Personforsikringer

En personforsikring kan give økonomisk tryghed, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde mere, eller du dør. Hvilke personforsikringer du bør have, afhænger af din livssituation. Behovet for personforsikringer varierer gennem hele livet, og når typisk et højdepunkt, når du fx bliver forælder eller stifter gæld ved køb af bolig.

Liv- og ulykkesforsikringer

Livsforsikring

Med en Livsforsikring kan du sikre dine efterladte økonomisk, så de fortsat har råd til hverdagen, hvis du dør.

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne sikrer dig en løbende indtægt, hvis du på grund af sygdom eller ulykke mister evnen til at arbejde.

Kritisk sygdom

Med visse kritiske sygdomme er du sikret en sum penge, hvis du bliver ramt af en af de sygdomme, der er omfattet af forsikringen.

Sundhedsforsikring

En Sundhedsforsikring dækker udgifter til privathospital, kiropraktor m.v., så du hurtigst muligt kan blive rask efter sygdom.