Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Udnyt vores uvildige valg af kapitalforvaltere

Stor risikospredning - vi kan købe flere forskellige værdipapirer, fordi vi samler dine og de andre investorers penge.

Stordriftfordele i forhold til køb og salg af enkeltværdipapirer - f.eks. lavere kurtage, mulighed for at købe "dyrere" papirer.

Professionelle investeringsfolk passer dine investeringer - Nykredit Porteføljes erfarne investeringsteam overvåger markedet løbende.

Minimal løbende administration for dig som investor - løbende renter og udbytter på de underliggende værdipapirer investeres automatisk. Du kan desuden tilmelde dig automatisk geninvestering af udbytter fra investeringsforeningen.

Tilmeld dig automatisk geninvestering her

Foreningen er underlagt Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.

Forskellige afdelinger til forskellige behov

De fleste investeringsforeninger har forskellige afdelinger, der investerer i hver sin type værdipapirer. Typisk måles afdelingens afkast mod et benchmark - et markedsindeks, der viser den generelle udvikling inden for den specifikke type værdipapirer.

Nykredit Invest har både aktie- og obligationsafdelinger - og blandede afdelinger, som investerer i både aktier og obligationer.

Se udbuddet af afdelinger i Nykredit Invest