*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 4 min

Risiko for handelskrig mellem Kina og EU

Hvis EU beslutter sig for at beskytte europæiske virksomheder i konkurrencen med statsstøttede kinesiske virksomheder, kommer Kina næppe til at se passivt til. Risikoen for en handelskrig er derfor reel, vurderer chefstrateg Frederik Engholm.

Nykredit

Der blæser nye vinde for en af de mest udadvendte økonomier i verden. For mens EU hidtil har stået fast på åbenhed og frihandel, er et skifte uundgåeligt på vej, vurderer Frederik Engholm.

”Mens verden omkring os er blevet stadig mere økonomisk indadvendt, har EU hidtil forsvaret åbenhed og frihandel med så få restriktioner som muligt, og altid med udgangspunkt i de spilleregler, som er udstukket af WTO I en region med meget åbne økonomier og intern frihandel, er det naturligt, at subsidier, skattefordele og andre tiltag, der kan hæmme frihandel, anses for stærkt problematisk. Ikke desto mindre er EU på vej i en anden retning”, siger Frederik Engholm.

I første omgang af klimamæssige hensyn. Med Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sætter man nemlig gradvist hindringer op for import af varetyper, hvis klimaaftryk under europæisk produktion var omfattet af CO2-kvotesystemet. Dermed vil man fremme klimavenlig produktion og sikre en fair konkurrence mellem europæisk og udenlandsk produktion. Men nu er der tiltag på vej, der har til formål at beskytte europæiske virksomheder i konkurrencen mod blandt andet statsstøttede kinesiske virksomheder.

”Hvor EU’s konkurrencekommissær - vores egen Margrethe Vestager - tidligere var skeptisk over for barrierer og støtte til EU’s virksomheder, kommer der nu andre signaler, og man er fx ved at undersøge i hvilken grad statsstøtte spiller en rolle for konkurrencekraften for kinesiske vindmølle- og bilproducenter. Undersøgelsen vil med stor sandsynlighed lede til den konklusion, at konkurrencen er urimelig, og kinesiske biler risikerer dermed at blive pålagt ekstra told. Dermed er risikoen for en reel handelskrig til at tage og føle på”, siger Frederik Engholm.

Kinesisk eksport skal holde aktiviteten oppe

Kina oplever underefterspørgsel og ubalancer, og den industrielle overkapacitet forsøges i stedet for afsat til Vesten til spotpriser muliggjort af statsstøtte. Eksporten kan dermed bidrage til at holde aktiviteten oppe i den kinesiske økonomi, som en omfattende krise i ejendomssektoren har taget pusten ud af.

Samtidig har Kina gennem en årrække arbejdet strategisk på at styrke sin position i den globale værdikæde, og ønsker at ryste positionen som Vestens billige producent af sig.

”Kina vil ikke længere bare produceres vores teknologier og design – de vil på markedet med egne brands”, siger Frederik Engholm.

Subsidier eller importrestriktioner?

Kinas ageren vil med stor sandsynlighed presse EU til enten at indføre restriktioner på import, og/eller at støtte egne producenter og opbygge egne industrielle kæmper subsidieret af EU- eller statsstøtte. I forhold til sidstnævnte er bekymringen dog, at det vil skabe uligevægt internt i EU, hvor der er stor forskel på de enkelt landes evne til at yde støtte. Og økonomisk er subsidier desuden ud fra en økonomisk betragtning mere problematiske end toldbarrierer, siger Frederik Engholm.

”Subsidier skaber nye ubalancer over for andre handelspartnere, ligesom det giver politikerne en uhensigtsmæssig stor magt, når støtten skal fordeles. Og så ser vi desuden, at subsidier fører til en øget forekomst af korruption og nepotisme”.

Industripolitikkens tilbagekomst

Kina har været industripolitisk aktiv længe – men nu er USA begyndt at gå samme vej, siger Frederik Engholm.

”Det så vi senest i april, hvor verdens største chipproducent, taiwanesiske TSMC, offentliggjorde, at de med støtte på 50 mia. kr. fra den amerikanske stat vil opføre en fabrik i USA. Det sker for at skabe sikkerhed i forsyningen af chips, som i dag for 90 procents vedkommende kommer fra Taiwan. Et andet eksempel er Joe Bidens Inflation Reduction Act, som giver tilskud til køb af amerikanskproducerede elbiler - til stor gene for den europæiske bilproduktion”.

Bliver Donald Trump USA’s næste præsident, ser vi helt sikkert ind i en eskalering af toldbarriererne i USA, men også den nuværende administration går i den retning, fortæller Frederik Engholm.

”Der er lige blevet annonceret betydelige toldforhøjelser på en række kinesiske varer, herunder en næste firedobling af tolden på kinesiske elbiler til over 100%. Det kan få de kinesiske producenter til i endnu højere grad at satse på eksport til EU”.

Europa er således presset til at se stort på idealerne, og spille spillet som de andre – også selvom det er et spil uden vindere.

”Hvis EU gør ingenting, bliver tabet endnu større. Og hvis EU pålægger kinesiske produkter en straftold, vil der med garanti komme et kinesisk modsvar, som med stor sandsynlighed vil blive startskuddet til en egentlig handelskrig”, slutter Frederik Engholm.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Model.Name photo

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
21. maj, 2024

Bekymret for at købe på toppen? Det kan koste dyrt

Artikel Investeringsmarkeder
13. juni, 2024

USA: Federal Reserve skruer ned for lempelsesintentioner

Den amerikanske centralbank holder renten i ro, men skruer op for inflationsskønnet, og dermed ned for lempelsesintentionerne.
Artikel Investeringsmarkeder
10. juni, 2024

USA: Stærk jobrapport sender renter i vejret

Den amerikanske jobrapport – det såkaldte kongetal - blev fredag offentliggjort for maj måned. Den viste, at der med 272.000 nye beskæftigede fortsat er godt gang i amerikansk økonomi.