Skattelettelse eller skatterabat?

Alle boligejere får enten skattelettelse eller skatterabat ved overgangen til de nye regler i 2024. Men hvorfor nu det, og hvad er egentlig hvad?

Alle får en tidlig skatterabat 

Danske boligejere kan allerede fra 2021 nyde godt af, at ejendomsværdiskatten sænkes fra 1 % til 0,92 %, hvilket betyder lidt mere luft i budgettet.

2/3 får en skattelettelse fra 2024

Når de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024, kommer omkring 2/3 af ejerboligerne til at betale mindre i boligskat, end de vil have gjort, hvis de nuværende skatteregler var fortsat. Den gruppe får derfor en yderligere skattelettelse.

1/3 får en skatterabat fra 2024

For de resterende 1/3 af ejerboligerne var der umiddelbart udsigt til, at boligskatten ville stige ved overgangen til de nye boligskatteregler. De får derfor en skatterabat, der sikrer, at de ved overgangen til de nye regler ikke kommer til at betale mere i boligskat med de nye regler, end hvis de nuværende regler var fortsat i 2024.
Skatterabatten følger boligejeren, så længe man bliver boende i den bolig, som man gjorde ved overgangen til de nye regler 1. januar 2024. Skatterabatten er ikke et lån men en rabat, der er fast i kroner og øre. Som boligejer beholder du din rabat til den dag, du sælger din ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat.