Sådan sparer børn og unge smartest op

To kvinder med cykel

Hvordan sparer man smartest op, når man er ung under 18 år? Hvad skal man som forældre være opmærksom på, når man rådgiver sine børn om opsparing og investering? Og hvordan mon en formueekspert i Nykredit selv sparer op til sine børn? Bliv klogere på opsparing og investering for børn og unge her.

Børn og unges personfradrag er steget ekstraordinært meget med ca. 10.000 kr. Det blev vedtaget i efteråret 2023 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Derfor har alle i Danmark nu samme personfradrag, som er 49.700 kr. i 2024. Det betyder at børn og unge nu kan tjene lidt mere hvert år, inden de skal betale skat af indkomsten - herunder også kapitalindkomst.

Men hvad er den mest optimale måde at spare op på, når man er under 18? Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek, har lavet en prioriteret opsparingsrækkefølge, der passer på de fleste.

  1. Start med at fylde op på Børneopsparingen hver år
  2. Øvrig opsparing bør investeres via et alm. frit depot i værdipapirer, der giver kapitalindkomst
  3. Benyt en Aktiesparekonto, når den unge tjener så meget, at personfradraget allerede udnyttes

1. Børneopsparingen er den mest attraktive opsparingsform

Der må indsættes 6.000 kr. årligt på en børneopsparing, indtil der i alt er indsat 72.000 kr. Og hvert barn må kun have én børneopsparing. Når reglerne er så restriktive, er det fordi, at skattereglerne er meget attraktive på børneopsparingen. I hele bindingsperioden vil al afkast fra henholdsvis aktieudbytter og aktiekursgevinster samt renter være skattefrie.

2. Kapitalindkomst kan indeholdes i personfradraget – her er en overset mulighed for at opnå et skattefrit afkast til børn og unge

Øvrig opsparing bør investeres via et almindeligt frit depot i værdipapirer, der giver kapitalindkomst. Når der investeres i noget der giver kapitalindkomst, kan det indeholdes i barnets personfradrag, som er 49.700 kr. På den måde betales en reel skat på 0% af afkastet. Til sammenligning vil aktier blive beskattet som aktieindkomst, der er minimum 27% i afkast.

Først når man har indkomst over personfradraget på 49.700 kr., skal der betales skat.

Ved at investere i fx obligationsfonde, samt de fleste akkumulerende aktiefonde, bliver man beskattet som kapitalindkomst.

”Det er vigtigt at pointere, at der her tages udgangspunkt i, at barnet investerer egne penge, og at de penge ikke stammer fra større pengegaver fra forældre. Der er nemlig en værnregel der siger: Hvis forældre giver deres umyndige børn pengegaver der investeres, skal man orientere Skattestyrelsen, så afkastet fra aktieudbytter og kapitalindkomst kan beskattes hos forældre, indtil barnet bliver myndigt. Reglen er lavet for at sikre, at forældre ikke spekulerer i deres barns personfradrag”, siger Jeanette Kølbek.

3. Aktiesparekontoen bliver nu relevant

Aktiesparekontoen er oplagt til alle danskere, også unge, især efterhånden som personfradraget er ved at være fyldt op med fx SU, kapitalindkomst, lønindtægt fra fritidsjob. Den store fordel er en lav fast aktieskat på 17% på både udbytter og gevinster, hvilket er 10%-point lavere end de minimum 27% man skal betale, hvis man investerer i aktier via et almindelige depot..

Beløbsloftet er i 2024 135.900 kr.

”Aktiesparekontoen har, ud over den lave aktieskat, nogle helt klare fordele. Man kan til enhver tid trække pengene ud igen, banken klarer årligt al indberetning til Skattestyrelsen, og afkastet fra investeringerne påvirker ikke sociale ydelser som fx SU. Hver dansker må – ligesom med børneopsparingen – kun have én konto, grundet den attraktive skattefordel”, forklarer Jeanette Kølbek.

Læs mere om aktiesparekontoen og bliv klogere på mekanismen bag betalingsloftet her

Investering er for de fleste – også børn

For børn som voksne der investerer gælder det altid, at man skal forholde sig til, hvor risikovillig man er. Det vil nemlig afspejle sig i afkastudsvingene: Jo højere risikovillighed, jo større udsving.

Uanset om man kan spare store eller små beløb op, så giver det på den lange bane en god sum penge, som kan give barnet et godt afsæt til voksenlivet, lyder det fra Jeanette Kølbek.

”Mange er bekymret for, om deres børn kan komme ind på boligmarkedet. Her ser vi, at når børnene engang er klar til at købe den første bolig, så kan den drøm ofte indfries, hvis de kommer med en sum penge. Og her kan børneopsparingen eller anden opsparing være med til at gøre den drøm til virkelighed”, siger Jeanette Kølbek.

Jeanette Kølbek følger naturligvis selv sine egne råd, når hun sparer op til sin lille datter.

”Til vores datter sparer vi op på børneopsparingen som første prioritet. Øvrige penge investerer vi i en akkumulerende investeringsforening, så vi anvender hendes frikort. Årsagen til at vores datter har en aktiesparekonto, er, at hun i dåbsgave fik aktier i en dansk virksomhed. Her kan afkastet ikke gå under frikortet, så det næstbedste er at betale 17 procent i skat af afkastet”.

Læs mere om børneopsparing i Nykredit her

Sådan kommer du godt i gang med at investere

Læs mere om aktiesparekonto i Nykredit her

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

Stigende oliepriser – vil det påvirke markedet?

Konflikten i Mellemøsten er med Israels angreb på Irans ambassade i Damaskus og Irans gengældelsesangreb mod Israel eskaleret de seneste uger. Eskaleringen har medført stigende oliepriser, men spørgsmålet er, om de stiger til et niveau, hvor det vil påvirke den globale økonomi.
Investeringsmarkeder | 2 min

ECB holder renten uændret – men forventes at lempe i juni

Den europæiske centralbank holdt helt som ventet renten uændret på torsdagens møde. Forventningen er fortsat, at ECB vil sænke renten i juni, mens prognosen for amerikansk rentenedsættelse skubbes fra juni til slut juli.
Investeringsmarkeder | 2 min

USA: Forventning om stort fald i jobvæksten fortoner sig

Den amerikanske jobvækst overrasker igen positivt. Dagens tal er dog ikke nødvendigvis en hovedpine for den amerikanske centralbank, som i højere grad har fokus på inflation.