Spørgsmål og svar om Energiberegneren

Her finder du nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar om Energiberegneren.

Generelle spørgsmål om Energiberegneren

Energiberegneren kan kun estimere på fritliggende parcelhuse, fordi man kan lave en række antagelser, som ligger til grund for forslagene om energirenovering. Disse antagelser kompliceres på f.eks. sommerhuse, rækkehuse, erhvervsejendomme og ejendomme, som typisk er styret af ejerforeninger.

Dette kan skyldes mangel på oplysninger fra energimærket eller BBR eller en beregningsfejl. Du er velkommen til at prøve igen.

Alle beregningerne er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger.

  • Hvis dit hus har et gyldigt energimærke med forslag, trækker beregneren oplysninger fra husets energimærkerapport, hvor besparelsesforslagene er udarbejdet af en energikonsulent.
  • Hvis dit hus ikke har et gyldigt energimærke, henter beregneren oplysninger fra Bygnings- og boligregisteret (BBR) og fra Energistyrelsen. Derudover er beregningen baseret på en række antagelser om dit hus på baggrund af oplysninger fra BBR. Du har mulighed for at rette i antagelserne.

Hvis der ikke er forslag fra dit energimærke, tager beregneren udgangspunkt i husets BBR-oplysninger.

Når et hus har et energimærke, videreformidler beregneren udelukkende resultaterne fra energimærket. Det er derfor ikke muligt at rette i oplysningerne. Du kan rette i oplysningerne ved at lave en ny beregning baseret på oplysninger fra BBR.

Du kan bruge I’erne for information i beregneren til at blive klogere på hver enkelt oplysning om dit hus. Du kan finde I’erne under "step 2. Tjek oplysningerne."

’Andet’ indeholder bl.a. koksfyr, træpillefyr og varmepumpe, som beregneren ikke kan skelne imellem.

Nej. Derfor er det særligt vigtigt, at du forholder dig til det anslåede varmeforbrug - også hvis du ændrer i de øvrige oplysninger om huset, for at få en så retvisende beregning som muligt.

Det skyldes, at beregneren ikke kan finde forslag fra dit energimærke – enten pga. en teknisk fejl, eller fordi der ikke findes nogen forslag. Derfor tager beregneren automatisk udgangspunkt i oplysninger fra BBR. Du kan altid finde din energimærkerapport på sparenergi.dk.

Spørgsmål til Energiberegnerens forslag

Der er ingen garanti for, at husets energimærke forbedres. Det er individuelt fra hus til hus og afhænger af de forbedringer, du udfører.

Der er ingen garanti for, at huset stiger i værdi. Det afhænger af det konkrete hus og de konkrete energiforbedringer. En lavere varmeregning vil dog typisk gøre dit hus mere attraktivt i en salgssituation.

Nej. Energiberegnerens resultater kan udelukkende give dig inspiration til, hvilke energiforbedrende tiltag du med fordel kan undersøge nærmere. Søg derfor altid rådgivning og tilbud fra håndværker, energikonsulent eller byggesagkyndig, inden du beslutter dig for at udføre et eller flere af beregnerens forslag. Husk også at undersøge, om renoveringen kræver myndighedsgodkendelse.

Nej. Prisen er et estimat og ikke et resultat med to streger under. Prisen afhænger meget af, hvordan man kan udføre den konkrete energirenovering af dit hus. Kontakt derfor altid en håndværker eller energikonsulent, som kan hjælpe med en konkret løsning til dit hus.

Investeringspriserne i Energiberegneren er baseret på udtræk fra Molio – Byggeriets Videnscenter. Priserne omfatter ofte håndværkerpriser og udgifter til materialer.

Nej. Der indgår ikke udgifter til lån i investeringsprisen og den årlige besparelse. Dette skyldes, at energirenoveringer kan finansieres på mange måder. Tal derfor først med din rådgiver i dit pengeinstituttet.

Hvis huset har et energimærke, er det ikke muligt at læse mere om forslagene fra energimærkerapporten. Du kan i stedet læse mere om forslagene i energimærkerapporten, som du kan finde her på sparenergi.dk.

Beregneren sorterer primært på tilbagebetalingstiden.