Få mest muligt ud af dit afkast

Vil du have mest muligt ud af afkastet på dine investeringer, gælder det om at have styr på skatten, for den har stor betydning for, hvor meget af dit afkast der bliver tilbage til dig.

Det er langt fra ligegyldigt, hvor du vælger at investere dine penge. For alt afhængigt af, om det er via din pension, din aktiesparekonto eller din frie opsparing, så bliver dit afkast beskattet forskelligt.

Herunder giver vi et overblik over de forskellige investeringsformer, så du kan vælge den, der dækker dine behov bedst og giver dig et optimalt afkast efter skat.

Få skatterabat når du sparer op på din aldersopsparing

Investeringsform: Aldersopsparing. 

Beskatning af afkast: 15,3%

Beskatningsform: Lagerbeskatning

Fordele: Vi finder her den laveste skat på afkast. Opsparingen kan være med til at sikre dig et økonomisk godt fundament, så du bedre selv kan bestemme, hvor længe du vil arbejde.

Overvejelser: Når det er tale om en pensionsopsparing, betyder det i sagens natur, at de penge, du investerer, er bundet til langt ude i fremtiden. Derfor skal du ikke indskyde og investere penge, du risikerer at skulle bruge inden pensionstilværelsen, selv om du kan blive lokket af en lav beskatning af afkastet.

Skal du bruge dine penge inden pensionsalderen, bør du starte her

Investeringsform: Aktiesparekonto

Beskatning af afkast: 17%

Beskatningsform: Lagerbeskatning

Fordele: Fordelagtig lav skattesats, og fuld fleksibilitet når du vil have pengene ud fra kontoen igen i modsætning til pensionsopsparing. Derudover påvirker afkastet heller ikke sociale ydelser som fx SU eller folkepension.

Opmærksomhedspunkter: Du kan sætte op til 102.300 kr. (2021-tal) ind på din aktiesparekonto, og pengene må kun investeres i aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Grænsen på de 102.300 kr. reguleres årligt, og virker på den måde, at når formuen inkl. afkast kommer over grænsen, så må der fremover kun indbetales til at kunne betale skatten.

Læs mere: Sådan kommer du i gang med en aktiesparekonto (nykredit.dk)

Udskyd skatten, når du sparer op på ratepension eller livrente

Investeringsform: Ratepension og Livrente

Beskatning af afkast: 15,3% i opsparingsperioden og personlig indkomstskat, når pensionen udbetales.

Beskatningsform: Lagerbeskatning

Fordele: Den absolutte fordel ved ratepension/livrente er, at man udskyder en del skat, indtil pensionen skal udbetales, da du ”kun” betaler 15,3% i skat af afkastet i hele opsparingsperioden. Opsparingen kan være med til at sikre dig et økonomisk godt fundament, så du bedre selv kan bestemme, hvor længe du vil arbejde.
Du får desuden skattefradrag på dine indbetalinger, men vær opmærksom på, at du til gengæld skal betale personlig indkomstskat, når pensionen – inkl. evt. afkast – udbetales.

Overvejelser: Når det er tale om en pensionsopsparing, betyder det i sagens natur, at de penge, du investerer, er bundet til langt ude i fremtiden. Derfor skal du ikke opspare penge, du risikerer at skulle bruge inden pensionstilværelsen, selv om du kan blive lokket af skattefordelene.

Stor fleksibilitet og ingen grænser for indskud

Investeringsform: Fri opsparing (i praksis en konto med et depot tilknyttet).

Beskatning af afkast: Afkast og gevinster på alle investeringer i fri opsparing beskattes med enten kapitalindkomst eller aktieindkomst.

Kapitalindkomst gælder for alle enkeltobligationer, obligationsfonde og også mange blandede investeringsfonde, dvs. fonde hvor der investeres i både aktier og obligationer, eller akkumulerende fonde, hvor al afkast automatisk geninvesteres. Kapitalindkomst beskattes for de fleste almindelige danskere med ca. 33,6%, og satsen for den enkelte kan variere fra ca. 25,6% til ca. 42,7%.

Aktieindkomst gælder for alle enkeltaktier og rene aktiefonde. Herudover kan nogle blandede investeringsfonde også have valgt aktieindkomst. Aktieindkomst under 55.300 kr. (2021) beskattes med 27%. Aktieindkomst over grænsen beskattes med 42%.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale kapitalindkomst eller aktieindkomst af dine investeringer, kan du slå selve fonden op på internettet eller spørge din rådgiver.

Beskatningsform: Realisationsprincip, eller lagerprincip (fx ved blandede fonde eller akkumulerende fonde)

Fordele: I modsætning til pensionsopsparing kan du altid komme hurtigt til opsparingen, hvis du får brug for det.

Overvejelser: For både kapitalindkomst og aktieindkomst er det således, at jo mere du tjener, jo højere bliver skattesatsen. For de investeringer der er realisationsbeskattede (dvs. gevinster, der først beskattes, når du sælger), har du mulighed for at realisere gevinster ”i bidder” over nogle år, så du kan holde din aktieindkomst eller kapitalindkomst nede på de laveste skattesatser.

 

 

Forskellen på lagerbeskatning og realisationsbeskatning

Sådan fungerer lagerbeskatning

  • Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af det beløb, som dine investeringer er steget med, også selv om du ikke har solgt dine investeringer.
  • Omvendt får du også fradrag, hvis værdien falder.
  • Fordelen ved lagerbeskatning er, at du betaler din skat løbende, og dermed ikke får en stor regning på én gang, når du engang skal sælge dine investeringer.
  • Ulempen ved lagerbeskatning er, at du skal betale skat af nogle gevinster som du endnu ikke har realiseret.

Sådan fungerer realisationsbeskatning

  • Du beskattes, når du sælger dine værdipapirer og realiserer gevinsten.

Hjælper du dine børn i gang med at investere?

Mange forældre vælger at oprette en børneopsparing for at hjælpe deres børn godt på vej. Færre er dog opmærksomme på, at de rent faktisk har mulighed for at investere børneopsparingen – og at det er de eneste investeringer i Danmark, hvor afkastet er skattefrit.

En ekstra fordel ved børneopsparingen er, at det som oftest er en investering, der løber over en lang årrække, hvilket nedsætter sårbarheden over for de udsving, der kommer undervejs, når man investerer.

Du kan oprette en børneopsparing frem til det år, hvor barnet fylder 14 år. Du kan maksimalt indbetale 6.000 kr. om året og 72.000 kr. i alt, og opsparingen skal senest frigives, når barnet fylder 21 år.

Læs mere: Få mere ud af dit barns børneopsparing (nykredit.dk)

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Økonomi | 3 min

Sommeren står for døren: Få Nykredits forventninger til en urolig periode

Normalt betyder sommerperioden et marked med lav aktivitet og stabile markeder, men i år vil inflation, renteforhøjelser og frygten for recession give en mere volatil periode. Nykredits eksperter giver her et overblik over forventningerne til de kommende måneder.
Økonomi | 4 min

Det betyder den stærke dollarkurs for dig

Verdens vigtigste valuta er oppe med omkring 14 procent overfor kronen over det seneste år, og det har betydning for dig som investor. Hvordan forholder du dig, når dollarkursen ligner en bjergetape i Tour de France? Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit, forklarer.
Rådgivning | 3 min

Seks gode råd: Sådan får du mest ud af din overskydende skat

Er du en af de mange danskere, der har fået penge tilbage i skat, og er du i tvivl om, hvordan du skal bruge dem? Nykredit giver dig her seks gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af din overskydende skat.