Forstå de nye boligskatter på to minutter

Er du boligejer, eller bliver du det inden for de næste par år, skal du til at vænne dig til et helt nyt boligskattesystem.

Der er mange nye ord og vigtige datoer. Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen giver dig her en lynguide til de nye boligskatter.

 • Hvorfor sker det?
  I 2001 valgte man fra politisk side at indføre et skattestop på boliger ved at lade ejendomsvurderinger fra 2001 være grundlaget for det, som hedder, ejendomsværdiskatten. Når mange boligejere alligevel har oplevet stigninger i skatten på ejendom, skyldes det, at ejendomsskatten – også kaldet grundskylden – har kunnet stige i perioden. Nu kommer der nye offentlige grund- og ejendomsvurderinger fra medio 2021 til 2022, og skattestoppet er forlænget til udgangen af 2023. Derfor er det nødvendigt at finde et nyt system.

 • Hvad sker der?
  Boligskatten vil fortsat bestå af en ejendomsværdiskat og en ejendomsskat (også kaldet grundskyld). Grundskylden vil fra 2024 være en del af forskudsopgørelsen, som ejendomsværdiskatten er i dag. Det betyder, at du fremover slipper for girokortene fra kommunen og kan følge din samlede boligskat i din skattemappe, når du er logget ind på www.skat.dk. Med de nye boligskatter vinker vi endegyldigt farvel til skattestoppet på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen på grundskylden. Fra 2024 vil boligskatten stige, når boligen bliver mere værd, og omvendt falde, hvis boligen falder i værdi.

 • Hvornår sker der noget?
  Fra medio 2021 og frem til 2022 får alle boligejere en ny offentlig grund- og ejendomsvurdering. Det gælder såvel ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse. De nye ejendomsvurderinger er relevante for alle boligejere, da de danner grundlag for den fremtidige beskatning.

 • Hvad sker der, indtil de nye regler træder i kraft?
  Nogle boligejere har modtaget en ejendomsskattebillet fra kommunen i e-Boks, hvor der står ”Lån til betaling af stigning i grundskyld”. Har du fået den, betyder det, din grundskyld stiger i de kommende år. Fra politisk side er det bestemt, at stigningerne i grundskylden skal indefryses frem til 2024, så den betalte skat ikke stiger uventet for boligejerne. I løbet af 2021 får du mulighed for at betale din indefrosne grunddskyld, men du kan låne pengene rentefrit af kommunen indtil 2024 , og det er det lån, du kan se på ejendomsskattebilletten.

 • Hvor mange får en højere vurdering?
  Næsten 90 procent af boligejerne kan forvente at få en ejendoms- og/eller grundvurdering, der er højere end den nuværende. Vurderingerne ventes at stige mest i og omkring de største byer med hovedstadsområdet i front.  Der er store regionale forskelle, og i nogle dele af landet er der faktisk udsigt til, at vurderingerne vil blive lavere end de nuværende.

  Mens vurderingerne kommer til at stige mange steder i landet, bliver boligskattesatserne til gengæld sænket. Det kommer til at betyde, at selvom mange boliger får en højere vurdering, så forventer vi stadig at to ud af tre boligejere skal betale mindre i skat med det nye system. De får dermed en skattelettelse. Den resterende tredjedel får en skatterabat, der sikrer, at de ikke kommer til at betale mere med det nye system, end de ville have gjort med en videreførelse af det gamle system med de nye offentlige vurderinger.

  Samtidig har ca. 715.000 boligejere faktisk betalt for meget i skat siden 2011 på grund af for høje ejendoms- og grundvurderinger. Vi forventer, at disse boligejere får tilbagebetalt et samlet beløb på ca. 13 mia. kr., i forlængelse af at de får en ny vurdering. Størstedelen af de boligejere, der får penge tilbage, bor uden for landets allerstørste byer.

  To ud af tre får en reduceret skat i 2024 i forhold til 2023, men alle boligejere kommer til at nyde godt af, at ejendomsskatten bliver sænket allerede i 2021, hvor skattesatsen reduceres fra 1 til 0,92 procent.