Video | 75 min

Interesseret i alternative investeringer, som kan optimere din portefølje?

Spørgsmål og svar fra webinaret

Investeres der i infrastruktur, hvor den væsentlige indtjening er baseret på subsidiering fra regeringen/stat m.m. ? Hvis Ja, hvad gøres for at sikre at den pågældende regeringen/stat ikke ændre lovgivningen så forudsætningerne for investeringen forsvinder. F.eks. har både Italien og Spanien ændret lovgivning for solcelle parker, med store konsekvenser for investorerne.

Det er korrekt, at der kan være usikkerhed omkring fremtidige subsidieordninger eller regulatoriske modeller. Baseret på erfaringer fra vores 2 forudgående fonde, mener vi ikke, at problemstillingen er særlig stor (som også bekræftet af Anders Eldrup på webinaret). I langt de fleste tilfælde, vil de underliggende fonde lave en teknisk og kommerciel due diligence inden de investerer i et aktiv, som berører stabiliteten af det tilskudsregimet, hvorfor risikoen for ændringer er medtaget i afkastforventningerne i business casen. Desuden ønsker de forskellige lande ikke at skabe for meget usikkerhed omkring deres regimer, da det potentielt kan ”skræmme” vigtige investorer væk fremadrettet. I det tilfælde at tilskudsregimet ændres, har vi i flere tilfælde set, at der har været dialog mellem staten og fonden, således at der kan ske en forhandling omkring udfaldet.

Er investeringerne primært i USD?

VenCap er denomineret i USD, det er alle de underliggende fonde også, langt de fleste underliggende investering vil blive funded i USD om end nogle vil have exposure mod andre valutaer, f. eks. INR og CNY.

Den historiske afkastgrad fra fond 1&2 som der blev vist - er det årlige værdier?

Ja, det er IRR beregninger på årligbasis. Fx på Nykredit Infrastruktur fond 2 har det årlige afkast på det indskudte kapital været 8,6% (net fees til underliggende fonde, ekskl. Nykredit fees)

Kan I uddybe, hvordan afkastet følger inflationen 1:1? Hvis inflationen er 6% og afkastet er 8% får jeg som investor jo reelt kun et afkast på 2% eller?

Forretningsmodeller indenfor infrastruktur har i mange tilfælde en beskyttelse mod inflation (via. regulering, subsidier, eller private aftager aftaler), således at det vil være muligt at sende inflationsstigningen videre til kunden. Derfor vil afkastet ofte stige med inflationen, og hvis inflationen eksempelvis stiger med 2%, stiger investorens afkast tilsvarende med 2%. Dette skaber en beskyttelse af den reale værdi af investeringen. Ikke alle aktiver har en 1:1 beskyttelse, som nævnt på seminaret, men graden af ”pass-through” er generelt høj på infrastruktur aktiver.

Hvordan ser omkostningsstrukturen inkl. performance fee (carried interest) ud for FoF?

Vi gennemgår omkostningsstrukturen for begge fonde i webinaret, men du er velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver for at få uddybet yderligere.

Relaterede Artikler

Video Investering
3 min

Få en status på bolig- og rentemarked

Video Video
60 min

Webinar om arv og testamente

Video Private Banking
120 min

Webinar: Private Banking Summit 2024

Se optagelsen fra Private Banking Summit 23. april 2024, hvor vi sætter fokus på USA, det kommende amerikanske valg og stiller spørgsmålet: Hvad er det egentlig, der foregår i USA?