*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 3 min

Investering i emerging markets

Har du overvejet at investere i emerging markets? Så læs med her og bliv klogere på hvilke emerging markets, der er interessante for investorerne lige nu, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når du investerer i emerging markets.

Nykredit

Emerging markets dækker overordnet set over lande, som er under udvikling fra udviklingsøkonomier til industrialiserede økonomier, og historisk set er der rigtig gode grunde til at lade emerging markets indgå i aktieporteføljen, fortæller Sune Münther, Senior Portfolio Manager i Nykredit med ansvaret for emerging markets i Nykredits investeringsfonde.

”Selvom afkastet på emerging markets de sidste fem og 10 år har været udfordret og haltet efter afkastet på developed markets, så har emerging markets historisk set outperformet developed markets. Det er da også vores forventning, at emerging markets også fremover vil outperforme på længere sigt”.

I Nykredits Multi Asset porteføljer indgår emerging market med en strategisk vægt, som afspejler vægten til emerging markets i kundernes benchmark. 

”I en 100% aktieportefølje vil godt 12% af kundernes penge være investeret i emerging markets. Investeringerne i emerging markets foregår igennem de to globale strategier NI Globale Fokusaktier og MMI Globale Aktier, samt den dedikerede emerging market strategi MMI Nye Aktiemarkeder, som forvaltes eksternt af Sands Capital”, siger Sune Münther.

Kina versus Indien

Kina og Indien er hhv. det største og det næststørste land i emerging market benchmarket, og udgør til sammen 40% af benchmarket. 

”Kina er i øjeblikket ramt af aftagende økonomisk vækst, som følge af et svagt ejendomsmarked og faldende forbrugertillid samt stigende geopolitiske spændinger og demografiske problemer med både en aldrende og faldende befolkning. Det har medført, at investorerne i høj grad har trukket deres penge fra landet. Indien virker til at være investorernes nye favorit, da landets styrker på mange punkter står i kontrast til de udfordringer Kina har i øjeblikket”, siger Sune Münther.

Det er verdens hurtigst voksende økonomi – IMF skønner, at Indiens økonomi voksede 7,8% i det seneste regnskabsår, den hurtigste vækst globalt – en ung og voksende befolkning, bæredygtige gældsniveauer, stærke internationale relationer og vækstfremmende politikker, der øger investorernes tillid. 

”Vores emerging markets-forvalter, Sands Capital, har længe haft en overvægt til Indien og en undervægt til Kina i deres portefølje. Det har bidraget positivt til foreningens afkast siden primo 2023, hvor det kinesiske markeds indeks er faldet med -3,6%, mens det indiske markedsindeks er steget med 32,6%”, siger Sune Münther.

En god tommelfingerregel: 12%

Investeringer i emerging markets er overordnet forbundet med et højere forventet afkast - men også en højere forventet risiko sammenlignet med investeringer i developed markets, siger Sune Münther. 

”Emerging markets er i højere grad eksponeret til de unikke økonomiske og politiske forhold i de enkelte lande, og kan af den grund i kombination med developed markets bidrage med diversifikation og dermed øge det samlede forventede risikojusterede afkast på en aktieportefølje. Fordi risikoen i emerging markets er så høj, anbefaler vi altid, at investeringer i emerging markets sker i kombination med developed markets. En god tommelfingerregel er, at emerging markets skal fylde ca. 12% af investorens samlede aktieinvesteringer, hvilket også svarer til den andel, som emerging markets har i det store globale aktieindeks MSCI World All Countries”.

Læs også Brasilien: billigt marked og positive vinde (nykreditinvest.dk)

Hvad er emerging markets?

Emerging markets dækker over lande og regioner, som er under udvikling fra udviklingsøkonomier til industrialiserede økonomier. Her er det økonomiske vækstpotentiale højere end det, vi ser i de mere udviklede lande.

Den Internationale Valutafond vurderer emerging markets ud fra parametre som indkomst per indbygger, diversificering i eksporten og graden af integration i det globale finansielle system, men forskellige indeksudbydere kan have varierende definitioner.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
12. juli, 2024

Inflationen i USA falder mere end ventet

Amerikansk inflation faldt i juni til 3%, og også for kerneinflationen peger pilen den rigtige vej, nemlig nedad. Det er dermed endnu en god nyhed for dem, der går og håber på lavere renter, da det isoleret set øger den amerikanske centralbanks muligheder for at sætte renten ned.
Artikel Investeringsmarkeder
9. juli, 2024

Frankrig: Politisk usikkerhed efter mudret valgsejr til centrum-venstrepartierne

Som ventet gav valgresultatet intet klart flertal i Nationalforsamlingen, men strategien med at ”inddæmme” højrefløjen må siges at være lykkedes over forventning. Regeringsforhandlingerne bliver dog svære, og en ny regering er således næppe lige om hjørnet.
Artikel Investeringsmarkeder
8. juli, 2024

USA: Lavere job- og lønvækst understøtter rentenedsættelser til efteråret

Jobvæksten falder i juni til 206.000, mens maj måneds tal nedrevideres stort til 218.000. Dagens tal rykker ikke på Federal Reserves kurs, men understøtter forventningen om rentelempelser til efteråret.