Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

  • Formidlingsprovisioner fra Nykredit
  • Provisioner til Nykredit

Formidlingsprovisioner fra Nykredit

En række samarbejdspartnere modtager provision for formidling af realkreditlån til privatkunder.

Samarbejdspartnere Henvisnings-provision Salgs-provision Andre provisioner
Nybolig 1) x x  
Estate mæglerne 2) x x  
Øvrige mæglere 2)   x  

Provisioner i Nykredit

- Nykredit Bank A/S
- Nykredit Realkredit A/S
- Nykredit Forsikring A/S
- Nykredit Bank A/S

Oplysning til forbrugerne om, hvilke provisioner m.v. banken modtager, jf. bekendtgørelse om god skik, § 12, stk. 2. og oplysni28 og 4ng i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen §7.

De faktiske provisionssatser kan du finde her

Samarbejdspartnere Henvisnings-provision Salgs-provision Øvrige provisioner
Øvrige provisioner   x x
Absolon Invest   x x
Bank Invest   x x
BIL Invest   x x
BLS    x x
Carnegie    x x
Danske Invest   x x
Gudme Raaschou   x x
Investin    x x
Jyske Investx   x x
Kapitalforeningen Nykredit Alpha   x x
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)   x x
Kapitalforeningen Nykredit Invest   x x
Lunar Way A/S   x x
Maj Invest   x x
Multi Manager Invest    x x
Nordea Investx   x x
Nykredit Invest   x x
Nykredit Invest Almen Bolig   x x
Nykredit Invest Engros   x x
SEB Invest   x x
Sparinvest   x x
Sydinvest   x x
ValueInvest Danmark   x x
Core Property Management A/S   x x
Nykredit Livsforsikring    x x
PBS (betalingsservice) x   x
Topdanmark A/S x x  

Nykredit Realkredit A/S

Oplysning til forbrugerne om, hvilke provisioner m.v. selskabet modtager, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 12, stk. 2.

Samarbejdspartnere Henvisnings-provision Salgs-provision Øvrige provisioner
Gjensidige Forsikring x    
Nybolig- og Estate-mæglerne x    
Nykredit Bank A/S x x x
Nykredit Livsforsikring A/S   x x
Nykredit Forsikring A/S x x x
Topdanmark A/S x x  
Totalkredit A/S   x x