Gode råd til din opsparing

Hvordan passer du bedst på din opsparing, når renterne er lave eller negative? Og hvornår betaler du negativ rente af dine penge? Her kan du bl.a. læse om dine alternativer til at have pengene stående på indlånskonti og om de nye beløbsgrænser for negativ rente – og blive klogere på dine muligheder.

Få mere ud af din opsparing

Der findes alternativer til at have din opsparing stående på en konto til lav eller negativ rente. Chefspecialist Camilla Schjølin Poulsen peger i denne video på fire muligheder for at få mere ud af din opsparing.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller Kundeservice på 70 10 90 00, hvis du har spørgsmål. Du kan også udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Jeg vil gerne kontaktes

Negativ rente

Fra 1. januar 2021 justerer vi beløbsgrænserne for negativ rente. Vi kontakter i den kommende tid berørte kunder for at fortælle om ændringen og rådgive om alternativer. 

Læs mere

Spørgsmål og svar om renteændringer

Almindelige indlånskonti, pensionsprodukter, PrioritetsKonto og BoligOpsparing er omfattet af negativ rente. Her kan du læse mere om, hvilke regler der gælder.

Frie midler
Dit samlede indestående på tværs af nedenstående konti forrentes med -0,60%, når indestående overstiger 750.000 kr. Fra 1. januar 2021 ændres denne beløbsgrænse til 250.000 kr.:

 • Konto
 • Basal Betalingskonto
 • Basal Indlånskonto
 • Boligsparekontrakt
 • FriværdiKonto
 • Grundkredit
 • Investeringskredit
 • MineMål-Konto
 • Private Banking Konto
 • Sikringskonto
 • Ung Konto.

Herudover er der negativ rente på en række kontotyper, som er lukket for nyoprettelse. Få det samlede overblik over dem her.

Pensionsprodukter
Dit indestående pr. konto forrentes med -0,60%, når indestående på den enkelte konto er over 50.000 kr.
Det gælder for:

 • Aldersopsparing
 • Kapitalpension
 • Ratepension
 • Selvpension.

- dog ikke, hvis din pension er en del af en plejeordning i Nykredit.

PrioritetsKonto
Indestående, der overstiger restgælden på det tilhørende PrioritetsLån, forrentes med -0,60% pr. konto.

BoligOpsparing
Indestående over 750.000 kr. pr. BoligOpsparing forrentes med -0,60% pr. konto. Fra 1. januar 2021 ændres beløbsgrænsen til 250.000 kr., ligesom der fra dette tidspunkt også alene opspares bonus af indestående op til 250.000 kr. Bemærk: Der udbetales fortsat bonussats på 1,5% af indestående op til 250.000 kr., når kontoen opgøres i forbindelse med boligkøb og samtidig boligfinansiering i Nykredit. Bonus opsparet før 1. januar 2021 bevares og er upåvirket af denne ændring.

Følgende produkter er ikke omfattet af negativ rente:

 • Aftaleindlån
 • Børneopsparing
 • Byggekonto
 • Deponeringskonto
 • Etableringskonto
 • Foreningskonto
 • Forvaltningskoncept
 • Indekskonti (Indekskontrakter)
 • Iværksætterkonto
 • Garantier
 • Gavekonto
 • Køberkonto
 • Lån - alle typer af lån, herunder Boliglån, Andelsboligån, Prioritetslån, Forbrugslån mv.
 • MasterCard konto
 • Plejeprodukter
 • Sælgerkonto
 • Udbetalingskonto
 • Uddannelsesopsparing
 • Valutakonti (alle valutaer).

Hvis du har en almindelig indlånskonto sammen med en eller flere andre personer, bliver beløbet på kontoen fordelt ligeligt mellem jer, når vi beregner renten.