Hvad er en investeringsforening?

Bellevue strand

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Udnyt vores uvildige valg af kapitalforvaltere

Stor risikospredning - vi kan købe flere forskellige værdipapirer, fordi vi samler dine og de andre investorers penge.

Stordriftfordele i forhold til køb og salg af enkeltværdipapirer - f.eks. lavere kurtage, mulighed for at købe "dyrere" papirer.

Professionelle investeringsfolk passer dine investeringer - Nykredit Porteføljes erfarne investeringsteam overvåger markedet løbende.

Minimal løbende administration for dig som investor - løbende renter og udbytter på de underliggende værdipapirer investeres automatisk. Du kan desuden tilmelde dig automatisk geninvestering af udbytter fra investeringsforeningen.

Tilmeld dig automatisk geninvestering her

Foreningen er underlagt Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.

Forskellige afdelinger til forskellige behov

De fleste investeringsforeninger har forskellige afdelinger, der investerer i hver sin type værdipapirer. Typisk måles afdelingens afkast mod et benchmark - et markedsindeks, der viser den generelle udvikling inden for den specifikke type værdipapirer.

Nykredit Invest har både aktie- og obligationsafdelinger - og blandede afdelinger, som investerer i både aktier og obligationer.

Se udbuddet af afdelinger i Nykredit Invest

Kom godt videre

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko du er villig til at tage. Få flere tips her på siden.

Hvilken risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.