Dokumentationskrav når du flytter til udlandet

Nykredit er pålagt at skulle redegøre for sine kundeforhold. Det betyder, at vi skal have yderligere kendskab til dig som kunde, når du flytter til eller allerede bor i udlandet.

Der er skærpede krav til legitimation og dokumentation, når du flytter ud af Danmark. For at leve op til gældende lovgivning skal vi redegøre for vores kundeforhold. Derfor vil vi bede dig om at udfylde blanketter og indsende informationer til os i forbindelse med, at du flytter ud af landet.

Nedenfor finder du de forskellige legitimations- og dokumentationstyper, som Nykredit spørger efter, når du flytter til udlandet.

Adresselegitimation: Kopi af et offentligt udstedt dokument med din udenlandske bopælsadresse.

Dette skal vi bruge for at dokumentere, at vi sender følsom post til en verificeret adresse af en offentlig instans.

Godkendte former for adresselegitimation

  • Kopi af elregning
  • Kopi af lejekontrakt/købsaftale
  • Kopi af udskrift fra folkeregister/kommune
  • Kopi af kørekort eller nationalt ID-kort, hvor navn og adresse fremgår
  • Kopi af det særlige sundhedskort. Ved midlertidige udlandsophold i et EU/EØS-land eller Schweiz (højst 1 år), kan du få det særlige sundhedskort. Du skal i peioden være frameldt det danske folkeregister. Læs mere på borger.dk

Billedlegitimation: Farvekopi af gyldigt pas, kørekort eller nationalt ID-kort.

Vi beder om billedidentifikation for at have et grundlag for at vurdere, hvorvidt fremtidige forespørgsler kommer fra dig.

Fatca/CRS

Danmark indgår i et internationalt samarbejde, og vi er derfor forpligtet til i henhold til den danske lovgivning at spørge ind til, hvorvidt der betales skat i andre lande end i Danmark.

Stillingsbetegnelse

Vi beder om din stilling for at afklare, om du er PEP (Political Exposed Person). Det spørger vi om for at leve op til EU's regler om hvidvask og antikorruption.

TIN-numre

TIN er et skatteidentifikationsnummer. I Danmark er dit CPR-nummer dit skatteidentifikationsnummer. I andre land har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. Disse er ofte benævnt TIN, som betyder Tax Identification Number. Du finder flere oplysninger om TIN i erklæringen om skattemæssigt tilhørsforhold.