Nykredit Forvaltning

Nykredit Forvaltningsafdeling er en af Danmarks 10 godkendte forvaltningsafdelinger. Vi hjælper dig, når du har midler der skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Priser og vilkår

Private

Forvaltningsgebyret omfatter: Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler. Dette sker i henhold til Civilstyrelsen, så kapitalen ikke bliver brugt ureglementeret. Nykredit sikrer, at investering foretages i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området. Der betales ikke depotgebyr for danske værdipapirer. Gebyr for udenlandske værdipapirer afregnes efter bankens almindelige satser. Gebyret kan ændres med en måneds varsel. Gebyret opkræves årligt ultimo året og hæves på afkastkontoen. For øvrige gebyrer henvises der til prisbladet.

Forretningsbetingelser

Prisblad

Fonde

Forvaltningsgebyret udregnes alt efter arbejdets omfang. Vi henviser til Forvaltningsafdelingens prisblad. Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler. Der betales ikke depotgebyr for danske værdipapirer. Gebyr for udenlandske værdipapirer afregnes efter bankens almindelige satser. Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler. Dette sker i henhold til Civilstyrelsen, så kapitalen ikke bliver brugt unødigt. Nykredit sikrer, at investering foretages i  henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området i henhold til anbringelsesbekendtgørelsen.

Desuden tilbydes adgang til netbank, hvorfra legatportioner, bestyrelseshonorarer og andet kan udbetales. Nykredit Banks Forvaltningsafdeling udarbejder ikke regnskaber for ikke erhvervsdrivende fonde.

Forretningsbetingelser

Prisblad

Hjælp til dig der er kunde i forvaltningsafdelingen - eller værge for en

Kontakt

Telefon: 44 55 99 78
Mail: forvaltning@nykredit.dk

Postadresse:
Nykredit Bank Forvaltningsafdeling
Under Krystallen 1
1780 København V

Registrerings nummer: 8128
VP-depotnummer: 08117