Gode råd til din opsparing

Hvordan passer du bedst på opsparingen, når renterne er lave eller negative? Der findes gode alternativer til at have pengene stående på en indlånskonto. Læs om nogle af dem her, se webinar om lave renter, og bliv klogere på dine muligheder.

Få mere ud af din opsparing

Der findes alternativer til at have din opsparing stående på en konto til lav eller negativ rente. Chefspecialist Camilla Schjølin Poulsen peger i denne video på fire muligheder for at få mere ud af din opsparing.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller Kundeservice på 70 10 90 00, hvis du har spørgsmål. Du kan også udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Jeg vil gerne kontaktes

Spørgsmål og svar om renteændringer

Almindelige indlånskonti, pensionsprodukter, PrioritetsKonto og BoligOpsparing er omfattet af negativ rente. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder.

Frie midler
Dit samlede indestående på tværs af nedenstående konti forrentes med -0,60%, når indestående overstiger 750.000 kr.:

 • Konto
 • Basal betalingskonto
 • Basal indlånskonto
 • Bierhvervskonto
 • Boligsparekontrakt
 • Etableringskonto
 • Friværdikonto
 • Grundkredit
 • Investeringskredit
 • Iværksætterkonto
 • MineMål-konto
 • Private Banking konto
 • Sikringskonto
 • Uddannelsesopsparing
 • Ung konto.

Herudover er der negativ rente på en række passive produkter. Se det samlede overblik her

Pensionsprodukter
Dit indestående pr. konto forrentes med -0,60%, når indestående på den enkelte konto overstiger 50.000 kr.
Det gælder for følgende produkter:

 • Aldersopsparing
 • Kapitalpension
 • Ratepension
 • Selvpension.

Dog ikke, hvis din pension er en del af en plejeordning i Nykredit.

PrioritetsKonto
Indestående, der overstiger restgælden på det tilhørende PrioritetsLån, forrentes med -0,60% pr. konto.

BoligOpsparing
Indestående over 750.000 kr. pr. BoligOpsparing forrentes med -0,60% pr. konto.

Indlånsrenten sænkes desuden på nedenstående produkter:

Børneopsparing
Renten sænkes til 0,25%.

Plejeprodukter
For produkter, som er en del af en plejeaftale - både frie midler og pensionsmidler, sænkes renten til 0,00% uanset indestående på kontoen.

Følgende produkter er ikke omfattet af negativ rente:

 • Aftaleindlån
 • Børneopsparing
 • Byggekonto
 • Deponeringskonto
 • Foreningskonto
 • Forvaltningskoncept
 • Indekskonti (Indekskontrakter)
 • Garantier
 • Gavekonto
 • Køberkonto
 • Lunar Way-produkter
 • Lån - alle typer af lån, herunder Boliglån, Andelsboligån, Prioritetslån, Forbrugslån mv.
 • MasterCard konto
 • Plejeprodukter
 • Sælgerkonto
 • Udbetalingskonto
 • Valutakonti (alle valutaer).

Hvis du har en almindelig indlånskonto sammen med en eller flere andre personer, bliver beløbet på kontoen fordelt ligeligt mellem jer, når vi beregner renten.

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder opdateres med et nyt afsnit under punkt 6. Renteberegning og rentetilskrivning. Ændringen præciserer, at Nykredit kan beregne rente på tværs af dit egagement og opkræve renten på en enkelt af dine konti.

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Læs mere om hvad du skal overveje