldes, at arbejdsmarkedet faktisk allerede er blevet mindre stramt, selvom jobvæksten stadig er høj. Tilgang til arbejdsstyrken fra dem, der trak sig ud under coronakrisen, og stor tilgang fra de mange immigranter, som er kommet til USA på det seneste, bidrager til et større udbud af arbejdskraft. Desuden er lysten til at ansætte også taget noget af i USA.

Alt i alt er der nu lidt bedre balance i arbejdsmarkedet, og det bidrager til lavere lønpres, lavere inflationspres og danner baggrund for, at renten i USA sikkert kan sænkes inden sommerferien, lyder vurderingen fra chefstrateg Frederik Engholm:

”Federal Reserve har slået fast, at man ikke behøver at se en langt svagere udvikling på arbejdsmarkedet for at sænke renten. Her er vurderingen, at inflationen godt kan fortsætte ned mod målsætningen trods stærk jobskabelse. Der er selvfølgelig grænser for, hvor godt gang der kan være i det hele, uden at inflationspresset begynder at tage til igen, men kigger man på hele økonomien, så viser nøgletallene overordnet en økonomi, der trods alt langsomt taber højde pt. fra et meget stærkt udgangspunkt”.

Den stigende tendens i jobskabelsen over de seneste måneder lader dog til at gøre flere skeptiske i forhold til Federal Reserves appetit på lempelser. Det afspejler sig i markedsreaktionen, hvor fx 2-årige renter sprang ca. 5bp op ved offentliggørelsen af tallene, mens sandsynligheden for en lempelser over sommeren (juni eller juli blev sænket med ca. 10% på begge møder). 10-årige renter tog et endnu større spring på 7bp (til 4,40%). Dollaren vandt 0,5% over for euro på den stigende tendens i renterne.

Det amerikanske jobtal, også kaldet kongetallet, viser hvor mange nye job der er skabt i den forgangne måned. Tallet er en indikator for, hvordan amerikansk økonomi har det. Når der skabes mange nye job, vidner det om en økonomi i fremgang, hvor de amerikanske forbrugere har penge mellem hænderne. Omvendt er det et tegn på en presset økonomi, når jobskabelsen er negativ. Tallet har ofte betydning for den amerikanske centralbanks beslutninger. USA er verdens største økonomi med stor betydning for verdensøkonomien, og derfor også for finansmarkederne.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Model.Name photo

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.