Udløb af afdragsfrihed - dine muligheder

Her kan du læse om dine muligheder, hvis afdragsfriheden udløber.

Når din afdragsfrihed udløber, vil din ydelse stige betydeligt, da du vil begynde at afdrage på gælden og derved spare op i din bolig. Det er en god idé at overveje konsekvenserne af ydelsesstigningen allerede nu, og hvilke andre muligheder du har som kunde. 

Du har som udgangspunkt følgende muligheder, når din afdragsfrihed udløber:

  • Du kan fortsætte som planlagt og begynde at afdrage på din gæld.
  • Du kan lægge om til et nyt 30-årigt lån med afdrag – det giver dig 10 år mere til at afdrage gælden, og det vil gøre, at din ydelse ikke stiger helt så meget. Prøv beregner her.
  • Du kan lægge om til et nyt lån med afdragsfrihed, hvis din økonomiske situation tillader det.

Hvilken løsning, der er den rigtige for dig, afhænger af flere faktorer. Det er derfor vigtigt at tage en snak med os i god tid, så du kan få ro i maven.

Få flere gode råd her

Afdragsfrihed koster

Afdragsfrihed er ikke gratis – et afdragsfrit lån koster 5-10% mere end et tilsvarende lån med afdrag. Det skyldes blandt andet, at bidragssatsen er højere på afdragsfrie lån, og at du samlet set skal betale mere i rente og bidrag, da restgælden er højere på grund af den afdragsfrie periode.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du afdrager på din gæld. Ved at afdrage på din gæld sparer du automatisk op i boligen – det kaldes friværdi. Friværdi skaber nemlig luft i din økonomi:

  • Bedre rustet mod prisfald: Hvis din bolig er faldet i værdi, og du skal sælge den, kan friværdi sikre, at du ikke står med et underskud efter salget.
  • Flere muligheder ved køb af ny bolig: Har du friværdi, får du flere penge i hånden ved salg af din nuværende bolig til køb af anden bolig.
  • Forbedringer til din bolig: Ønsker du at forbedre din bolig, ved fx at købe et nyt køkken, kan du bruge af friværdien. Det er én af de billigste former for finansiering – også hvis du måske ønsker en ny bil.
  • Større råderum, når du skal på pension: Når du går på pension, og din indkomst formentlig vil falde, er det en god idé, at du har betalt en stor del af din gæld af, for så er dine muligheder for at blive boende bedre. Har du opbygget en vis friværdi i din bolig, kan det også være, at du har mulighed for at låne i friværdien, hvis pensionsopsparingen ikke rækker helt.

Vi har stillet en række mere detaljerede eksempler med beregninger op til dig, så du kan se, hvordan din økonomi kan komme til at se ud, når afdragsfriheden udløber. Eksemplerne tager udgangspunkt i, hvilket lån du har i dag.

Hvad sker der, når afdragsfriheden udløber?

På et fastforrentet lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på cirka 1.470 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for være på cirka 910 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Ved at lægge lånet om, får du samtidig glæde af de lave renter, da man i øjeblikket kan få et 30-årigt lån med 1,5% i rente.

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden udløber 1.276 kr. 949 kr. 0 kr. 500.000  kr. 2,00%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 2.707 kr. 2.416 kr. 846 kr. 500.000 kr. 2,00%
Alternativ        

 

Omlægning til nyt 30-årigt fastforrentet lån 2.109 kr. 1.864 kr. 1.151 kr. 519.000 kr. 1,50%

Beregnet den 16. juni 2021.

