Din bolig

Mit lån har variabel rente

Her kan du blive klogere på din opkrævning, når du har et realkreditlån med variabel rente.

Nedenfor kan du ved at klikke på de forskellige ord blive klogere på de informationer, som står i din opkrævning.

Bliv klogere på din opkrævning

Ejendomsnr.

Ejendomsnummeret er Nykredits/Totalkredits identifikationsnummer på din ejendom.

Løbenr.

Løbenummeret er et identifikationsnummer på dit lån.

Ejendomsnummeret efterfulgt af løbenummeret kaldes også ’pant-id’ eller ’lånenummer’.

Periode

Viser hvilken periode opkrævningen gælder for. Du betaler altid bagud på lånet.

Fondskode

Fondskoden er et identifikationsnummer på lånets bagvedliggende obligationer.

Låntype

Viser typen af dit lån. Bemærk, at hvis du har et F-kort eller RenteMax-lån, vises dit lån som ’obligationslån med variabel rente’.

Du kan læse mere om Nykredits låntyper her.

Rente % p.a. (var.) pt.

Lånets nuværende rente i procent pr. år. Hvis du har et F-kort eller RenteMax-lån, ændres renten 1. januar og 1. juli.

Hvis du har et Tilpasningslån ændres renten typisk hvert 1-10. år, afhængigt af hvilken frekvens du har valgt.

Lånets restløbetid

Viser antal år indtil lånet udløber.

Hovedstol

Lånets oprindelige restgæld.

Ny restgæld

Lånets nye restgæld efter den opkrævede ydelse på lånet er betalt.

Obl. restgæld

For obligationslån (fx F-kort og RenteMax) er restgælden den samme som obligationsrestgælden. Ved kontantlån (fx Tilpasningslån) omregnes kurstabet til rente, og derfor er der både en obligationsrestgæld og en kontantrestgæld.

Kontantrestgæld er det beløb, der skyldes på lånet, og obligationsrestgæld er den mængde obligationer, der er solgt for at finansiere lånet. Realkreditlån skal altid indfries med obligationsrestgælden.

Rente

Det beløb, som opkræves i rente i forbindelse med opkrævningen.

I nogle tilfælde kan beløbet være ’negativt’, dvs. at du modtager renter for at have lånet. I så fald anvendes beløbet til at gøre ydelse lavere, hvis du har et Tilpasningslån, eller som afdrag på lånet, hvis du har et F-kort eller RenteMax-lån.

Afdrag

Det beløb, som du nedbringer lånets restgæld med i forbindelse med opkrævningen. Hvis lånet er afdragsfrit, fremgår afdrag ikke af din opkrævning.

Bidrag

Det beløb, du betaler til Nykredit/Totalkredit i forbindelse med opkrævningen. Bidraget, som du betaler til Nykredit/Totalkredit, er med til at dække omkostninger til kapital og funding, distribution, administration samt tab og nedskrivninger.

Du kan læse mere om bidrag her.

KundeKroner

Det beløb, du får i KundeKroner-rabat i forbindelse med opkrævningen. KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et Totalkredit-lån gennem Nykredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling.

Du kan læse mere om KundeKroner her.

Bidrag efter KundeKroner

Viser hvor meget du betaler i bidrag i forbindelse med opkrævningen, efter at din KundeKroner-rabat er trukket fra.

Ydelse

Det samlede beløb, du skal betale i forbindelse med opkrævningen. Ydelsen består af evt. afdrag, rente og bidrag fratrukket KundeKroner-rabat.

Næste renteregulering

Hvis du har et F-kort eller RenteMax-lån, kan du her se hvornår lånet får ny rente næste gang.

I rentebeløbet indgår betaling af kursfradrag

Viser det beløb på din opkrævning, du betaler i kursfradrag for dit lån, når lånet er refinansieret. Kursfradraget betales løbende i form af en højere rente og er indregnet i den rente, du betaler på lånet – og er dermed også i den samlede ydelse, du skal betale.

Kursfradrag er en omkostning til Nykredit/Totalkredit, som fastsættes i forbindelse med udbetaling af lånet og ved refinansiering af lånets bagvedliggende obligationer. Hvor meget du skal betale i kursfradrag afhænger af hvilket lån du har, og af hvor ofte obligationerne bag dit lån bliver skiftet ud.

Hvis dit lån har negativ rente (dvs. at du i stedet for at betale rente, modtager rente på lånet) medfører kursfradraget, at renten bliver mindre negativ, end den ellers ville have været. Hvis kursfradraget er større end den negative rente, bliver renten positiv. Du kan se eksempler på dette nedenfor. 

Eksempel 1 

Anslået rente uden kursfradrag 700 kr.
+ Terminens beregnede kursfradrag 200 kr.
= Den rente du skal betale 900 kr.

Eksempel 2 

Anslået rente uden kursfradrag -50 kr.
+ Terminens beregnede kursfradrag 200 kr.
= Den rente du skal betale 150 kr.

Har du andre spørgsmål til din opkrævning?

Mit lån har fast rente

Her kan du blive klogere på de forskellige informationer, som står i din opkrævning, når du har et lån med fast rente.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Her kan du finde svar på mange af de mest almindelige spørgsmål om fx boliglån, netbanken, betalingskort og forsikringer.

Skriv til din rådgiver i netbanken

I netbanken har du mulighed for at sende en besked direkte til din rådgiver. Så er du sikker på, at du hurtigst muligt får hjælp til dine spørgsmål.