Omlægning til fastforrentet 1,5%-lån med afdrag: Udbetalt lånebeløb: 500.301 kr., hovedstol: 519.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,08. Debitorrente 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP 2,53%. Omkostninger: Kurtage 779 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 519 kr., renter og bidrag 188.646 kr., omkostninger i alt 197.375 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 707.646 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.109 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. juni 2011 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. juni 2021 og hvor afdragsfriheden udløber 1. juni 2021. Skat 25,6%.
Det fastforrentede 4%-lån indfries til termin og omlægges til nyt 30-årigt fastforrentet 1,5% obligationslån med fastholdt provenu.  Renter og ydelser for juni 2021, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 16-06-2021. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud

På et F1-lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på cirka 1.910 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et 30-årigt F-kort-lån med afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for være på cirka 1.260 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Samtidig får du glæde af de fordele, som F-kort-lånet har, blandt andet lavere omkostninger ved refinansiering end F1. Vælger du at lægge lånet om, kan du overveje samtidig at vælge et lån med en længere rentebinding - fx et fastforrentet lån, hvor renterne fortsat er meget lave.

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden udløber 612 kr. 456 kr. 0 kr. 500.000 kr. -0,03%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 2.580 kr. 2.369 kr. 614 kr. 500.000 kr. -0,03%
Alternativ          
Omlægning til nyt 30-årigt F-kort 1.788 kr. 1.715 kr. 1.507 kr. 509.000 kr.

-0,23%

Beregnet den 16. juni 2021.

Omlægning til variabelt forrentet F-kort lån med afdrag: Udbetalt lånebeløb: 500.423 kr., hovedstol: 509.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,03. Debitorrente -0,23% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP 0,78%. Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 509 kr., renter og bidrag 50.520 kr., omkostninger i alt 59.234 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 559.520 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.788 kr. I66
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. juni 2011 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. juni 2021 og hvor afdragsfriheden udløber 1. juni 2021. Skat 25,6%.
F1-lånet indfries til termin og omlægges til nyt 30-årigt F-kort, med fastholdt provenu. Renter og ydelser for juni 2021, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 16-06-2021. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

På et RenteMax-lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på knap 1.800 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et nyt 30-årigt RenteMax-lån med 10-årigt loft og afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for være på cirka 1.300 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Vælger du at lægge lånet om, kan du overveje, om tiden er inde til at gå hele vejen med et fastforrentet lån, hvor renten fortsat er meget lav.

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden er udløbet 515 kr. 390 kr. 27 kr. 500.000 kr. -0,11%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 2.300 kr. 2.196 kr. 302 kr. 500.000 kr. 0,09%
Alternativ          
Omlægning til nyt 30-årigt RenteMax10 1.791 kr. 1.684 kr. 1.371 kr. 504.000 kr.

0,14%

Beregnet den 16. juni 2021.

Omlægning til variabelt RenteMax-lån med 10 års renteloft på 1,5% og afdrag: Udbetalt lånebeløb: 501.080 kr., hovedstol: 504.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 101,15. Debitorrente 0,14% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,87. ÅOP 1,05%. Omkostninger: Kurtage 756 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 504 kr., renter og bidrag 77.887 kr., omkostninger i alt 86.593 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 581.887 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.791 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. 

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. juni 2011 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. juni 2021 og hvor afdragsfriheden udløber 1. juni 2021. Skat 25,6%.
RenteMax-lånet med 5%-renteloft indfries til termin og omlægges til et nyt 30-årigt RenteMax-lån med 10-årigt renteloft på 1,5%, med fastholdt provenu. Renter og ydelser for juni 2021, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 16-06-2021. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Nyttige links

Rentetilpasning

Skal du have ny rente på dit lån? Så er det oplagt at overveje, om du ønsker at ændre lånet.

Læs mere

F-kort

Renten på F-kort er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Hvis renten ændrer sig, ændrer ydelsen sig også.
Læs mere

Fastforrentet obligationslån

På Fastforrentet obligationslån er renten fast i hele lånets løbetid. Lånets rente og løbetid ændrer sig derfor ikke.
Læs mere

RenteMax

På RenteMax er renten variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du har mulighed for i en aftalt periode at få et loft over, hvor høj renten på dit lån kan blive.
Læs mere